Opleidingen

Knap lastig in de klas of in de groep. Leer kijken door een trauma-bril.

16.11.2022 - 14.12.2022

Heel wat kinderen groeien op in kwetsbare situaties waar soms ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, denk maar aan emotionele of fysieke ...

Webinar Begeleiders van kinderen Andere zorg- en hulpverleners Onderwijs Campus Turnhout

Je eigen stijl restylen; hoe kan ik mijn begeleidersstijl optimaal inzetten in de kinderopvang?

17.11.2022 | 9:00 - 16:00

In deze vorming bekijk je jouw begeleidingsstijl en de kwaliteiten en valkuilen daarvan . Je leert patronen doorbreken en iets anders proberen.

Campus Turnhout Begeleiders van kinderen

LEZING: Twintig jaar wet rechten patiënt. Een kritische evaluatie. (Prof. Herman Nys)

21.11.2022 | 19:30 - 22:00

Op 22 augustus 2002 kondigde koning Albert II de wet betreffende de rechten van de patiënt af. Deze wet omschrijft wie een ...

Campus Turnhout Iedereen welkom

Professionele basishouding in diversiteit (WEBINAR)

22.11.2022 | 9:00 - 12:15

De wereld is zeer divers. Dit is een feit. Hoe gaan we daar professioneel mee om?

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout

Het brein spreekt: executieve functies

22.11.2022 | 13:00 - 17:00

Vraag jij je soms ook af waarom je puberzoon, -dochter of - leerling steeds maar weer zijn huiswerk vergeet te maken, te laat komt, onnodige ...

Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Onderwijs Campus Turnhout

Pijn- en symptoomcontrole in de palliatieve zorg

24.11.2022 | 9:00 - 12:00

Palliatieve zorg is meer dan pijn- en symptoomcontrole, maar zonder deze controle is het moeilijk om aandacht te hebben voor de andere aspecten ...

Campus Turnhout Zorgkundigen

Update je kennis en kunde over de bijkomende competenties voor zorgkundigen.

24.11.2022 | 9:00 - 16:00

Een blended learning voor hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en docenten uit het zorg onderwijs!

Verpleegkundigen Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout

Referentiepersoon Ethiek - Terugkommoment

28.11.2022 | 13:30 - 16:30

Een terugkommoment op maandag namiddag 28/11 voor de alumni 'Referentiepersoon Ethiek': training, intervisie en leren van elkaar!

Verpleegkundigen Zorgkundigen Andere zorg- en hulpverleners Campus Turnhout KMO-portefeuille

Basisopleiding levensreddend handelen bij volwassenen en gebruik van een AED (Turnhout)

29.11.2022 | 13:00 - 16:00

De vaardigheden van de basisopleiding levensreddend handelen bij volwassenen zorgen ervoor dat u een reanimatie kan uitvoeren.

Iedereen welkom Campus Turnhout KMO-portefeuille

WEBINAR: Mentorenopleiding (volzet)

01.12.2022 - 16.02.2023

OOK DIT JAAR GAAN WE WEER ONLINE!Zin om bij te leren als mentor van stagiairs en/of nieuwe medewerkers? En dat lekker thuis, vanuit je zetel?

Webinar Verpleegkundigen Zorgkundigen Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout Vlaams opleidingsverlof

Referentiepersoon Pijn

01.12.2022 - 23.03.2023

'Pijn' is één van de meest bevraagde symptomen in de zorg! Maar wat is pijn? Welke soorten pijn kunnen we ...

Verpleegkundigen Campus Turnhout KMO-portefeuille Vlaams opleidingsverlof

Creatief aan de slag met kinderen in rouw

01.12.2022 | 9:00 - 12:00

Doordat kinderen nog niet alles begrijpen en nog maar een beperkte woordenschat hebben, vragen ze een andere aanpak dan volwassenen.

Campus Turnhout Iedereen welkom

WEBINAR: Anderstalige nieuwkomers op school: 10 vragen beantwoord

01.12.2022 | 13:00 - 16:30

In deze workshop gaan we aan de slag met uw vragen omtrent anderstalige nieuwkomers op lagere scholen.

Webinar Onderwijs Campus Turnhout

Pijn- en symptoomcontrole en gebruik van de spuitaandrijver in de palliatieve zorg

08.12.2022 | 9:00 - 12:30

Palliatieve zorg is meer dan pijn- en symptoomcontrole, maar zonder deze controle is het moeilijk om aandacht te hebben voor de andere aspecten ...

Campus Turnhout Verpleegkundigen

Menopauze

09.12.2022 | 14:00 - 16:00

In deze vorming leer je meer over de menopauze en hoe je hiermee kan omgaan.

Campus Turnhout Iedereen welkom

LEZING: Evoluties in de ouderenzorg in Vlaanderen (Dirk Lips)

12.12.2022 | 19:30 - 22:00

Korte inhoud Vanaf 2025 stijgt het aantal 85-plussers in Vlaanderen snel. Die mensen zullen meer levensjaren doorbrengen in goede gezondheid dan ...

Campus Turnhout Iedereen welkom

Taalbeleid en meertaligheid in de kinderopvang (WEBINAR)

13.12.2022 | 9:30 - 13:00

Versterk de taal in de kinderopvang

Webinar Begeleiders van kinderen Leidinggevenden Campus Turnhout

Een cultuur sensitieve houding als professional (WEBINAR OF LIVE)

15.12.2022 | 8:45 - 12:15

Cultuursensitieve zorg is het aannemen van een cultuursensitieve houding in een individuele zorgrelatie. Makkelijker gezegd dan gedaan?

Webinar Verpleegkundigen Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Campus Turnhout

Krachtig leidinggeven in uitdagende tijden

18.01.2023 | 9:00 - 17:30

Uitdagende tijden vragen een nieuw vorm van leiderschap. Wie we zijn als leidinggevende en hoe we ons verhouden tot ons team zijn van cruciaal belang.

Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout KMO-portefeuille

Impact van migratie: op zoek naar beschermjassen

19.01.2023 | 8:45 - 16:15

Migratie gaat gepaard met verlies. Hoe kan je anderen helpen zoeken naar hun beschermjassen?

Campus Turnhout Iedereen welkom
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?