LEZINGENCYCLUS 'Christen-zijn in de 21ste eeuw'

Deze vorming is reeds gestart.

We nodigen je graag uit voor één of meerdere van deze boeiende lezingen uit de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21ste eeuw'. Een initiatief in samenwerking met de Pastorale Eenheid Clara van Assisi. Je kan kosteloos deelnemen of ter plaatse een vrijblijvende bijdrage leveren. Ook je collega's en andere geïnteresseerden zijn welkom. Wil je via mail op de hoogte gehouden worden van iedere volgende lezing? Contacteer wim.appels@hivset.be. Je kan je dan via deze mails voor iedere aparte lezing inschrijven. Wil je nu al inschrijven voor een lezing of de volgende lezingen? Dat kan ook, stuur dan een mail naar wim.appels@hivset.be 

*** aub niet inschrijven via oranje knop ***

Doelgroepen

Iedereen welkom, andere zorg- en hulpverleners, begeleiders van kinderen, leidinggevenden, onderwijs, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel
ma. 27 mei
19:30 - 22:00
Monoloog van Maria Magdalena + Vrouwen in de Bijbel maken het verschil
Docenten: Jean Bastiaens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Eerste deel van de avond:
Monoloog van Maria Magdalena, door Rit Vangeel

Maria Magdalena blikt terug op haar leven dat een indrukwekkende kentering kreeg door een schijnbaar onbenullige ontmoeting met een rondtrekkende profeet. Als vrouw in een mannenwereld was het uitzonderlijk dat zij deel mocht uitmaken van de entourage van Jezus van Nazareth. Haar getuigenis spreekt over dat besef van haar gepriviligeerde positie, maar veel meer dan dat spreekt ze over de overweldigende wijze waarop zij zijn leven, zijn lijden, zijn dood en verrijzenis ervaarde.

Rit Vangeel is allereerst medegelovige. De gaven die zij kreeg, zet Rit al ruim 45 jaren in op elk vlak van samen-levende-kerk-zijn waar die van betekenis kunnen zijn. Het enthousiasmerend voorgaan in gelovig zingen in om het even welke warmmenselijke setting ligt haar bijzonder nauw aan het hart. Maar ook de gave van het woord vindt nu en dan zijn weg, zoals in de monoloog van Maria Magdalena.

Tweede deel van de avond:
Vrouwen in de Bijbel maken het verschil, door Jean Bastiaens

De Bijbel is eigenlijk een hele bibliotheek van boeken, ontstaan in verschillende tijdvakken en zelfs in verschillende culturele omstandigheden. Toch zijn de meeste teksten ontstaan in een patriarchale samenleving waar de mannen het voor het zeggen hadden. Niettemin wordt dat gegeven op heel wat plaatsen doorbroken, en wel door vrouwen die moed tonen en die het lot van de geschiedenis van Israël een wending weten te geven. Ook bij ons is de Bijbel heel lang door mannen gelezen en geïnterpreteerd. Daardoor bleven heel wat opmerkelijke Bijbelse vrouwen onopgemerkt. Daar komt bij dat Jezus een opvallende openheid vertoonde voor vrouwen. En datzelfde kunnen we zeggen van Paulus. Het wordt een boeiende zoektocht naar een stem die sinds een halve eeuw met steeds meer nadruk begint te klinken, onder andere dankzij heel vernieuwende vrouwenstudies.

Jean Bastiaens is Bijbeldeskundige en diaken van het bisdom Antwerpen. Hij werkte als vertaler mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling, gaf les aan de priesteropleiding in Den Bosch en in Brugge en was staflid van de opleiding Pastoraal Handelen in het bisdom Antwerpen. Daarnaast werkte hij 5 jaar in het aartsbisdom en was hij ruim 12 jaar directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en de Bijbeldienst Bisdom Brugge. Onlangs gaf hij samen met Lieve Wouters het boek ‘Bijbelwoorden van A tot Z’ uit.

