Verkort traject: Welbevinden op school

Deze vorming is reeds gestart.

De ogen gaan vaak naar het onderwijs wanneer het gaat om specifieke thema's die maatschappelijk uitdagend zijn. Niet zo abnormaal vermits leerlingen heel wat tijd spenderen binnen de schoolmuren. Het beroep van leerkrachten is zo mooi en van onschatbare waarde vermits jij als stabiele volwassene in het leven van een kind een verschil kan maken. Het kan hierdoor soms ook lastig, uitdagend, vermoeiend... zijn.

Dit traject 'Welbevinden op school' focust op verschillende thema's die te maken hebben met jou als leerkracht, de leerling alsook de ouders. Het is een mix van online en live momenten.

Het traject bestaat uit:

  • Online traject: Knap lastig in de klas + online vraag uurtje
  • Dag 1: Kijken door een trauma bril (terugkoppeling, praktisch in de klas, positieve affirmaties, executieve functies) - Casusbespreking
  • Dag 2: Omgaan met verlieservaringen - Impact van migratie
  • Dag 3: Taal begrijpen maakt het verschil
  • Online ontmoetingsmoment met tijd om terug te blikken en vooruit te kijken met elkaar

 

Doelgroepen

Onderwijs

Programma

Datum Titel
wo. 29 nov.
19:00 - 20:30
Online traject: Wanneer verbinding moeilijk wordt...
Docenten: Griet Severeyns
Online webinar

Heel wat kinderen groeien op in kwetsbare situaties waar soms ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, denk maar aan emotionele of fysieke verwaarlozing, echtscheiding, verlies van een familielid, verhuizing, migratie,.... Hierdoor proberen kinderen te (over)leven met als gevolg dat ze vaak snel afgeleid en overprikkeld zijn. Hyperactief, opstandig, uitdagend, brutaal en agressie. Of juist stil, passief, onbereikbaar en teruggetrokken. Of een mix van deze gedragingen. Dit opvallende, vaak ongewenste, gedrag van een getraumatiseerd kind is geen onwil, maar pure onmacht. Het is de enige manier die het kind kent om duidelijk te maken hoe het zich voelt.

Je krijgt toegang tot het online traject 'Knap lastig in de groep'. Je leert de theoretische kennis die nodig is om te kunnen kijken met een traumabril. Je verwerkt de webinars zelfstandig. Tijdens een online vragenuurtje kunnen prangende vragen al opgelost worden. In december maken we de vertaalslag naar de klas en is er ruimte voor casusbespreking.

do. 7 dec.
09:00 - 16:00
Dag 1: Kijken door een trauma-bril
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Op donderdag 7 december 2023 komen we samen in Turnhout en maken we in de voormiddag de vertaalslag naar de klas, is er ruimte voor casusbespreking en verdiepen we ons in enkele methodieken om traumasensitief aan de slag te gaan:
- positieve affirmaties: inpakken van de onzichtbare koffers
- methodieken om stress te reguleren
- opmaken van een begeleidingsplan en casusbesprekingen
- breinvriendelijk lesgeven


In de namiddag komt Elke Keersmaeckers vertellen over stressmanagement en de polyvagaaltheorie.

Inhoud Elke Keersmaekers:
Om gelukkig en succesvol in het leven te staan, heb je naast je IQ ook een flinke dosis emotionele intelligentie (EQ) nodig. Als je emotioneel intelligent bent, beschik je over heel wat life skills – ‘levensvaardigheden’ – die het je makkelijker maken om vlot de vele uitdagingen te trotseren die studies, werk en leven met zich meebrengen.

Elke Keersmaekers durft te stellen dat je EQ een absolute voorwaarde is voor je geluk en succes: het is de gezonde basistaart, en je IQ is de slagroom erop die je leven nog net wat lekkerder maakt.

Eén van de thema’s binnen emotionele intelligentie is stressmanagement. We merken dat we in de huidige maatschappij vaak last hebben van stress. We moeten hierbij vaak vaststellen dat een cognitieve benadering alleen ons onvoldoende handvaten biedt om met stress om te gaan. We hebben niet enkel ons brein nodig, maar ons lichaam speelt hierin ook een niet te onderschatten rol.

