Referentiepersoon Diabetologie

Diabetes is een chronische aandoening met ernstige gevolgen voor mens, gezin en maatschappij. Er is nood aan een goed georganiseerde zorg en adequaat gevormde professionals. Wil je je kennis m.b.t. diabetes aanzienlijk uitbreiden, dan is deze opleiding van 40u zeker iets voor jou.

Samen met ons team van experts hebben we de opleiding inhoudelijk geëvalueerd. Het belang van referentiepersonen in de werkomgeving groeit steeds meer. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor de referentiepersoon.

Bij het opstellen van de leerinhouden wordt beroep gedaan op het functieprofiel, opgesteld door het instituut functieclassificatie, met samenwerking van de beroepsverenigingen NVKVV en BVVDV. Volgens dit functieprofiel moet een verpleegkundig diabeteseducator vijf rollen kunnen opnemen: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Binnen de opleiding tot referentiepersoon ga je reeds kennismaken met deze rollen. Deze zijn onmisbaar in het profiel van referentiepersoon diabetologie. Ook de criteria die zij hebben opgesteld naar een referentiepersoon toe zijn volledig verwerkt in de opleiding (functieprofiel If-ic). De opleiding is bovendien afgestemd op de door het RIZIV geformuleerde opleidingsvoorwaarden van de referentieverpleegkundige inzake diabetologie (BS 27.06.2003).

Team docenten:

Sien Aertsen: verpleegkundig diabeteseducator, AZ Turnhout, diabetescentrum voor kinderen en adolescenten.

Frans Boonen: verpleegkundig diabeteseducator, AZ Turnhout, diabetescentrum.

Nele Van Hal: Diëtist/diabeteseducator, AZ Turnhout.

Famke Claes: verpleegkundig diabeteseducator, AZ Turnhout, diabeteskliniek

Er is geen examen verbonden aan de opleiding. Aan de hand van verwerkingsopdrachten (die werkgerelateerd zijn) zal je de aangeboden kennis en vaardigheden kunnen inoefenen. Dit betekent concreet dat je per lesonderwerp +/- 1u zal bezig zijn aan deze thuisopdracht. Het groeiproces dat we wensen te bereiken wordt nauw opgevolgd door de docenten.

Indien het niet mogelijk is omwille van covid-19 maatregelen om de opleiding op onze campus te organiseren, gaan wij over op online lessen. Laat je hier niet door afschrikken. Ook hierbij word je laagdrempelig begeleid.

Mensen die zich nog verdergaand willen bekwamen in de diabetologie, kunnen na de opleiding tot referentiepersoon diabetologie kiezen voor de opleiding tot diabeteseducator. Deze opleiding omvat 110u. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je in het bezit zijn van het getuigschrift van REFERENTIEPERSOON IN DIABETOLOGIE.

De opleiding referentiepersoon diabetologie start op 17/01/2022 (HIVSET - TURNHOUT).

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
ma. 17 jan.
13:00 - 17:00
Algemene diabetologie in een notendop
Docenten: Sien Aertsen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 31 jan.
13:00 - 17:00
Voeding: gezonde voeding bij diabetes
Docenten: Nele Van Hal
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 14 feb.
13:00 - 17:00
Glycemiebepaling, sensormeting en CGM-systemen
Docenten: Sien Aertsen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 7 mrt.
13:00 - 16:00
Nomenclatuur
Docenten: Heidi Van Otten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 7 mrt.
16:00 - 17:00
Werken in een diabetesteam
Docenten: Famke Claes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 14 mrt.
13:00 - 17:00
Voeding: koolhydraten tellen in porties en grammen
Docenten: Nele Van Hal
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 21 mrt.
13:00 - 17:00
Behandeling van A tot Z (orale anti diabetica, GLP-1, insulinepentherapie, insulinepomptherapie)
Docenten: Sien Aertsen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 25 apr.
13:00 - 17:00
Voeding bij hypo- en hyperglycemie, wat met zoetstoffen en speciale gelegenheden?
Docenten: Nele Van Hal
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 2 mei
09:00 - 13:00
Diabetesvoet en wondzorg
Docenten: Frans Boonen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 16 mei
13:00 - 17:00
Acute complicaties van de behandeling en aandachtspunten bij diabetes in specifieke situaties.
Docenten: Sien Aertsen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 13 jun.
13:00 - 17:00
Werken in een diabetesteam
Docenten: Famke Claes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Duurtijd

40 uren

Aantal deelnemers

Er kunnen 20 personen deelnemen.

Kostprijs

€390,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid. Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Nadine Maes op nadine.maes@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Andere aankomende datum

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?