Teamcoaching

Nathalie Vervloet, Hoofdverpleegkundige, Vogelzang Armonea

In het verleden heb ik al verschillende opleidingen gevolgd bij jullie, ondermeer LIZ, teamcoaching, … Mijn ervaringen zijn over het algemeen zeer positief. De docenten zijn enthousiast over hun te geven onderwerp waardoor je onmiddellijk mee bent met het verhaal. Onbewust neem je het enthousiasme over waardoor er achteraf ook veel meer van blijft hangen. Ook zijn de onderwerpen zeer praktijkgericht en gebruiksvriendelijk. Tot op de dag van vandaag gebruik ik nog steeds leuke spelletjes om mijn teamvergaderingen te openen en zo heel kort en regelmatig aan teambuilding te werken.

Jaarlijkse interactieve sessies

Vormigsverantwoordelijke, AZ Sint Lucas, Gent

Daar AZ Sint- Lucas betrouwbare zorg wil bieden aan ieder die zich aanbiedt, wordt ook bewust ingezet op diversiteit. Alle medewerkers in de front-office krijgen de kans een vorming over cultuursensitieve zorg te volgen. Daarvoor doen wij eveneens beroep op partners zoals DoorElkaar, die vier maal per jaar een interactieve sessie verzorgt. Telkens kan een groep van 50 medewerkers zich bewust worden van de context van diversiteit en competenties trainen om succesvol te communiceren. Onze collega's gaven volgende feedback: praktisch, een eye opener, out of the box leren omgaan met diversiteit, een referentiekader om de ander waardig te benaderen.

Opleidingen: opvoeden in verschillende culturen

, Fedasil, FOI Turnhout

Als medewerker in een asielcentrum moeten we ons steeds bewust zijn van onze eigen bril, onze eigen waarden en normen. Het is steeds nuttig en interessant om ook deze van de andere culturen waar we mee samenwerken te leren kennen. De sessie opvoeden in verschillende culturen, islam, beschermjassen ………maken dat ik op het werkveld meer stilsta en begrip toon bij de gelijkenissen en verschillen tussen de culturen. Zelfs na 11 jaar in werkveld en vele opleidingen blijft het goed om te blijven opfrissen en stilstaan bij onze eigen vooroordelen. Reflecteren met andere hulpverleners. Dit maakt het nadien milder om weer samen te werken met onze doelgroep. Na de opleidingen heb ik steeds weer nieuwe inzichten en energie gevonden om weer mee aan de slag te gaan.

Interculturaliteit, meertaligheid en diversiteit (DoorElkaar)

Marcel Bernaerts, Onderwijscoördinator tweede graad, Annuntia Instituut, Wijnegem

Bijscholingen. Niet altijd even makkelijk om er degelijke, interessante, boeiende, "to the point" zijnde, de verwachtingen invullende … te vinden. Als coördinator had ik omwille van het toch wel veranderende en diverse leerlingenpubliek echt wel nood aan extra info, hulp, tools, … Meerdere bijscholingen in de periferie van Antwerpen brachten niet echt wat ik er van verwacht had. Waarom eens niet richting Kempen trekken, naar de mensen van Door Elkaar aan de Hivsetcampus in Turnhout, fluisterde een collega me op een keer in het oor. En dus goed zeven jaar geleden een eerste keer richting Turnhout gebold. De sprekers konden me boeien, de kapstokken die ze me aanboden waren - en zijn nog steeds - bruikbaar. Ondertussen zeven schooljaren verder met de nodige bagage over OKAN-leerlingen, taalbeleid, totaalbegeleiding, spelen met diversiteit, respectvolle interculturele communicatie en zeker de opleiding tot referentiepersoon interculturaliteit en een lezing van de mensen van DoorElkaar op de pedagogische studiedag van onze school, kan ik zeggen dat ik daar in de Kempen gevonden heb wat ik zocht. Ik raad het ieder van jullie ook aan om er eens langs te gaan en één of meerdere bijscholingen te volgen. Niet alleen de inhoud is boeiend, ook de werkwijze van de verantwoordelijken spreekt aan en geeft de nodige hulpmiddelen om het nieuwe, veranderende en meer diverse leerlingenpubliek van onze school en vermoedelijk ook van jullie school op te vangen, te begeleiden en te begrijpen.

Diverse vormingen op vraag voor de werkvloer

Sofie Joris, hoofdverpleegkundige, Woonzorgcentrum Sint Maria, Brecht

Wat mij steeds terug doet grijpen naar Hivset voor interne vormingen op maat is de persoonlijke aanpak. Ik heb onderwerpen in mijn hoofd, leg deze voor en na wat mailverkeer besluiten we meestal om samen te komen om dit te bespreken. Er wordt gepolst naar de visie, een meerjarenplanning, …. . Er wordt een voorstel gedaan waar wij ons als instelling helemaal in kunnen vinden! Voorafgaand aan de opleiding is er nog voldoende ruimte om aan de lesgever aan te geven welke items je zeker behandeld wil zien. De prijs/kwaliteit zit helemaal goed. De opleidingen zijn betaalbaar, de inhoud is, mits het nodige overleg, afgestemd op de doelgroep. De vormingen zijn goed voorbereid, er is duidelijk veel kennis over het onderwerp bij de lesgever, veel interactie met de groep, een aangename ongedwongen sfeer. Geen stijve schoolse lessen maar telkens weer zeer leerrijke momenten voor iedereen!

Interculturele communicatie

Anneleen Decoene, Psychiatrisch Centrum Menen

De sessie die DoorElkaar in ons psychiatrisch centrum verzorgde rond interculturele communicatie werd door de deelnemers erg gesmaakt. Aan de hand van concrete oefeningen en tal van voorbeelden kregen we vlot een stevige visie op interculturele Communicatie. De deelnemers werden meegenomen in het verhaal, dat opgebouwd werd vanuit hun eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden. Tijdens de voorbereiding van de namiddag werd immers gevraagd om concrete casussen door te geven en vanuit dit praktijkmateriaal kreeg de namiddag vorm. Dit is typerend voor de samenwerking met het Vormingscentrum: onze verzuchtingen en wensen rond de vorming werden gehoord. Zo brengen jullie de verbindende communicatie waar ze over spreekt ook in de praktijk tijdens de uitwerking van de vorming.

Nadien gaven deelnemers aan in hun praktijk verder te kunnen met de vele tips, de kaders (ondermeer het TOPOI model), de instrumenten (cultureel interview), de uitnodiging om ook kritisch naar de eigen vooronderstellingen te kijken… Wat ons vooral zal bijblijven, is het dynamische enthousiasme waarmee over interculturele communicatie wordt vertelt en de hoop die daaruit spreekt: dat het kan, dat mensen met verschillende achtergronden in verschillende rollen en functies elkaar vinden en verstaan.

Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg

De opleiding bestond uit een uitgebreid aanbod aan onderwerpen, wat de opleiding interessant maakte. Met sommige onderwerpen kom je, als thuisverpleegkundige, in de praktijk al meer in aanraking dan met andere, maar juist die diversiteit maakte het voor mij zo leuk. Bovendien was het heel fijn om een groep studenten te leren kennen die uit alle hoeken van de zorgsector afkomstig was. Door ook naar hun ervaringen te luisteren, heb ik veel geleerd. Ik denk er zelfs over om me opnieuw voor een cursus in te schrijven.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?