Referentiepersoon pijn- en pijnbestrijding


'Pijn' is één van de meest bevraagde symptomen in de zorg!

Maar wat is pijn?  Welke soorten pijn kunnen we onderscheiden?  Gaat het om acute pijn, chronische of maligne pijn, spirituele pijn,...?  Hoe moeten we omgaan met pijn?  Hoe kunnen we de levenskwaliteit van mensen met pijn verbeteren?  Welke therapieën bestaan er?  Nieuwe ontwikkelingen?  Waarom is een multidisciplinaire benadering belangrijk?  Deze en andere vragen komen aan bod gedurende de opleiding.

De opleiding kwam tot stand in nauwe samenwerking met verpleegkundige pijnspecialisten en artsen uit verschillende pijncentra in Vlaanderen.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen die hun competenties op gebied van pijn en pijnbestrijding verder willen ontwikkelen.  Als belangrijke observanten en vertalers van pijn, worden hen in deze opleiding tools aangereikt, die bijdragen tot meer genuanceerde observaties en analyses.  Hierdoor kan het omgaan met pijn en de behandeling ervan beter afgestemd worden op de noden van de individuele zorgvrager.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
do. 14 nov.
08:30 - 12:00
Wettelijke aspecten en recent onderzoek voor pijnverpleegkundige
Docenten: Marc Van Bouwelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent M. Van Bouwelen is/was voorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV). 

 • Wettelijke aspecten: Wat is verpleegkunde
 • Wettelijke aspecten rond euthanasie
 • Wettelijke aspecten rond burgerlijke aansprakelijkheid
 • Wettelijke aspecten rond beroepsgeheim
 • Wettelijke aspecten rond patiëntenrecht
do. 14 nov.
12:30 - 14:00
Anatomie pijnbanen
Docenten: Ann Dierick
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent dr. A. Dierick is kliniekhoofd voor het multidisciplinair pijncentrum te UZA.

 • Anatomie van de pijnbanen
do. 14 nov.
14:15 - 16:00
Theorie Neuromodulatie, TENS en pijnpomp
Docenten: Ann Dierick
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent dr. A. Dierick is kliniekhoofd voor het multidisciplinair pijncentrum te UZA.

 • Tens
 • Pijnpomp
do. 21 nov.
08:30 - 12:00
Ethische aspecten
Docenten: Ria Engelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent R. Engelen is een zorgethicus in het zorgethische lab DeSpiegeling en als gastdocent in Hivset.

Als professional in de zorg is het zo belangrijk om het ethische aspect niet te vergeten.

Je krijgt de opdracht om je eigen casus te bespreken in deze sessie.

do. 21 nov.
12:30 - 16:00
Basisverpleegkundige zorg bij pijn, beoordeling en behandeling - Multidisciplinaire benadering
Docenten: Sofie Van Ginneken
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent S. Van Ginneken is één van de pijnverpleegkundige in AZ Turnhout.

 • Fysiologie van de pijn
 • Soorten pijn
 • Klinische pijnsyndromen
 • Pijnanamnese
 • Pijn beoordelen - Pijnmeting - belang
 • Educatie aan patiënten
 • Aanpak chronische pijn
 • Multidisciplinair team + benadering
do. 12 dec.
08:30 - 12:00
Medische aspecten van pijnbestrijding
Docenten: Guy Hans
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Prof. dr. G. Hans is medisch directeur UZA (CMO), Medisch coördinator pijncentrum, Senior staflid anesthesie.

 • Basisprincipes pijnbestrijding
 • Opstijgende en dalende pijnbanen
 • Type van pijnklacht

 

do. 12 dec.
12:30 - 16:00
Behandeling van oncologische pijn
Docenten: Marc Martens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent dr. M. Martens is gespecialiseerd in oncologie, hematologie en radiotherapie.

 • Oncologische pijn

 

 

do. 16 jan.
08:30 - 09:30
Sociale voorzieningen
Docenten: Leen Somers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent L. Somers is een maatschappelijke werkster in het pijncentrum te AZ Turnhout.

