Referenties

Ziekenzorg CM

Landelijke Thuiszorg

WZC De Wending

Heilig Hartziekenhuis Mol

Home O.L.V. van de Kempen Woon- en Zorgcentrum Ravels

Lindelo Woon- en Zorgcentrum

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

PC Bethanië

Welzijnszorg Kempen

Vzw Huize Monnikenheide 

LBC-NVK Volwassenenonderwijs VZW

't Zwart Goor

DienstenThuis Turnhout

De Voorzorg thuisverpleging - Provincie Antwerpen

Heropbeuring vzw De Mick

Woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen vzw