Betrouwbare kwaliteit

Vormingscentrum Hivset werd onafhankelijk doorgelicht door een professioneel auditbureau en behaalde zeer vlot de Qfor-WSE kwaliteitsnormen. Er kwamen geen onvolkomenheden, geen expliciete aandachtspunten, maar vooral veel uitmuntende scores uit de audit. Onze kwaliteit schittert dus nog steeds als een diamant.

Qfor-WSE is gericht op dienstverleners actief op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking en die wensen gebruik te maken van de subsidiabele maatregelen van het Departement Werk en Sociale Economie, VDAB en bv. ESF.

We zijn uiteraard bijzonder fier en verheugd met dit nieuws en kijken er naar uit om jou te helpen schitteren via onze vormingen en projecten. Graag tot binnenkort!

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?