Lezingencyclus 2020: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Christen-zijn in de 21ste eeuw
Binnen het kader van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid iedere geïnteresseerde een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat in een open gesprek waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrij aangeboden worden.

Lezingencyclus 2020
Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat je hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig is welkom.

Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70 in Turnhout
Tijdstip: 19.30 - 22.00 u.

Gratis, eventueel vrije bijdrage
Info: dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijven: administratie-vc@hivset.be

LEZINGEN NAJAAR 2020

Neem en lees de Handelingen van de Apostelen
Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
woensdag 9 september 2020

Zorg voor spirit - Spirit voor zorg
Dr. Katrien Cornette, pastoraaltheologe en pastor UPC Sint-Kamillus Bierbeek
maandag 19 oktober 2020

Zorgen met gezond verstand. Ethiek is dagelijkse kost
Dr. Simon Godecharle, gezondheidsethicus Emmaüs vzw
dinsdag 10 november 2020

Geloof en wetenschap: een evoluerende dynamiek
Dr. Luc Nijs, bestuursvoorzitter The Talitha Group en docent Universiteit Leiden
dinsdag 24 november 2020

Bewoners, zoekers en knutselaars. De brede waaier van gelovigen anno 2020
Prof.dr. Terrence Merrigan, hoogleraar systematische theologie KU Leuven
dinsdag 15 december 2020