 • Behandeling van het MDCCP 
 • Taken van maatschappelijke werker binnen het pijncentrum

 

do. 16 jan.
09:30 - 12:00
Arbeidsongeschiktheid en lage rugpijn
Docenten: Marc Du Bois
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent dr. M. Du Bois gespecialiseerd in thorax-en bloedvatenheelkunde.

 • Lage rugpijn
 • Algoritme voor lage rugpijn
 • Werkhervatting werknemers

 

do. 16 jan.
12:30 - 14:00
Revalidatie
Docenten: Sylvie Maninfior
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent S. Maninfior is kinesitherapeute in het Multidisciplinair pijncentrum te ZOL Genk.

 • Chronische pijn
 • Revalidatie
 • Spiegeltherapie
 • Multidisciplinair pijncentrus versus eerste lijnszorg
do. 16 jan.
14:15 - 16:00
Psychosociale culturele aspecten bij pijn
Docenten: Tim Boogers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent T. Boogers is een verpleegkundige en kwaliteitscoördinator in het AZ Turnhout.

 • Verschillende theorieën, modellen en visies
 • Hoe omgaan met pijn
 • Wat zeker mee te nemen
do. 13 feb.
08:30 - 12:00
Neurobiologie van de pijn
Docenten: Koen Lauwers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent dr. K. Lauwers is diensthoofd van het pijncentrum AZ Klina in Brasschaat.

 • Inleiding: pijnbalans
 • Geschiedenis
 • Ingrediënten: pijnreceptor/neuron/vezels - Perifeer/centraal zenuwstelsel - Ortho/parasympatisch zenuwstelsel
 • Sensitisatie: perifeer en centraal
 • Pijnbehandeling: balans herstellen
 • Woorduitleg
do. 13 feb.
12:30 - 16:00
Pijnsyndromen
Docenten: Frans Van de Perck
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent dr. F. Van de Perck is gespecialiseerd in anesthesist en algoloog.

 • Biopsychosociaal model
 • Pijnsydromen per lokalisatie
 • Multidisciplinaire behandeling
 • Primaire en secundaire preventie
 • Dysfunctionele pijn
do. 27 mrt.
08:30 - 12:00
Algemene nieuwe richtlijnen voor pijnbeleid bij kinderen
Docenten: Ann Roete
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent A. Roete is een pijnverpleegkundige voor kinderen.

 • Prik? Actie!
 • Wat bij prikangst/naaldangst.
do. 27 mrt.
12:30 - 14:30
Pijn- en symptoomcontrole in de palliatieve zorg
Docenten: Guy Hannes, Christel Van den Ackerveken
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent C. Van den Ackerveken is een verpleegkundige die voor Ispahan werkt.

 • Palliatieve zorg
 • Pijncontrole
 • Anamnese
 • Algemene principes van pijncontrole
 • Analgetica
 • De laatste 24u - palliatieve sedatie
do. 27 mrt.
14:45 - 16:00
Post-operatieve pijn
Docenten: Jos Geelen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Docent dr. J. Geelen is gespecialiseerd in anesthesie en reanimatie in het pijnkliniek te AZ Turnhout.

 • Wat is acute pijn
 • Wat is chronische pijn
 • Pijntypes
 • Nociceptie
 • Mechanisme van postoperatieve pijn
 • Therapeutische mogelijkheden
 • Postoperatief analgeticabeleid
 • Rol van verpleegkundigen
do. 3 apr.
08:30 - 12:00
Pijn bij ouderen
Docenten: Myriam Arren
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Myriam Arren is bestuurslid van het Netwerk verpleegkunde, specifiek werkgroep pijnverpleegkundigen en kwaliteitsmanager van Armonea.

Ouderenzorg ligt haar nauw aan het hart.

Als we pijn bij ouderen bekijken, is dit een ruim begrip... Myriam gaat een stuk vertellen over pijn bij zorgvragers met dementie en nog veel meer...

 

 

do. 3 apr.
12:30 - 14:00
Workshop: Pijnpomp en TENS
Docenten: Hilde De Belder, Eef Cortebeeck
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Duurtijd

7 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 25 personen deelnemen.

Kostprijs

€425,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Kristin Baelemans op kristin.baelemans@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?