Veerkracht na verlies

Deze vorming is reeds gestart.

We nemen een dag de tijd om te werken rond het thema “verlies” in de ruimste betekenis. Dus niet alleen letterlijk afscheid nemen van het leven, maar ook het leren omgaan met vermindering van capaciteiten en draagkracht, het verlies van vertrouwen of het vertrouwde, of eender wat jij ervaart als verlies.

We onderzoeken wat dat verlies betekent voor jou als zorgverlener, voor je cliënt/patiënt/bewoner, voor je team, afdeling of organisatie. We exploreren in een zo veilig mogelijk kader welke impact dat verlies heeft of kan hebben op de betrokkenen. Hieraan erkenning geven is een belangrijke eerste stap naar een plaats geven en loslaten, of omvormen tot iets dat bijdraagt tot meer levens- en arbeidsvreugde. Dan pas kunnen we kijken naar wijzen van aanpak, op weg naar nieuwe veerkracht. We zullen hiertoe enkele concrete communicatievaardigheden en methodieken aanreiken.

Deze opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling, etc. Er worden handvatten aangereikt, maar er wordt zeker ook ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen.

Begeleider: Ann Van Engeland

 

Doelgroep: iedereen die graag wilt werken rond het thema "verlies" (begeleiders, verpleegkundigen, zorgkundigen, leidinggevenden,..)

Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Doelgroepen

Iedereen welkom, leidinggevenden, onderwijs, verpleegkundigen en zorgkundigen

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Ann Van Engeland

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

€80,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Communicatie op vormingscentrum-communicatie@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Andere aankomende datums

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?