Referentiepersoon Wondzorg (Turnhout)

In navolging van de RIZIV richtlijnen, biedt het Vormingscentrum HIVSET voor de sector een aangepaste opleiding Referentiepersoon Wondzorg aan, gespreid over 6 donderdagen van 8.30 u tot 16.00 u. Het programma omvat 42 uur gecombineerd onderwijs, zowel praktisch als theoretisch. Dit programma werd samengesteld door een nauwe samenwerking met medische en paramedische professionals met hun specifieke expertise. De opleiding richt zich tot verpleegkundigen uit de thuiszorg, residentiële voorzieningen en ziekenhuissector, met een duidelijke interesse voor wondzorg.

NIEUW in de opleiding: Op 1 december 2022 is de nieuwe nomenclatuur (art.8) betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking getreden. De opzet van deze aanpassingen is om de opvolging van de wondverzorging efficiënter te laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor de patiënt te garanderen door oa de herziening van de classificatie van wondzorg en meer in te zetten op een nauwere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners. 

 
Dus wil je een praktisch traject volgen met casuïstiek en inbreng van jezelf...
 
Schrijf je snel in....
 

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
do. 25 apr.
08:30 - 16:00
Histologie, fysiologie, pathologie, typologie
Docenten: Jozef Verbelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 16 mei
08:30 - 12:00
Medische behandeling
Docenten: An Bervoets
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 16 mei
12:30 - 16:00
Ziekenhuishygiëne
Docenten: Luc Knaepkens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 23 mei
08:30 - 12:00
Acute en chronische complicaties
Docenten: Jozef Verbelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 23 mei
12:30 - 16:00
Medische aspecten van pijnbeheer
Docenten: Guy Hans
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 30 mei
08:30 - 12:00
Nomenclatuur wondzorg
Docenten: Hilde Claessen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 30 mei
12:30 - 16:00
Ethische aspecten
Docenten: Ria Engelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 6 jun.
08:30 - 09:45
Stomazorg casuïstiek - praktisch
Docenten: Karen van Deuren, Nathalie Benats
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 6 jun.
10:00 - 12:00
Preventie chronische - Compressietherapie
Docenten: Annelies Lauwers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 6 jun.
12:30 - 14:00
Heelkundige behandeling
Docenten: Christophe Molderez
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 6 jun.
14:15 - 16:00
Voeding en wondzorg
Docenten: Sanne De Jonghe
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 13 jun.
08:30 - 12:00
Casuïstiek - discussieforum
Docenten: Jozef Verbelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 13 jun.
12:30 - 16:00
Verschillende verbandmaterialen
Docenten: Francoise Engelen, Wouter Van Roy
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Duurtijd

6 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 20 personen deelnemen.

Kostprijs

€400,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Kristin Baelemans op kristin.baelemans@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?