Referenties

Woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen, Malle

Maaltijdgebeuren in het woonzorgcentrum

Voor de werknemers van De Dennen organiseerden wij een reeks vormingstopics op de werkvloer, als onderdeel van het vormings- en trainingsbeleid van de organisatie, waar wij reeds heel wat jaren mee vorm aan mogen geven. Over de opleiding rond de optimalisatie van het maaltijdgebeuren in de organisatie schreef de kwaliteitsverantwoordelijke:

"De vorming gaf aan de aanwezigen nieuwe inzichten en ook een bevestiging van hun eigen werk. De interactie werd als zeer positief ervaren."

Opleiding referentiepersoon ethiek

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' was meteen een schot in de roos. Het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers voor good practices omtrent ethiek in zorg. De enorme dynamiek rond deze opleiding resulteerde al snel in de opstart van een Lerend Netwerk Ethiek.

Enkele getuigenissen van deelnemers:

 • Voor ons in Bethanië heeft de opleiding gezorgd dat de deuren van het ethisch comité geopend werden voor ons. Op termijn hopen we natuurlijk nog dat de DEN-werking er komt, maar hierin is nog steeds geen duidelijkheid.
 • Voor mezelf merk ik dat er vooral een veel grotere ethische gevoeligheid en bewustwording is gekomen. In die mate dat het stilaan deel begint uit te maken van mijn identiteit. Wanneer er bv. een krantenartikel passeert over ethische thema's, zal ik deze nu meestal lezen. Op die manier blijft dat stukje in mezelf ook gevoed worden. Misschien is deze persoonlijke verandering wel de belangrijkste, daar ze een motor is voor verdere evoluties. Op die manier probeer ik collega's ook te inspireren en warm te maken.'

Vrije kinderdagverblijven en CKG West-Vlaanderen

Verbindend communiceren-Diversiteit in de kinderopvang-ervaringsgericht werken

De eerste studiedag in het Centrum Groenhove in Torhout georganiseerd door de werkgroep Vrije kinderdagverblijven en CKG West-Vlaanderen voor hun kinderbegeleidsters en leidinggevenden was een groot succes. Wij verzorgden op deze studiedag 3 verschillende workshops: verbindende communicatie - Diversiteit in de kinderopvang - Ervaringsgericht werken

Enkele bevindingen van de deelnemers:

 • Vanuit praktijksituaties opgebouwd waardoor het zeker herkenbaar werd
 • Grote betrokkenheid van de groep
 • Interactief, toepasselijk voor het werkveld
 • Leerzaam introductiespel
 • Interactie met collega's, ideeën en kennis delen
 • Leuke en bruikbare voorbeelden

De Lovie, Poperinge

AZ Sint Jan, Brugge en Oostende

Het leven zoals het is… door de ogen van een persoon met dementie

Wat is de impact van onze manier van communiceren op mensen met dementie? En hoe kunnen we onze communicatie beter afstemmen op hun noden. Met deze sessie "Het leven zoals het is .. door de ogen naar een persoon met dementie"lieten we de deelnemers zelf ervaringen opdoen. Men kreeg korte theoretische uitleg over de hersenwerking en wat er verandert bij dementie, gevolgd door belevingsoefeningen en gebruik van VR- brillen. Met de bril op je hoofd word je daadwerkelijk zelf de persoon met dementie. Dit heeft een bijzonder groot leereffect en een grote praktische relevantie.

Reacties van enkele deelnemers:

 • Veel voorbeelden uit ervaring, beeldmateriaal blijft hangen
 • Zelf beseffen hoe het is door de belevingsopdrachten en de VR-technologie
 • Linken zoeken met de praktijk waardoor het zeker een meerwaarde is

Mederi, erkende dienst voor thuisverpleging, Vlaanderen

NIeuwe tendensen in de behandeling van diabetes

Bloednames tips en tricks

Levensreddend handelen en gebruik van AED

TPN voeding in de thuiszorg

Met meer dan 1000 aangesloten zorg- en verpleegkundigen, is Mederi de grootste erkende dienst thuisverpleging met zelfstandige praktijken. Ze zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsvolle zorg enkel gegarandeerd kan worden op het moment dat zorgverstrekkers zich continu bijscholen op basis van de laatste evidence-based informatie en best practices uit de zorg. Om dit vormingsaanbod te realiseren doen ze een beroep op de expertise van Vormingscentrum Hivset voor verschillende vormingsthema's.

