Referentiepersoon wondzorg (Kortrijk)


In navolging van de RIZIV richtlijnen, biedt het Vormingscentrum HIVSET/RHIZO voor de sector een aangepaste opleiding Referentiepersoon Wondzorg aan. Het programma omvat 42 uur theoretisch onderwijs en werd samengesteld in nauwe samenwerking met medische en paramedische professionals met specifieke expertise. 

Het programma omvat de volgende opleidingsonderdelen:


Histologie, fysiologie, pathologie van de huid
Pathofysiologie bij brandwonden. Laatste richtlijnen van niet-complexe brandwondenzorg.

Typologie van wonden:
Bacteriologie van wonden en hun specifieke aanpak.
Relatie helingsproces, TIME-concept en zijn aanpak.
Debrideren, overzicht en toelichting van de verschillende vormen van debrideren. Hoe praktisch toepassen

Verbandmaterialen.
Wondactieve verbanden. Praktische toepassingen

Heelkundige behandeling van wonden.
Aandachtspunten bij traumatische wonden, huidflappen, huidenten …

Preventie van chronische wonden en diabetes voetulcus

Medische behandeling van wonden.
Van wondroos tot necrotische fasciitis.

Ethische aspecten van zorg.
Relatie wondzorg en ethiek.
Casuïstiek met toepassing van ethische principes.

 
Casuïstiek

 

Deze opleiding gaat door in ons Vormingscentrum Hivset-Rhizo
Burgemeester Nolfstraat 35
8500 Kortrijk

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
do. 23 sep.
09:00 - 16:45
Lesdag 1
Docenten: Marijke Bourgois, Heidi Weedaege
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Inleiding in de wondzorg en algemeen denkproces van wondzorg, verbandmaterialen

do. 14 okt.
09:00 - 16:45
Lesdag 2
Docenten: Guy Hans, Ria Engelen
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Medische aspecten van pijnbeheer tijdens wondzorg en ethische aspecten

do. 28 okt.
09:00 - 16:45
Lesdag 3
Docenten: Heidi Weedaege
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Histologie, fysiologie, pathologie van de huid
Pathofysiologie bij brandwonden. Laatste richtlijnen van niet-complexe brandwondenzorg.

Typologie van wonden:
Bacteriologie van wonden en hun specifieke aanpak.
Relatie helingsproces, TIME-concept en zijn aanpak.
Debrideren, overzicht en toelichting van de verschillende vormen van debrideren. Hoe praktisch toepassen

do. 25 nov.
09:00 - 16:45
Lesdag 4
Docenten: Heidi Weedaege, Kelly Vandendriessche
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Voeding en wondzorg

Verbandmaterialen.
Wondactieve verbanden. Praktische toepassingen

Heelkundige behandeling van wonden.
Aandachtspunten bij traumatische wonden, huidflappen, huidenten …

Preventie van chronische wonden en diabetes voetulcus

do. 2 dec.
09:00 - 16:45
Lesdag 5
Docenten: Heidi Weedaege
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk


Medische behandeling van wonden en van wondroos tot necrotische fasciitis.

do. 9 dec.
09:00 - 16:45
Lesdag 6
Docenten: Marijke Bourgois, Heidi Weedaege
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Ziekenhuishygiene en infectiebeheer en casuistiek 

do. 23 dec.
09:00 - 16:45
Reservedag
Docenten: Heidi Weedaege, Marijke Bourgois
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Deze lesdag zal enkel ingevuld worden indien één van de eerdere lesadgen niet kan doorgaan, bijvoorbeeld door corona, ziekte van een docent,...

 

De totale opleiding bestaat dus uit 6 lesdagen.

Duurtijd

7 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 20 personen deelnemen.

Kostprijs

€400,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid. Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Waregem op vormingscentrum-waregem@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?