Vormingscentrum HIVSET
We verstrekken met veel passie vormingen, advies, coaching en procesbegeleiding.

Home

Laatste nieuws

Getuigenissen

Met een goed gevoel huiswaarts, ondanks de prangende problematiek...

Scholengroep Kogeka, Kogeka

Vormingscentrum DoorElkaar HIVSET verzorgde voor KOGEKA de beleidsdag 2021-2022 voor bestuurders en directie, over de beleidsprioriteit 'Omgaan met diversiteit'. Enthousiast gebracht, maar met de twee voeten op de grond, en doorspekt met levensechte voorbeelden uit de dagelijkse klas- of schoolpraktijk, zeer herkenbaar voor onze directeurs en bestuurders. Kortom, we keerden met een goed gevoel huiswaarts, ondanks de prangende problematiek.

Meer aandacht voor onderbelichte aspecten

Hildegard Janssens, Zorginhoudelijk coördinator/psycholoog, PVT De Landhuizen

"Ik ervaar mijn werk dagdagelijks als het omgaan met dilemma's en het daarin samen keuzes maken via overleg,
zowel met bewoners, team als beleid. Na enkele lesdagen in de opleiding referentiepersoon ethiek heb ik ontdekt dat ook het verbinden
daarvan met waarden, het proberen samen aandacht hebben voor alle aspecten van een vraag en de eigenheid van
ethiek daarin te ontdekken een onmiskenbare meerwaarde is".

Meer getuigenissen

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?