Wie zijn we

Ons verhaal

In 1991 startte HIVSET met de nu nog steeds populaire opleiding 'Leiderschap in Zorg' (de toenmalige 'kaderopleiding') en een opleiding bejaardenzorg. Dit zorgde vanaf 1994 voor de oprichting van de volwaardige en autonome vzw Vormingscentrum Hivset.

Continu inspelend op de vragen van het werkveld bleef zowel ons aanbod als ons doelpubliek gestaag verder groeien. Inmiddels kan vrijwel elke organisatie, team als persoon bij ons terecht voor vorming, advies, coaching en procesbegeleiding. Van zorginstellingen tot scholen, overheidsinstellingen, bedrijven, enz.

Daarnaast zijn we ook actief in diverse gesubsidieerde projecten zoals de erkenning van buitenlandse diploma's, het aanleveren van ervaringsbewijzen voor diverse doelgroepen en het trainen van mentoren.

We hechten enorm veel belang aan kwaliteit en tevredenheid. Onze kwaliteit wordt periodiek onderzocht en is erkend met het QFor-WSE kwaliteitslabel.

Onze visie

Ons DNA ontlenen we van de visie van de Gasthuiszusters van Turnhout. Voor ons is elke persoon van onschatbare waarde, een diamant die we willen laten schitteren. We kunnen deze ambitieuze doelstelling waarmaken door onze vormingen, projecten en coaching regelmatig te toetsen aan 4 kernwaarden.

Verbindend

Met warme zorgzaamheid, vertrouwen en aandacht voor elkaar

Vernieuwend

Continu bijblijven met de meest actuele inzichten en noden

Betrokken

In goede verstandhouding, een aangename sfeer en open communicatie

No nonsense

Laagdrempelig, to the point en gefocust op de dagelijkse realiteit

Onze teams

Team Acute zorg
vormingscentrum-acute@hivset.be

Team Chronische zorg
vormingscentrum-chronische@hivset.be

Team Diversiteit
vormingscentrum-diversiteit@hivset.be

Team Communicatie
vormingscentrum-communicatie@hivset.be

Team Waregem
vormingscentrum-waregem@hivset.be

Team Projecten
vormingscentrum-projecten@hivset.be

Administratief team
administratie-vc@hivset.be

Directeur: Daniël Leeten
daniel.leeten@hivset.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?