Psychiatrisch Centrum Ariadne, Lede

Omgaan met familie van de zorgvrager - Samen Sterk- Omgaan met rouw en verlies bij de zorgvrager

Zorgkundigen zijn verplicht om jaarlijks 8u permanente vorming te volgen om hun erkenning te behouden . PC Ariadne in Lede doet jaarlijks beroep op de expertise van Vormingscentrum Hivset voor een gevarieerd aanbod op maat te bieden voor hun verzorgend personeel

De vormingen worden door de deelnemers als volgt ervaren:

 • Leerrijk
 • Boeiend
 • Interactief
 • Interessant
 • Aangenaam
 • Goed gebracht
 • Bruikbaar

Postgraduaat Leiderschap in zorg i.s.m. Thomas More Hogeschool

Communicatietraject

Reeds verschillende jaren verzorgt ons team 'communicatie', één van onze zes teams, binnen het postgraduaat 'Leiderschap in zorg' de leertrajecten rond communicatie. We gaan onder andere aan de slag met verbindende communicatie, actief luisteren, motivatie, vergadertechnieken en conflicthantering. Deze praktijkgerichte dagen vormen volgens verschillende cursisten een meerwaarde binnen de opleiding.

 • "De dagen communicatie waren een boeiende mix van theorie en praktijk! We kregen voldoende handvatten die we in onze job kunnen gebruiken, maar er werden vooral veel oefeningen aangeboden. Bovendien gingen we heel doelgericht aan de slag met casussen!"
 • "Het fijne aan deze vormingen was dat er ingespeeld werd op onze noden. Sommige collega's waren reeds goed vertrokken met de kaders, anderen hadden iets meer input nodig. Hier werd naar geluisterd en mee aan de slag gegaan.
 • "De vormingen waren enorm laagdrempelig. Waar ik in het begin enorm opkeek tegen deze dagen omdat ik dacht dat het vooral rollenspellen waren, blik ik achteraf terug met een heel goed gevoel. Rollenspelen moesten trouwens niet, maar mochten als je er zin in had!

Daarnaast verzorgen wij jaarlijks voor tal van andere organisaties communicatieve en teamdynamische vormingen. Neem zeker contact bij interesse.

Procesbegeleiding i.f.v. betere samenwerking

(gerealiseerd in diverse organisaties)

De voorbije twee jaren deden meerdere zorgvoorzieningen een beroep op ons om hen procesmatig te ondersteunen naar een betere en effectievere samenwerking, zowel op organisatorisch vlak als op teamniveau.

Steeds starten we vanuit gesprekken met het beleid en leidinggevenden en eventueel ook enkele werknemers die heel vertrouwd zijn met de dagdagelijkse werking. Van daaruit creëren we samen een plan van aanpak.

De organisaties waarderen onze aanpak omdat we sterk focussen op waardering van de reeds aanwezige krachten en talenten maar ook in diepte durven kijken naar waar er groeimogelijkheden zitten. Onze veilige en betrokken aanpak zorgt voor een veilig kader waarin teams ten volle leren van en met elkaar.

Het resultaat is steeds meer begrip voor de diversiteit in het team, een betere sfeer in het team gecombineerd met haalbare doelstellingen waar het team al aan begint te werken tijdens het traject. Ook ondersteunen we teams in het zoeken naar manieren om de behaalde resultaten te behouden na het traject en verdere doelstellingen te bepalen.

Cursisten over onze uitgebreide opleidingstrajecten

"De opleiding bestond uit een uitgebreid aanbod aan onderwerpen, wat de opleiding interessant maakte. Met sommige onderwerpen kom je, als thuisverpleegkundige, in de praktijk al meer in aanraking dan met andere, maar juist die diversiteit maakte het voor mij zo leuk. Bovendien was het heel fijn om een groep studenten te leren kennen die uit alle hoeken van de zorgsector afkomstig was. Door ook naar hun ervaringen te luisteren, heb ik veel geleerd. Ik denk er zelfs over om me opnieuw voor een cursus in te schrijven. (Opleiding referentiepersoon Geestelijke Gezondheidszorg)

in het verleden heb ik al verschillende opleidingen gevolgd bij jullie, ondermeer LIZ, teamcoaching, … Mijn ervaringen zijn over het algemeen zeer positief. De docenten zijn enthousiast over hun te geven onderwerp waardoor je onmiddellijk mee bent met het verhaal. Onbewust neem je het enthousiasme over waardoor er achteraf ook veel meer van blijft hangen. Ook zijn de onderwerpen zeer praktijkgericht en gebruiksvriendelijk. Tot op de dag van vandaag gebruik ik nog steeds leuke spelletjes om mijn teamvergaderingen te openen en zo heel kort en regelmatig aan teambuilding te werken. (Nathalie Vervloet, Hoofdverpleegkundige Vogelzang Armonea)

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?