De polyvagaaltheorie van Dr. Stephen Porges brengt ons naar het zenuwstelsel dat zal reageren op stress door te vechten, te vluchten of zelfs te bevriezen. Doordat je deze signalen in je lichaam herkent, krijg je de mogelijkheid om weer terug te keren naar een andere staat, een staat van rust, zodat je terug in balans komt.

Een holistische aanpak van zowel brein als lichaam zal ons in staat stellen om effectief en efficiënt aan stressmanagement te doen.

Met theoretische inzichten, gevolgd door praktische toepassingen, geeft Elke Keersmaekers een inzicht in stressmanagement met als doel ons welzijn te verhogen.

vr. 19 jan.
09:00 - 16:00
Dag 2: Situaties waarin verbinding nodig is: Omgaan met brede verlieservaringen
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. Samen gaan we op zoek naar hoe je (brede) verlieservaringen bespreekbaar kan maken in de klas. Welke (creatieve) taal kunnen we aanspreken, op welke manier kunnen we ondersteunend zijn. Er is ruimte voor uitwisseling en casusbespreking.
An Severeyns, integratief verliescounselor en psychotherapeut bij Fluistering.

Na de middag kijken we naar een specifieke faseovergang, namelijk migratie. Wat is de impact van migratie en hoe kunnen we aandacht hebben voor dit thema in de klas. Hoe kunnen we leerlingen beschermjassen wanneer ze uit evenwicht zijn?

do. 22 feb.
09:00 - 16:00
Dag 3: Taal begrijpen maakt het verschil.
Docenten: Lieve Lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Zowel verbale als non-verbale taal is enorm belangrijk. Tijdens deze dag nodigen we twee straffe madammen uit, ieder met hun eigen specialiteit.

Voormiddag: Meertaligheid met Lieve Lenaerts
Meertaligheid, hoe geven we dit een plek op school of in de klas. Hoe kan ik goed communiceren met anderstalige ouders?

Leerlingen stimuleren om te communiceren met elkaar, begrip te hebben voor elkaars mening met de focus op wereldburgerschap. Tijdens deze dag exploreren we het project Wereldklassen waarbij muzische methodieken kunnen ingezet worden om rond dit thema te werken.

Namiddag: Taal van het kind en wat doet dat met ons? met Carolien Van Oerle

Tijdens de namiddag staan we stil bij de spiegel die kinderen ons voorhouden. De krachtige relatie tussen leerkracht en elk kind staat centraal.
Door bewust te worden van wat kinderen ons laten zien en hoe we daardoor naar onszelf kunnen kijken, ontstaat er een prachtige groeibeweging.

Jij als leerkracht doet ertoe, dat is het uitgangspunt.
 
Ontdek hoe gedrag dat je lastig vindt bij de kinderen op je school/klas verandert door zelf in beweging te komen, door liefdevol naar jezelf te kijken.
Door grip te hebben op jezelf, krijg je grip op je omgeving: die drukke klas, het lastige gedrag van een leerling, een vragende collega, ouders waar je geen connectie mee voelt, ...
 
Tijdens deze halve dag ontdek je hoe je rekening kan houden met wat je innerlijke kind in jezelf nodig heeft.
Als je dat zelf nog niet weet, is er altijd een kind rondom jou dat het zal tonen. 
wo. 27 mrt.
19:00 - 20:30
Online ontmoetingsmoment: Wat leeft er?
Docenten: Griet Severeyns
Online webinar

Ondertussen zijn er al heel wat boeiende thema's aan bod gekomen. Tijdens dit online moment staan we stil bij hoe jij met deze thema's aan de slag bent gegaan op school, in de klas, met je leerling, de ouders,...
Wat betekenen deze thema's voor jou? Is het haalbaar of soms te zwaar?
We leren door elkaars ervaringen en maken tijd om eventuele casussen te bespreken.

Duurtijd

4 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 25 personen deelnemen.

Kostprijs

€300,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Griet Severeyns op griet.severeyns@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?