Met een goed gevoel huiswaarts, ondanks de prangende problematiek...

Scholengroep Kogeka, Kogeka

Vormingscentrum DoorElkaar HIVSET verzorgde voor KOGEKA de beleidsdag 2021-2022 voor bestuurders en directie, over de beleidsprioriteit 'Omgaan met diversiteit'. Enthousiast gebracht, maar met de twee voeten op de grond, en doorspekt met levensechte voorbeelden uit de dagelijkse klas- of schoolpraktijk, zeer herkenbaar voor onze directeurs en bestuurders. Kortom, we keerden met een goed gevoel huiswaarts, ondanks de prangende problematiek.

Meer aandacht voor onderbelichte aspecten

Hildegard Janssens, Zorginhoudelijk coördinator/psycholoog, PVT De Landhuizen

"Ik ervaar mijn werk dagdagelijks als het omgaan met dilemma's en het daarin samen keuzes maken via overleg,
zowel met bewoners, team als beleid. Na enkele lesdagen in de opleiding referentiepersoon ethiek heb ik ontdekt dat ook het verbinden
daarvan met waarden, het proberen samen aandacht hebben voor alle aspecten van een vraag en de eigenheid van
ethiek daarin te ontdekken een onmiskenbare meerwaarde is".

Boeiend en zeer bruikbaar

Marcel Bernaerts, Onderwijscoördinator 2e graad, Annuntia-Instituut Wijnegem

Als coördinator had ik omwille van het veranderende en diverse leerlingenpubliek nood aan extra info, hulp en tools. De boeiende inhoud en werkwijze van de sprekers van DoorElkaar gaven me de nodige handvaten om het nieuwe leerlingenpubliek op te vangen en te begeleiden. Ik raad het ieder van jullie aan om er eens langs te gaan en één of meerdere bijscholingen te volgen!

Een persoonlijke aanpak

Sofie Joris, Hoofdverpleegkundige, Woonzorgcentrum Sint Maria

De vormingen die het Vormingscentrum voor ons uitwerkt liggen steeds volledig in lijn met onze visie. Prijs-kwaliteitsverhouding zit helemaal goed en de lesgevers bezitten veel kennis over hun onderwerp. Er is veel interactie met de groep in een aangename, ongedwongen sfeer. Geen stijve schoolse lessen maar telkens weer zeer leerrijke momenten voor iedereen!

Onbewust neem je het enthousiasme over

Nathalie Vervloet, Hoofdverpleegkundige, Vogelzang Armonea

Ik heb al verschillende opleidingen gevolgd bij VC Hivset, zoals LIZ en teamcoaching. Het enthiousasme waarmee de docenten hun onderwerp aansnijden neem je onbewust meteen over! De vormingen zijn zeer praktijkgericht en gebruiksvriendelijk. Ik gebruik tot op heden nog steeds leuke spelletjes om mijn teamvergaderingen te openen en zo regelmatig aan teambuilding te werken.

Stevige visie op interculturele Communicatie

Anneleen Decoene, Pastoraal werkende, Psychiatrisch Centrum Menen

Met concrete oefeningen en voorbeelden kregen we een stevige visie op Interculturele Communicatie mee. De deelnemers werden betrokken vanuit hun eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden. Dit is typerend voor de samenwerking met het Vormingscentrum: onze verzuchtingen en wensen rond de vorming worden altijd gehoord. Het dynamische enthousiasme waarmee wordt verteld en de hoop die daaruit spreekt zal ons altijd bijblijven.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?