LEZINGENCYCLUS 'Christen-zijn in de 21ste eeuw'

We nodigen je graag uit voor één of meerdere van deze boeiende lezingen uit de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21ste eeuw'. Een initiatief in samenwerking met de Pastorale Eenheid Clara van Assisi. Je kan kosteloos deelnemen of ter plaatse een vrijblijvende bijdrage leveren. Ook je collega's en andere geïnteresseerden zijn welkom. Wil je via mail op de hoogte gehouden worden van iedere volgende lezing? Contacteer wim.appels@hivset.be. Je kan je dan via deze mails voor iedere aparte lezing inschrijven. Wil je nu al inschrijven voor een lezing of de volgende lezingen? Dat kan ook, stuur dan een mail naar wim.appels@hivset.be 

*** aub niet inschrijven via oranje knop ***

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Iedereen welkom, andere zorg- en hulpverleners, begeleiders van kinderen, onderwijs, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel
wo. 25 sep.
19:30 - 22:00
De gestreste samenleving. Waarom we alles hebben en toch ziek worden.
Docenten: Stephan Claes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Veel mensen melden zich aan bij hulpverleners met een mengeling van lichamelijke en emotionele klachten. Vaak wordt er geen duidelijk ziektebeeld vastgesteld, en is de conclusie dat het gaat over psychische en lichamelijke uitputting. Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen niet meer meekunnen? Een aantal maatschappelijke evoluties dragen bij aan dit fenomeen. De enorme keuzevrijheid, gekoppeld aan een drang naar excellentie en perfectie, vormen een uitdaging die voor velen zwaar om dragen is. De geestelijke gezondheidszorg kan, ondanks grote investeringen de laatste jaren, de hulpvragen nauwelijks beantwoorden. Therapeuten leggen de nadruk op het belang van mildheid, zelfkennis, vergeving en dankbaarheid. Zou het kunnen dat we deze vaardigheden, die een cruciaal onderdeel vormen van de Christelijke spiritualiteit, uit het oog verloren zijn?  

Prof. dr. Stephan Claes (Wilrijk, 1967) werkt als psychiater in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven en is hoogleraar aan deze universiteit. Zijn klinisch werk richt zich op patiënten met depressie, burnout en chronische vermoeidheid. Hij richtte de “Mind Body” onderzoeksgroep op, die zich specialiseert in de effecten van chronische stress op lichaam en geest. Over dit thema verscheen van zijn hand een boek met als titel 'De gestreste samenleving' (LannooCampus, 2023). 

di. 15 okt.
19:30 - 22:00
Wat ruist er door het struikgewas? Kerk(leider) in woelige tijden
Docenten: Mgr. Johan Bonny
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Wat betekenen christelijke waarden nog in de 21ste eeuw? “Te midden van misbruikschandalen in de Kerk, ontdopingen en duizend-en-één zelfverklaarde goden om je tot te wenden, verkeren de waarden in zwaar weer.” De Kerk neemt in een aantal maatschappelijke kwesties duidelijke stellingen in. Zo roepen de bisschoppen in deze tijd van radicalisering en oorlogen op om niet toe te geven aan de spiraal van geweld. Eén van de leden van de bisschoppenconferentie komt regelmatig in de media om zijn duidelijke standpunten, namelijk de bisschop van Antwerpen. Sinds 2009 is Mgr. Johan Bonny een kerkleider die zijn gelovige stem verheft, ook bij gevoelige kwesties. We beluisteren zijn kijk op wat leeft bij gelovigen, anders- en niet-gelovigen. De bisschop licht toe hoe hij de toekomst van de Kerk ziet.

Monseigneur Johan Bonny is geboren op 10 juli 1995 in Oostende. Hij behaalde een baccalaureaat in de filosofie en in de theologie. In 1980 werd hij tot priester gewijd. Het jaar nadien behaalde Mgr. Bonny een licentie in de theologie en een doctoraat aan de Pauselijke Universtiteit Gregoriana in Rome. In 2008 werd hij benoemd tot 22ste bisschop van Antwerpen. Hij is bisschop-referent voor het misbruik, de religieuzen, het onderwijs en godsdienstonderricht, voor de universiteits- en hogeschoolpastoraal en voor contacten met de overheid.

do. 12 dec.
19:30 - 22:00
Tot God
Docenten: Christophe Vekeman
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over spreker en lezing volgt later.

di. 21 jan.
19:30 - 22:00
VAN VER GEKOMEN - Kristien Hemmerechts vertelt over haar terugkeer naar de kerk.
Docenten: Kristien Hemmerechts
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Een drietal jaar geleden begon Kristien opnieuw op erg regelmatige basis de mis bij te wonen, tot haar eigen verrassing én tot die van haar omgeving. Toen haar zus en haar moeder op respectievelijk 18 en 20 oktober 2022 overleden, geraakten die twee verhalen verstrengeld, het verhaal van haar complexe relatie met hen én het verhaal van haar terugkeer naar de kerk en ook dat van – om een groot woord te gebruiken – haar Godservaring. En dus schreef ze een boek, want uiteindelijk is en blijft ze in de eerste plaats een schrijver. Het kreeg als titel Van ver gekomen. Op 21 januari '25 vertelt ze u graag over de tocht die ze heeft afgelegd.

Kristien Hemmerechts (°Brussel, 1955) is de auteur van fictie en non-fictie. Bekende titels van haar zijn 'Taal zonder mij', 'Een zuil van zout', 'De vrouw die de honden eten gaf', 'Hubertina', 'Van ver gekomen'. Haar werk werd vertaald en bekroond. Ze was ook verbonden aan de KU Brussel en de KU Leuven als docente literatuur en creatief schrijven. Sinds haar emeritaat geeft ze Nederlandse taalles aan nieuwkomers in België.

wo. 19 feb.
19:30 - 22:00
Het Vaticaan. Achter de schermen van de kerk
Docenten: Rik Torfs
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over spreker en lezing volgt later.

Aantal deelnemers

Er kunnen 150 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Dirk Godecharle op dirk.godecharle@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?