LEZINGENCYCLUS 'Christen-zijn in de 21ste eeuw'

Deze vorming is reeds gestart.

We nodigen je graag uit voor één of meerdere van deze boeiende lezingen uit de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21ste eeuw'. Een initiatief in samenwerking met de Pastorale Eenheid Clara van Assisi. Je kan kosteloos deelnemen of ter plaatse een vrijblijvende bijdrage leveren. Ook je collega's en andere geïnteresseerden zijn welkom. Wil je via mail op de hoogte gehouden worden van iedere volgende lezing? Contacteer wim.appels@hivset.be. Je kan je dan via deze mails voor iedere aparte lezing inschrijven. Wil je nu al inschrijven voor een lezing of de volgende lezingen? Dat kan ook, stuur dan een mail naar wim.appels@hivset.be 

*** aub niet inschrijven via oranje knop ***

Doelgroepen

Iedereen welkom, andere zorg- en hulpverleners, begeleiders van kinderen, leidinggevenden, onderwijs, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel
ma. 22 apr.
19:30 - 22:00
Euthanasie bij dementie: een heet hangijzer - VOLZET!
Docenten: Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
We staan anno 2024 voor bijzonder fundamentele, complexe en gevoelige vragen in de zorg, zowel over euthanasie als over andere thema’s. De verkiezingen komen eraan.  Euthanasie bij dementie zal een van de kernthema’s zijn. Laat dit nu net een thema én een tijd zijn waarbij we vooral moeten luisteren in de plaats van roepen. Een samenleving vereist een ‘samenspreken’. En toch merk je dat er weinig echte dialoog is. In een wereld waar men steeds meer een eenvoudig antwoord wil op een complexe vraag, verliezen we elkaar uit het oog. Iedereen en alles moet dan in hokjes en die hokjes doen we snel op slot.

Luisteren is zeer belangrijk. Er is namelijk een sterke correlatie tussen luisteren en spreken. Beleid ontstaat door oprecht te luisteren, niet door alleen strategisch aan te vallen of te analyseren. Verschillende partijen zijn betrokken en verdienen allemaal een gelijkwaardige stem: mensen met dementie, hun naasten, artsen, verpleegkundigen, zorgverleners, beleidsmakers… Zorg gaat niet over wij en zij. Zorg gaat over ons allemaal. We zijn allemaal ooit patiënt. We hebben allemaal iemand in onze intieme kring die zorg nodig heeft. En toch merk je in onze samenleving weinig echt ‘samenspreken’ als het gaat over zorg en ethiek. Wanneer we het beleid over euthanasie bij dementie willen aanscherpen, moeten we ook hier oprecht luisteren én waardevolle zorg in de praktijk mogelijk maken. Verandering vraagt moed, ondernemerschap, een helder moreel kompas en een duidelijke strategie vanuit ambitie.
 
Simon Godecharle heeft een master in de theologie en doctoraat in de biomedische wetenschappen, faculteit geneekusnde, KU Leuven. Hij is senior adviseur bij Qualicor Europe, adjunct-directeur bij het wzc OLV van de Kempen te Ravels en geeft lezingen en vormingen rond ethiek in de zorg. Hij is een oververmoeide vader van 3 kinderen en probeert soms zijn vrouw ook nog eens te zien.
 
Deze lezing is VOLZET, maar bij aanvraag sturen we link van de opname na de lezing door.
 
ma. 27 mei
19:30 - 22:00
Vrouwen in de Bijbel maken het verschil!
Docenten: Jean Bastiaens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

De Bijbel is eigenlijk een hele bibliotheek van boeken, ontstaan in verschillende tijdvakken en zelfs in verschillende culturele omstandigheden. Toch zijn de meeste teksten ontstaan in een patriarchale samenleving waar de mannen het voor het zeggen hadden. Niettemin wordt dat gegeven op heel wat plaatsen doorbroken, en wel door vrouwen die moed tonen en die het lot van de geschiedenis van Israël een wending weten te geven. Ook bij ons is de Bijbel heel lang door mannen gelezen en geïnterpreteerd. Daardoor bleven heel wat opmerkelijke Bijbelse vrouwen onopgemerkt. Daar komt bij dat Jezus een opvallende openheid vertoonde voor vrouwen. En datzelfde kunnen we zeggen van Paulus. Het wordt een boeiende zoektocht naar een stem die sinds een halve eeuw met steeds meer nadruk begint te klinken, onder andere dankzij heel vernieuwende vrouwenstudies.

Inleider van de avond is Jean Bastiaens, Bijbeldeskundige en diaken van het bisdom Antwerpen. Hij werkte als vertaler mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling, gaf les aan de priesteropleiding in Den Bosch en in Brugge, was staflid van de opleiding Pastoraal Handelen in het bisdom Antwerpen. Daarnaast werkte hij 5 jaar in het aartsbisdom en was hij ruim 12 jaar directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en de Bijbeldienst Bisdom Brugge. Onlangs gaf hij samen met Lieve Wouters het boek ‘Bijbelwoorden van A tot Z’ uit.

De lezing wordt opgenomen zodat de opname later gedeeld kan worden.

do. 20 jun.
19:30 - 22:00
Hoe bevinden we ons in het hedendaags kerklandschap: sterkten – zwakten – kansen – bedreigingen?
Docenten: Bart Coenegrachts
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over spreker en lezing volgt nog.

wo. 25 sep.
19:30 - 22:00
De gestreste samenleving. Waarom we alles hebben en toch ziek worden.
Docenten: Stephan Claes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over spreker en lezing volgt later.

Aantal deelnemers

Er kunnen 150 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Dirk Godecharle op dirk.godecharle@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?