De lezing wordt opgenomen zodat de opname later gedeeld kan worden.

do. 20 jun.
19:30 - 22:00
Hoe bevinden we ons in het hedendaags kerklandschap: sterkten – zwakten – kansen – bedreigingen?
Docenten: Bart Coenegrachts
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

We staan kort stil bij de realiteit van het kerkelijk landschap in onze contreien: de vergrijzing en verschraling, de verzwakking van de interne organisatie. De sterkten zijn gebaseerd op een rijk verleden dat nawerkt. Toch ligt ook hier een bedreiging. Onszelf vernieuwen kunnen we niet. We situeren dit in een breder maatschappelijk kader. Ook daar stellen we immers vast dat onze maatschappij op haar grenzen stoot. Op 20 juni, de avond van onze lezing, zullen we de uitslag van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen kennen. Dan zullen we weten of de polarisatie al dan niet is toegenomen. We verkennen de impasse van onze moderne, democratische samenlevingen met een begrip van de Duitse socioloog Hartmut Rosa: ‘razende stilstand’. Het antwoord dat hij ziet op deze impasse verwoordt hij met het begrip ‘resonantie’: de democratie heeft een luisterend hart nodig, is zijn stelling. Er is nood aan ruimtes waar een luisterend hart kan worden geoefend en misschien ervaren, een resonantieruimte. Daarvoor kijkt hij o.a. in de richting van de Kerken. We gaan op zoek naar kansen en opportuniteiten. Waar zijn er tekenen van hoop? Van wie kunnen we hulp verwachten?  Onze grootste bondgenoten zijn: God en het hart van de mens. Aan de hand van enkele voorbeelden beschouwen we enkele lichtpunten voor onze tijd. We zoomen vooral in op de visie van paus Franciscus op het synodaal proces. Wat is zijn droom voor deze wereld in onze tijd? Ligt daar een mogelijke weg ten leven voor Kerk en samenleving? Gebeurt daar de resonantie waarvan sprake? En wat vraagt dat van ons? 

Bart Coenegrachts is priester van het bisdom Hasselt. Hij is geboren in 1965 en priester gewijd in 1991. Na studies pastoraaltheologie in Leuven was hij docent en geestelijk directeur van het seminarie van Hasselt van 1994 tot 2006; van 2006 tot 2010 was hij lid van de vormingsploeg van het Johannes XXIII-seminarie te Leuven en droeg hij er mee zorg voor het gemeenschapsleven. Van 2003 tot 2010 was hij coördinator van de Vlaamse roepingenpastoraal, een boeiende periode van gezamenlijke reflectie en actie. Van januari 2011 tot februari 2018 was hij pastoor-deken van het toenmalige dekenaat Bree, een leerschool waarvoor hij bijzonder dankbaar is. Sinds maart 2018 heeft bisschop Patrick Hoogmartens hem gevraagd om bisschoppelijk vicaris voor de vorming te zijn en bovendien te helpen in het vicariaat parochies. Sinds september 2022 is hij ook vicaris voor de parochies. Vanuit zijn functie en samen met zijn bisschop heeft hij het synodaal proces met het oog op de synode van oktober 2023 en 2024 in het bisdom Hasselt geanimeerd – daarin bijgestaan door een ploeg van enkele dertigers en de moderatoren van pastorale raad en priesterraad. Onlangs, eind april en begin mei, heeft hij deelgenomen aan de bijeenkomst te Rome ‘Pastoors voor de synode’. Tijdens de ontmoeting met de paus op 2 mei 2024 heeft hij met alle aanwezigen de opdracht gekregen om ‘missionaris van de synodaliteit’ te zijn en met iedereen op weg te gaan.

wo. 25 sep.
19:30 - 22:00
De gestreste samenleving. Waarom we alles hebben en toch ziek worden.
Docenten: Stephan Claes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over spreker en lezing volgt later.

di. 15 okt.
19:30 - 22:00
Wat ruist er door het struikgewas? Kerk en christendom anno 2024
Docenten: Mgr. Johan Bonny
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over spreker en lezing volgt later.

wo. 19 feb.
19:30 - 22:00
Het Vaticaan. Achter de schermen van de kerk
Docenten: Rik Torfs
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over spreker en lezing volgt later.

Aantal deelnemers

Er kunnen 150 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Dirk Godecharle op dirk.godecharle@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?