AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open ziekenhuis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling van de zorgverstrekkers. Daarvoor doet men onder meer een beroep op de expertise van Vormingscentrum Hivset via vorming op maat.

www.azsintjan.be/

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?