Yes! Onze kwaliteit opnieuw onafhankelijk erkend

Yes! Onze kwaliteit opnieuw onafhankelijk erkend

Vormingscentrum Hivset werd onafhankelijk doorgelicht door een professioneel auditbureau en voldoet aan de Qfor-WSE normering.  Onze kwaliteit schittert dus nog steeds als een diamant.  

Qfor-WSE is gericht op dienstverleners actief op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking en die wensen gebruik te maken van de subsidiabele maatregelen van het Departement Werk en Sociale Economie, VDAB en bv. ESF.  

In 2018 behaalden we een Qfor GOLD label, omdat na vergelijking met andere dienstverleners, onze kwaliteitsresultaten uitmuntend bleken. Binnen enkele weken krijgen we te horen of we die stunt nog eens kunnen herhalen. 

We zijn uiteraard bijzonder fier en verheugd met dit nieuws en kijken er naar uit om jou te helpen schitteren via onze vormingen en projecten. Graag tot binnenkort!

Lees Meer
Delen om te helen

Delen om te helen

Wanneer we ons in een moeilijke situatie bevinden is het belangrijk om verhalen te delen. Via een reeks kaartjes wordt gepeild naar ervaringen, ontdekkingen bij jezelf of bij elkaar en gaan we dieper in op hoe we dit allemaal beleven. Een prachtig instrument voor de check-in van je vergadering, voor teambuilding, voor intervisie en zoveel meer. Meer weten? Bekijk het filmpje. De waaier kost 15 euro.

Bestellen kan hier

Lees Meer
Wij blijven met je verbonden!

Wij blijven met je verbonden!

Kies nu jouw webinar op maat!

Het Vormingscentrum blijft op jou betrokken.
Onze meeste vormingen lopen reeds via webinar.
Schrijf in op onze website,
of informeer bij de betrokken contactpersoon van de vorming.

Bel 014 47 13 12 - elke weekdag van 9 tot 16 u.
Of mail vormingscentrum@hivset.be

Tot ziens.

Lees Meer
Het zorgethisch lab deSpiegeling: een praktische vertaling van zorgethiek

Het zorgethisch lab deSpiegeling: een praktische vertaling van zorgethiek

Wat is goede zorg?  Is goede zorg voor iedereen gelijk?  In elke tijd en cultuur?  Of moeten we goede zorg breder interpreteren, gekaderd in een context, gestoeld op een fundament, gedragen door een visie,...?  Vele vragen waarop we antwoorden zoeken in deSpiegeling en die ook jouw blik kunnen verruimen.
HOE?
Laat ons allereerst eens stilstaan bij onze eigen, menselijke kwetsbaarheid.  Laten we zélf eens de rol innemen van een afhankelijke, hulpbehoevende persoon en in een echt bed plaatsnemen.  Met de nodige hulpmiddelen krijg jij een rol aangemeten van bv. iemand met een verlamming.  Vervolgens zal een docent verpleegkunde je de nodige zorgen toedienen.  Jij mag 'ervaren'.  Verrassend eenvoudig, verrassend beklijvend. Na een halve dag 'zorgvrager' te zijn geweest, zul je heel wat indrukken hebben opgedaan.  Stof om over na te denken, te analyseren en te bespreken.  Onder begeleiding van een zorgethicus staan we in de namiddag stil bij jouw ervaringen van kwetsbaarheid.  We bespreken de gevoelens die daarmee gepaard gaan, wat de valkuilen en effecten zijn van  manieren van omgaan met afhankelijkheid,...  We analyseren hoe jouw persoon-zijn een cruciale rol heeft in jouw zorgverlener-zijn. Zo komen we gezamenlijk tot inzichten van wat de betekenis is van ethiek in een zorgrelatie.  De ethische principes worden hier vertaald tot een werkwoord, kortom, er kan veel geleerd worden uit een dagsessie deSpiegeling bv. je eigen kwetsbaarheid (h)erkennen in het gelaat van de zorgvrager, alsof die jou een spiegel voorhoudt.
Dagsessies met rolinleving en ethische reflectie
Voor wie?
Voor studenten +18 uit zorgopleidingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Voor professionals uit zorginstellingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Kostprijs?
Studenten uit zorgopleidingen € 60 per student
Professionals uit zorginstellingen € 120 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 80 per persoon
Dagsessies met rolinleving - ethische reflectie - getuigenis van een zorgvrager - les tilprincipes
Voor wie?
Voor leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs gans Vlaanderen - ganse klas
Kostprijs?
Deze sessies worden gefinancierd door het Regionaal Technologisch Centrum (RTC)
NIEUW!
Bijkomend aanbod 'Ethisch reflecteren over praktijksituaties'
Ethische reflectie a.d.h.v. concrete ervaringen op stage of op de werkvloer
Korte schriftelijke voorbereiding (toelichting bij inschrijving)
Onder begeleiding van een zorgethicus
Keuze uit voor- of namiddagsessie
Voor wie?
Studenten +18 uit zorgopleidingen gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Professionals uit zorginstellingen uit gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs - 4 deelnemers!
Kostprijs?
Studenten uit zorgopleidingen € 40 per student
Professionals uit zorginstellingen € 60 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 40 per persoon
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs €10 per leerling
INFO
Ria Engelen - Zorgethicus, Projectverantwoordelijke deSpiegeling - ria.engelen@hivset.be - +32 (0)14 47 13 12
INSCHRIJVEN
despiegeling@hivset.be

