Opleidingen

DIALOOGSESSIES christenen & moslims

01.09.2023 - 31.12.2024

Met deze Dialoogsessies willen we als moslims en christenen met elkaar dialogeren en info en ervaringen vanuit een gezamenlijk thema uitwisselen. ...

Campus Turnhout Iedereen welkom

Verkort traject: Welbevinden op school

06.11.2023 - 27.03.2024

De impact van de leerkracht mag niet onderschat worden. Wie ben jij als leerkracht en hoe kan jij er zijn voor je leerlingen?

Webinar Campus Turnhout Onderwijs

Een busy box voor nieuwkomers

12.12.2023 | 11:00 - 12:00

Nieuwkomers in de basisschool goed onderwijs geven, is niet altijd evident. Soms kan het opportuun zijn om goed materiaal te hebben

Webinar Campus Turnhout Onderwijs

WEBINAR: Anderstalige nieuwkomers op school: 10 vragen beantwoord

14.12.2023 | 8:45 - 11:15

In deze workshop gaan we aan de slag met uw vragen omtrent anderstalige nieuwkomers op lagere scholen.

Webinar Campus Turnhout Onderwijs

Interculturele communicatie (WEBINAR)

15.01.2024 - 22.01.2024

Versterk je communicatieve vaardigheden in een diverse context

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout KMO-portefeuille

Divers sensitief in palliatieve zorg (WEBINAR)

18.01.2024 | 9:00 - 13:00

Waar: Webinar (de les wordt online gegeven, de praktische informatie en link worden een aantal dagen voor de vorming bezorgd).

Webinar Verpleegkundigen Zorgkundigen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Campus Turnhout

Omgaan met brede verlieservaringen op school

19.01.2024 | 9:00 - 16:00

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. Samen gaan we op zoek naar hoe je verlieservaringen bespreekbaar kan maken.

Campus Turnhout Begeleiders van kinderen Onderwijs

Taalstimulering en taalbeleid in de kinderopvang

20.02.2024 | 9:30 - 11:30

Taal is heel belangrijk voor een kind: met de taal communiceer je met de buitenwereld, met de taal denk je en dit is de basis voor schoolsucces

Webinar Campus Turnhout Begeleiders van kinderen

Taal begrijpen maakt het verschil: Meertaligheid van leerlingen

22.02.2024 | 9:00 - 12:00

Meertaligheid, hoe geven we dit een plek op school of in de klas. Hoe kan ik goed communiceren met anderstalige ouders?

Sint-Pietershoek Begeleiders van kinderen Onderwijs

Taal van het kind en wat doet het met ons?

22.02.2024 | 13:00 - 16:00

De krachtige relatie tussen leerkracht en elk kind staat centraal. Signalen opvangen van wat leerlingen tonen, doet de relatie groeien.

Campus Turnhout Begeleiders van kinderen Onderwijs

Webinar 'Gedurfd lesgeven, kwetsbaar leiderschap'

27.02.2024 | 19:00 - 20:00

Inzetten op veiligheid, verbinding en empathie in de klas. Hoe creëer je een brave space?

Webinar Webinar Onderwijs

Als diversiteit een feit is, waarom is het dan zo lastig om ermee om te gaan?

29.02.2024 | 19:00 - 20:00

Diversiteit is een realiteit, dat beseft iedereen en toch komt er heel wat weerstand boven bij het omgaan met.

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout

Referentiepersoon diversiteit

14.03.2024 - 12.12.2024

Een superdiverse samenleving heeft grote uitdagingen. Dagelijks komen we in aanraking met verschil: cliënten, ouders, patiënten...

Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout KMO-portefeuille

Beschermjassen, transculturele hulpverlening

02.05.2024 - 17.05.2024

Hulpverlening en onderwijs aan personen met een migratieachtergrond vraagt om bepaalde kennis, vaardigheden en basishouding.

Campus Turnhout Andere zorg- en hulpverleners Onderwijs

Hoe benut je de gouden weken van het schooljaar?

22.05.2024 | 18:00 - 21:00

Hoe maak je van je klasgroep een team? Hoe maak je verbinding met je leerlingen en de ouders?

Webinar Webinar Onderwijs

Professionele basishouding in diversiteit (WEBINAR)

23.05.2024 | 8:45 - 12:30

De wereld is zeer divers. Dit is een gegeven. Hoe gaan we daar professioneel mee om? Hoe komt het toch dat het zo lastig is?

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?