Ethiek en kwaliteitsbeleid 2.0 van zorgorganisaties

Het belang van ethiek groeit gestaag verder in onze zorgorganisaties.  Een evolutie die ons Lerend Netwerk uiteraard van nabij opvolgt en mee vorm geeft in de regio.  De toenemende rol van ethiek in het toekomstig kwaliteitsbeleid illustreert dit mooi. Beide gaan immers hand in hand... 

Kwaliteit van zorg, een kwalitatief personeelsbeleid, enz., kunnen niet los gezien worden van ethische competenties nodig in de hedendaagse maatschappij en zorgverlening. Overheden en controleorganen beklemtonen het belang van ethiek dan ook steeds meer. En zorgkwaliteitsmodellen als bv. Qualicor Europe (voorheen NIAZ), JCI en Flanders Quality Model, focussen actief op ethische criteria. 

Op de studiedag van 23 november willen we met een aantal experts de dynamiek illustreren die ontstaat bij co-creatie tussen ethiek en kwaliteit in de diverse zorgsectoren. Vanuit verschillende perspectieven laten we zien dat deze elkaar versterken.

Voor wie?

Alle professionals & leidinggevenden actief in zorg en welzijn, kwaliteits-zorgmedewerkers, diensthoofden, hoofdverpleegkundigen, teamcoördinatoren, referentiepersonen ethiek, ethiekondersteuners, leden van de ethische commissie. 

Programma

Voormiddag

 • 8u30u : Onthaal en verwelkoming.

 • 9u00 - 9u20: Het belang van ethiek in zorgorganisaties.
  Dr. Jo Leysen, vertegenwoordiger Eleyas bv,  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout, lid coördinatiecomité Ziekenhuisnetwerk Kempen, auditor van Qualicor.

 • 9u20 - 10u00 : Hoe kan het management de link tussen ethiek en kwaliteitszorg faciliteren?
  Gert Adriaenssen, Zorgmanager AZ Turnhout en lid van de ethische commissie.

 • 10u00 - 10u45 : Ethiek@work.
  Getuigenis door dr. Eva Marie Castro, hoofd dienst kwaliteit in het RZ Tienen en verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid  & Sonja Krawinckel, zorgmanager RZ Tienen en lid van de ethische commissie.

 • 10u45 - 11u : Pauze met koffie/thee.

 • 11u00 - 11u45 :  Expertenpanel
  Gemodereerd door dr. Simon Godecharle, coördinator gezondheidsethiek in Emmaüs & lid ethische commissies. Met:
  • Gert Adriaenssen, AZ Turnhout
  • Eva Marie Castro, RZ Tienen
  • Sonja Krawinckel, RZ Tienen
  • Steven van Wortswinkel, GZA Ziekenhuizen | GZA Zorg en Wonen. 

 • 11u45 - 12u00: Slotbeschouwing.
  Door Daniël Leeten, algemeen directeur Hoger Instituut Verpleegkunde Turnhout.

 

 • 12u00-12u45 : lunch (enkel voor deelnemers volledige studiedag)

Namiddag

 • 13u00 -16u00 : Werkwinkels voor alle ethiekondersteuners en referentiepersonen Ethiek in Zorg en Welzijn. Naar keuze:

  • Training ethische overlegvormen.
  • Intervisie voor alumni RPE : groeien in competenties als ethiekondersteuner.

Je kan inschrijven voor de volledige dag met lunch via de onderstaande knop. Je betaalt dan 80 euro.
Wil je enkel inschrijven voor een deel van de opleiding (voor- of namiddag, zonder lunch), gelieve dan niet via de knop in te schrijven, maar wel contact te nemen via administratie-vc@hivset.be of via 014471312. We schrijven je dan aangepast in voor het bedrag van 40 euro. Inschrijven is mogelijk tot 18 november.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Leidinggevenden

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Diverse sprekers

Aantal deelnemers

Er kunnen 150 personen deelnemen.

Kostprijs

€80,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Ria Fransen op ria.fransen@hivset.be.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?