Lees Meer
Contact luwe kwaliteitszorg

Contact luwe kwaliteitszorg

(Chris Francken, teamtrekker chronische zorg)

Tijdens deze coronaperiode is complementaire zorg meer dan ooit van fundamenteel belang in de zorginstellingen. Chris Francken inspireert al jaren vele zorgverleners met deze complementaire zorg, maar leert anderzijds ook telkens weer mooie dingen bij uit hun praktijk. Chris toont aan dat je zeer creatief kan omgaan met deze zorg. Dat zelfs een mondmasker en handschoenen je niet hoeven tegen te houden om die te bieden. Het zit in kleine eenvoudige dingen: je warme aanraking, je zachte stem, je aanwezige blik, zelfs al is het meer op afstand dan voorheen.

 

Net dat ietsje meer...

Zorg dragen voor de mensen die aan je worden toevertrouwd. Het is dàt wat jij als zorgkundige of verpleegkundige wil doen, waar je voor gekozen hebt. Het is meer dan de praktische dagelijkse zorg. Je wil dat jouw bewoner/patiënt zich in heel zijn wezen ‘goed’ voelt: lichamelijk, maar ook geestelijk. Daar kies je voor, dat is jouw roeping.

In deze coronatijden word je als zorgverlener echter extra op de proef gesteld. Bewoners - besmet of niet besmet - worden immers in quarantaine geplaatst. Hun geliefden of familie kunnen niet bij hen zijn. Heel begrijpelijk dat dit angst en stress bij hen kan teweegbrengen. En van zodra ze besmet zijn, worden ze nog meer geïsoleerd. Zelfs hun laatste strijd dienen ze dan alleen te doorstaan.

Voel jij je als zorgverlener soms dan ook zo machteloos bij het zien van die angst, stress en/of pijn die jouw zorgvrager overvalt? En dit zowel bij niet-COVID als COVID-patiënten. En vraag jij jezelf ook af: kan ik iets doen om hen hierin te ondersteunen?

Gelukkig wel.

Complementaire zorg geraakt stilaan uit het verdomhoekje waarin het jaren is gestoken. Dat komt omdat mensen positieve resultaten hebben mogen ervaren van zorgen en behandelingen die niét medicamenteus zijn. Omdat mensen zich bewust zijn geworden dat er ietsje meer is waardoor hun angst, stress en pijn zijn kunnen verminderen. Wat is dat ietsje meer? Ontspannings- en ademhalingsoefeningen, kruiden, aromazorg, muziek, de helende werking van massage, aanraking en haptonomie,...

Ook het vormingscentrum Hivset wil hierin de zorgverleners (en via hen de bewoners/patiënten) ondersteunen. Zo hebben we de afgelopen jaren al een heuse opleiding tot aromameter aangeboden die door velen enthousiast gevolgd werd.

Ook in 2021 willen we op deze ingeslagen weg verder gaan. Gewoon omdat we ervan overtuigd zijn dat inderdaad dat ietsje meer een en - voor sommigen zelfs - het verschil kan maken. Volg daarom het aanbod chronische zorg op onze website. Ook jij kan met ‘kleine dingen’ het verschil maken.

Lees Meer
Gratis online consultatie Lerend Netwerk Ethiek in Zorg

Gratis online consultatie Lerend Netwerk Ethiek in Zorg

Beste zorgprofessional,

Naar aanleiding van de doortocht van het COVID-19 virus doorheen de zorginstellingen worden jullie ook geconfronteerd met ethische vragen omtrent de impact daarvan op diverse aspecten van zorg en mentaal welzijn zowel voor zorgvragers als voor zorgprofessionals. Het is meer dan ooit duidelijk dat ethiek actueel en relevant is bij het maken van beleidskeuzes op meso- en macroniveau en het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg (LNEZ) is ook nu stand-by om jullie feedback hierover te geven en of om jullie vragen online te beantwoorden. Deze service wordt gratis aangeboden.

Ons team wordt hierin bijgestaan door dr. Simon Godecharle, coördinator gezondheidsethiek Emmaüs vzw, gastdocent van het Vormingscentrum HIVSET en keynote spreker op de succesvolle kick-off van het LNEZ over beroepsgeheim eerder dit jaar.

Wat? Online consultatie via skype of een online applicatie naar keuze, in samenspraak met dr. Simon Godecharle.
Wanneer? Gelieve aan te geven welke momenten voor u passen en eventuele vragen te sturen via een mail naar . U ontvangt dan een uitnodiging voor een online afspraak.

Simon Godecharle postte al een aanzet op sociaal.net: https://sociaal.net/opinie/ethiek-en-corona-we-proberen-de-schade-te-beperken/

 

Lees Meer