Basismodule Stralingsprotectie

De 52 uren tellende opleiding richt zich tot verpleegkundigen en paramedici die werken met ioniserende stralen in de gezondheidszorg.  Uiteindelijk moet deze opleiding ertoe bijdragen dat de doelgroep bewust omgaat met ioniserende stralen en de nodige beschermingsmaatregelen neemt, ten aanzien van zichzelf en de zorgvrager.

In navolging van het artikel 85 van het Besluit medische blootstellingen, bieden wij voor de sector een aangepaste opleiding aan.

Bovendien is er de wijziging in de regelgeving die dateert van 13 februari 2020 en bijzondere aandacht vraagt voor het positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek, inclusief, waar van toepassing, blind positioneren.  De schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens medisch-radiologische onderzoeken blootstaat.  De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstellingen van minderjarigen en zwangere vrouwen.

Deze extra competenties zullen tijdens de stage aangeleerd, geoefend en beoordeeld worden. 

Aanvullende info ivm stage

Cursisten zoeken zelf een stageplaats waar je de volgende inhouden kan inoefenen:

  • Palpatoire anatomie
  • Basis instelkunde
  • Correct gebruik van positioneringsmateriaal
  • Praktijkles en toepassingen op bovenste lidmaat, onderste lidmaat, thorax, wervelkolom, bekken
  • Vaardigheidstoets

Je krijgt hiervoor een begeleidende stagemap. Verdere afspraken volgen bij aanvang van de opleiding. 

Eindwerk/Discussieforum

Er wordt verwacht dat je een eindwerk maakt en presenteert aan een jury van vakdocenten.

 

 

De Basismodule Stralingsprotectie en de Verdiepingsmodules Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde zullen de komende jaren aangeboden worden in functie van de behoefte.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
vr. 15 nov.
12:30 - 16:30
Algemene wetgeving
Docenten: Koen Persyn
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 22 nov.
12:30 - 16:30
Fysische grondslagen - Grootheden en eenheden
Docenten: Katrien Leysen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 6 dec.
12:30 - 14:30
Meten van straling
Docenten: Olivier Van Hoey
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 6 dec.
14:45 - 16:30
Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen bij radiotherapie
Docenten: Katrien Leysen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 13 dec.
12:30 - 16:30
Patiëntendosimetrie
Docenten: Marijke De Saint-Hubert
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 10 jan.
12:30 - 16:30
Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen: conventionele RX-opnametechniek, RX-opnameapparatuur
Docenten: Danielle Dierckx
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 24 jan.
12:30 - 14:30
Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen: dosisbegrippen CT dosisreductie
Docenten: Heleen Schoofs
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 24 jan.
14:45 - 16:30
Communicatie
Docenten: Koen Persyn
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 7 feb.
12:30 - 16:30
Stralingsbiologie deel 1 + 2
Docenten: Ingrid De Wijngaert
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 21 feb.
12:30 - 14:30
Blootstelling bij bevolkingsonderzoekprogramma's
Docenten: Ingrid De Wijngaert
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 21 feb.
14:45 - 16:30
Personeelsgerichte wetgeving
Docenten: Ingrid De Wijngaert
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 14 mrt.
12:30 - 14:30
Praktische aspecten van stralingsprotectie in de nucleaire geneeskunde
Docenten: Lara Struelens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 14 mrt.
14:45 - 16:30
Praktische aspecten van stralingsprotectie in de interventionele radiologie
Docenten: Lara Struelens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
vr. 9 mei
12:30 - 16:30
Discussieforum
Docenten: Ingrid De Wijngaert, Danielle Dierckx, Heleen Schoofs, Katrien Leysen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Duurtijd

12 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 20 personen deelnemen.

Kostprijs

€580,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Kristin Baelemans op kristin.baelemans@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?