LRH inoefenen is een must

Deelnemer, Vrijwilliger Tomorrowland, Tomorrowland

Super dankbaar hiervoor. Zeer aangename lesgeefster.
4 vriendinnen van mij gingen enkele jaren geleden skiën. De laatste dag is één van de vier met een hartstilstand in de keuken gevallen. Niemand wist wat gedaan, hebben met behulp van een Franstalige noodoproep gereanimeerd en ze is erdoor gekomen. Door de ligging duurde het een half uur voor de helikopter met hulp ter plaatse was, zonder hartmassage was ze er niet meer geweest. Ik begrijp HEEL GOED waarom dit zo belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zich 'zeker' genoeg voelen om te handelen, dus dat even inoefenen is een must.

Een zalige opleiding

Mieke Thys, Reva CAR De Hert Aalst

Dit was een zalige opleiding!
Ik voel me gesterkt om op het werk aan de slag te gaan!
We kregen zoveel info maar ook telkens zo gelinkt aan onze thuisbasis.
De laatste dag was inderdaad een boostje! Zowel voor-als namiddag!
Ik hoop heel erg op die terugkomdag. Het was inderdaad zo een fijne en veilige groep!

Een hele steun bij het schooleigen AN plan!

Inge Geys, Zorg Sint-Michielschool

Dank je wel voor het doorsturen van deze informatie en ook voor de aangename vormingsdag! Bedankt alvast! Het zal me een hele steun betekenen bij het uitwerken van een schooleigen document voor inschrijving anderstalige leerlingen.

Ik geniet enorm van deze dagen

Emily Van den Hende, Kinderdagverblijf De Augustientjes

Ik geniet enorm van deze dagen. Ik kijk er telkens naar uit, en geraak er zeer van gemotiveerd om er mee aan de slag te gaan bij ons in het kinderdagverblijf. Ook voor mij persoonlijk is het heel boeiend. Veel goede voorbeelden, filmfragmenten, het juiste tempo... Enkel wat meer tijd zou ik moeten hebben om het thuis nog eens te kunnen overlopen ;-)

Hoedje af en welgemeende complimenten

Mario Stabel, Onderwijsconsulent Dienst Gelijke Kansen Stad Turnhout

"Hoedje af en mijn welgemeende complimenten voor de puike organisatie van het symposium gisteren (Naar het hart van de leer-kracht). Het hart van de leerkracht kan weer even wat sneller slaan!"

Waarover gaat dit? We organiseerden op 20 oktober een volzet symposium voor 150 deelnemers met als doel kinderen en jongeren in hun kracht te zetten. Ze opleiden tot burgers van morgen. Hiervoor is oog voor het welbevinden van de leerlingen alsook voor de leerkrachten enorm belangrijk. Dit is de kern, het hart. Krachtig onderwijs geven, leidt tot krachtige jongeren én daarenboven leidt het tot leraren die met goesting komen. Hoe we dat allemaal doen, hoe we ruimte scheppen op school en in de klas, was het onderwerp van deze dag.

Het symposium werd georganiseerd voor directies, coördinatoren, ondersteuners, leerlingbegeleiders en leraren (lager én secundair onderwijs). Georganiseerd door DoorElkaar, Vormingscentrum Hivset, met de steun van project Wereldklassen en Cultuurhuis de Warande

Met een goed gevoel huiswaarts, ondanks de prangende problematiek...

Scholengroep Kogeka, Kogeka

Vormingscentrum HIVSET en expertisecentrum DoorElkaar verzorgden voor KOGEKA de beleidsdag 2021-2022 voor bestuurders en directie, over de beleidsprioriteit 'Omgaan met diversiteit'. Enthousiast gebracht, maar met de twee voeten op de grond, en doorspekt met levensechte voorbeelden uit de dagelijkse klas- of schoolpraktijk, zeer herkenbaar voor onze directeurs en bestuurders. Kortom, we keerden met een goed gevoel huiswaarts, ondanks de prangende problematiek.

Meer aandacht voor onderbelichte aspecten

Hildegard Janssens, Zorginhoudelijk coördinator/psycholoog, PVT De Landhuizen

"Ik ervaar mijn werk dagdagelijks als het omgaan met dilemma's en het daarin samen keuzes maken via overleg,
zowel met bewoners, team als beleid. Na enkele lesdagen in de opleiding referentiepersoon ethiek heb ik ontdekt dat ook het verbinden
daarvan met waarden, het proberen samen aandacht hebben voor alle aspecten van een vraag en de eigenheid van
ethiek daarin te ontdekken een onmiskenbare meerwaarde is".

Boeiend en zeer bruikbaar

Marcel Bernaerts, Onderwijscoördinator 2e graad, Annuntia-Instituut Wijnegem

Als coördinator had ik omwille van het veranderende en diverse leerlingenpubliek nood aan extra info, hulp en tools. De boeiende inhoud en werkwijze van de sprekers van DoorElkaar gaven me de nodige handvaten om het nieuwe leerlingenpubliek op te vangen en te begeleiden. Ik raad het ieder van jullie aan om er eens langs te gaan en één of meerdere bijscholingen te volgen!

Een persoonlijke aanpak

Sofie Joris, Hoofdverpleegkundige, Woonzorgcentrum Sint Maria

De vormingen die het Vormingscentrum voor ons uitwerkt liggen steeds volledig in lijn met onze visie. Prijs-kwaliteitsverhouding zit helemaal goed en de lesgevers bezitten veel kennis over hun onderwerp. Er is veel interactie met de groep in een aangename, ongedwongen sfeer. Geen stijve schoolse lessen maar telkens weer zeer leerrijke momenten voor iedereen!

Onbewust neem je het enthousiasme over

Nathalie Vervloet, Hoofdverpleegkundige, Vogelzang Armonea

Ik heb al verschillende opleidingen gevolgd bij VC Hivset, zoals LIZ en teamcoaching. Het enthiousasme waarmee de docenten hun onderwerp aansnijden neem je onbewust meteen over! De vormingen zijn zeer praktijkgericht en gebruiksvriendelijk. Ik gebruik tot op heden nog steeds leuke spelletjes om mijn teamvergaderingen te openen en zo regelmatig aan teambuilding te werken.

Stevige visie op interculturele Communicatie

Anneleen Decoene, Pastoraal werkende, Psychiatrisch Centrum Menen

Met concrete oefeningen en voorbeelden kregen we een stevige visie op Interculturele Communicatie mee. De deelnemers werden betrokken vanuit hun eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden. Dit is typerend voor de samenwerking met het Vormingscentrum: onze verzuchtingen en wensen rond de vorming worden altijd gehoord. Het dynamische enthousiasme waarmee wordt verteld en de hoop die daaruit spreekt zal ons altijd bijblijven.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?