PVT De Landhuizen

De woonbegeleiding van PVT De Landhuizen richt zich naar mensen vanaf 18 jaar met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische problematiek voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.

In het psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen 120 mensen terecht bij wie de psychiatrische ziekte gestabiliseerd is, maar die in dusdanige mate last blijven hebben van hun psychosociale beperkingen dat zelfstandig wonen, beschut wonen of een verblijf in een rust- en verzorgingstehuis (nog) niet tot de mogelijkheden behoren. In pvt verblijven mensen van verschillende leeftijden met zeer uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden en psychosociale beperkingen. Enerzijds hebben we een volwassenenwerking, waarin steeds jongere bewoners zich aanmelden. Anderzijds is er een ouderenwerking.

www.bethanie-emmaus.be/pvt-De-Landhuizen

Meer aandacht voor onderbelichte aspecten

Hildegard Janssens, Zorginhoudelijk coördinator/psycholoog, PVT De Landhuizen

"Ik ervaar mijn werk dagdagelijks als het omgaan met dilemma's en het daarin samen keuzes maken via overleg,
zowel met bewoners, team als beleid. Na enkele lesdagen in de opleiding referentiepersoon ethiek heb ik ontdekt dat ook het verbinden
daarvan met waarden, het proberen samen aandacht hebben voor alle aspecten van een vraag en de eigenheid van
ethiek daarin te ontdekken een onmiskenbare meerwaarde is".

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?