Referentiepersoon palliatieve zorg (volzet)

Helaas, deze activiteit is reeds volzet.

In samenwerking met Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT) en Thomas More departement Gezonheidszorg Turnhout.

De opleiding Palliatieve zorg wil een aanzet zijn tot een veranderende cultuur m.b.t. de palliatieve zorg. Deze opleiding sluit aan bij enkele actuele tendensen in de gezondheidszorg: toenemende aandacht voor de opvang en begeleiding van palliatieve zorgvragers en hun naasten, ontwikkelingen intramuraal en extramuraal en de toenemende aandacht voor de belevingsgerichte zorgverlening. Deskundigheid, motivatie en inzet zijn essentiële elementen om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. De opleiding wil zorgverleners sensibiliseren, motiveren en deskundiger maken.

Belangrijk is dat je bent tewerkgesteld. Er zal een project moeten worden gemaakt. Meer bepaald een veranderingsproces verwezenlijken op je werkplek. Het project loopt over de ganse opleiding.

Kostprijs: 915 euro (betaling via factuur Thomas More)

Omdat de opleiding i.s.m. het PNAT wordt georganiseerd, zijn er een aantal plaatsen gereserveerd voor deelnemers uit deze regio.

De eerste lesdag is je aanwezigheid vereist om de opleiding te kunnen volgen. (We starten steeds half september)

Bijkomende voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de opleiding:

  • In het bezit zijn van een diploma van één van volgende doelgroepen: bachelors verpleegkunde, HBO5-verpleegkundigen, bachelors in de Orthopedagogie, kinesisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, ...
  • Te werk gesteld zijn in de welzijns- en zorgsector

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners en verpleegkundigen

Duurtijd

20 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 18 personen deelnemen.

Kostprijs

€915,00

Inschrijvingsgelden voor deze editie worden niet door Vormingscentrum HIVSET beheerd. Je zal na je inschrijving verdere informatie ontvangen.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Natasja Seels op natasja.seels@hivset.be.

Geef me een seintje

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we terug vrije plaatsen hebben? Laat je email dan achter op deze pagina.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?