Het leven zoals het is… door de ogen van een persoon met dementie

Wat is de impact van onze manier van communiceren op mensen met dementie? En hoe kunnen we onze communicatie beter afstemmen op hun noden. Met deze sessie "Het leven zoals het is .. door de ogen naar een persoon met dementie" lieten we de deelnemers zelf ervaringen opdoen. Men kreeg korte theoretische uitleg over de hersenwerking en wat er verandert bij dementie, gevolgd door belevingsoefeningen en gebruik van VR- brillen. Met de bril op je hoofd word je daadwerkelijk zelf de persoon met dementie. Dit heeft een bijzonder groot leereffect en een grote praktische relevantie.

Reacties van enkele deelnemers:

Veel voorbeelden uit ervaring, beeldmateriaal blijft hangen

Zelf beseffen hoe het is door de belevingsopdrachten en de VR-technologie

Linken zoeken met de praktijk waardoor het zeker een meerwaarde is

Procesbegeleiding i.f.v. betere samenwerking

De voorbije twee jaren deden meerdere zorgvoorzieningen een beroep op ons om hen procesmatig te ondersteunen naar een betere en effectievere samenwerking, zowel op organisatorisch vlak als op teamniveau.

Steeds starten we vanuit gesprekken met het beleid en leidinggevenden en eventueel ook enkele werknemers die heel vertrouwd zijn met de dagdagelijkse werking. Van daaruit creëren we samen een plan van aanpak.

De organisaties waarderen onze aanpak omdat we sterk focussen op waardering van de reeds aanwezige krachten en talenten maar ook in diepte durven kijken naar waar er groeimogelijkheden zitten. Onze veilige en betrokken aanpak zorgt voor een veilig kader waarin teams ten volle leren van en met elkaar.

Het resultaat is steeds meer begrip voor de diversiteit in het team, een betere sfeer in het team gecombineerd met haalbare doelstellingen waar het team al aan begint te werken tijdens het traject. Ook ondersteunen we teams in het zoeken naar manieren om de behaalde resultaten te behouden na het traject en verdere doelstellingen te bepalen.

Maaltijdgebeuren in het woonzorgcentrum

Voor de werknemers van De Dennen organiseerden wij een reeks vormingstopics op de werkvloer, als onderdeel van het vormings- en trainingsbeleid van de organisatie, waar wij reeds heel wat jaren mee vorm aan mogen geven.

Over de opleiding rond de optimalisatie van het maaltijdgebeuren in de organisatie schreef de kwaliteitsverantwoordelijke:

De vorming gaf aan de aanwezigen nieuwe inzichten en ook een bevestiging van hun eigen werk. De interactie werd als zeer positief ervaren.

Interculturaliteit, meertaligheid en diversiteit (DoorElkaar)

Voor het personeel van het Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas te Gent organiseren wij jaarlijks vier interactieve sessies rond het realiseren van meer cultuursensitiviteit in de zorgverlening. De vormigsverantwoordelijke schreef daarover:

Onze collega's gaven volgende feedback: praktisch, een eye opener, out of the box leren omgaan met diversiteit, een referentiekader om de ander waardig te benaderen.

Opleiding referentiepersoon ethiek

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' was meteen een schot in de roos. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers voor good practices omtrent ethiek in zorg.

Enkele getuigenissen:

Voor ons in Bethanië heeft de opleiding gezorgd dat de deuren van het ethisch comité geopend werden voor ons.

Voor mezelf merk ik dat er vooral een veel grotere ethische gevoeligheid en bewustwording is gekomen. In die mate dat het stilaan deel begint uit te maken van mijn identiteit.

Diverse vormingen op maat

Met meer dan 1000 aangesloten zorg- en verpleegkundigen, is Mederi de grootste erkende dienst thuisverpleging met zelfstandige praktijken. Ze zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsvolle zorg enkel gegarandeerd kan worden op het moment dat zorgverstrekkers zich continu bijscholen op basis van de laatste evidence-based informatie en best practices uit de zorg.

Om dit vormingsaanbod te realiseren doen ze een beroep op de expertise van Vormingscentrum Hivset voor verschillende vormingsthema's. NIeuwe tendensen in de behandeling van diabetes, Bloednames tips en tricks, Levensreddend handelen en gebruik van AED, TPN voeding in de thuiszorg...

Omgaan met familie van de zorgvrager - Samen Sterk- Omgaan met rouw en verlies bij de zorgvrager

Zorgkundigen zijn verplicht om jaarlijks 8u permanente vorming te volgen om hun erkenning te behouden . PC Ariadne in Lede doet jaarlijks beroep op de expertise van Vormingscentrum Hivset voor een gevarieerd aanbod op maat te bieden voor hun verzorgend personeel. De vormingen worden door de deelnemers als volgt ervaren:

Leerrijk - boeiend - interactief - interessant - aangenaam - goed gebracht - bruikbaar

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?