Referentiepersoon diversiteit

'Andere' cliënten, ouders, zorgvragers, leerlingen...ze denken 'anders', spreken en voelen 'anders'. Diversiteit troef de dag van vandaag. Wat betekent dit voor jou persoonlijk en voor je organisatie? Hoe ga je om met de toenemende diversiteit? Welke aandachtspunten zijn belangrijk? In hoeverre moeten we de leefwereld van de 'ander' kennen om professioneel te kunnen werken?

Alles draait rond divers sensitieve competenties. Wil je graag bijdragen tot een betere kwaliteit van de hulp- en dienstverlening en onderwijs? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je krijgt een stevige dosis praktijkgerichte inhouden, maar ook vele tools, tips en tricks, getuigenissen en bezoeken. We doen beroep op onze eigen bekwame docenten, we schakelen experten in om specifieke topics te verdiepen. 
Kortom, je leert met een open blik kijken en omgaan met de wereld rond jou. Bovendien verhoog je stevig je diversiteits competenties.

We nemen je 9 dagen mee met boeiende uiteenzettingen, interactieve inleefoefeningen en pakkende getuigenissen.

Of zoals een deelnemer het verwoordde vorig jaar 'deze opleiding verandert je, laat je niet meer los, en ik voel me nu bekwaam om in mijn organsiatie aan de slag te gaan.'

Veel gaat live door in Turnhout (of bezoeken in Mechelenof andere stad) omdat we interactie en netwerken zo belangrijk vinden. Twee dagen zijn ook via webinar mogelijk omdat we deze opleiding ook haalbaar willen maken voor hen die ver wonen.

Uiteraard organiseren wij alles in een veilige context en indien de omstandighedne het vragen, kan meer online georganiseer worden.

Wil je een verkorte versie volgen of enkele dagen? Neem dan contact op met de verantwoordelijke en bekijk samen wat mogelijk is.

Elke opleiding is weer anders, omdat cursisten inspraak hebben in de topics die aan bod kunnen komen.

 

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Iedereen welkom, begeleiders van kinderen, leidinggevenden, onderwijs, verpleegkundigen en andere zorg- en hulpverleners

Programma

Datum Titel
do. 17 feb.
08:45 - 16:15
Startmodule: professionele basishouding
Docenten: lieve lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- inleiding op het thema diversiteit. diversiteitscompetenties en ervaringsoefeningen
- stilstaan bij zelfkennis en je basishouding, je eigen waarden en normen
- kennismaking met interculturele communicatie en het TOPOI-model als leidraad van de opleiding

- portfolio

Deze sessie is live in Turnhout

do. 17 mrt.
08:45 - 16:15
Taalmodule: Verstaan we elkaar?
Docenten: lieve lenaerts
Online webinar

- taaldrempels en gevoeligheden verkennen: inzichten, tools en tips
- lage gezondheidsvaardigheden herkennen en aan werken: inzichten, tools en tips
- diverse hulpmiddelen leren kennen en kunnen inzetten


- thuistaal als troef?

- getuigenissen van tolk, van een meertalige zorgverlener...

Live, webinar kan

do. 21 apr.
08:45 - 16:15
Cultuurverschillen: kijken we naar hetzelfde?
Docenten: Nadine Maes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- verschil en verbondenheid: kennismaking met diverse modellen van verschil

- wat is waarheid?
- stilstaan bij verklaringsmodellen over ziek zijn en hulpverlening
- film 'ik heb een dokter in Marokko' met nabespreking

do. 19 mei
08:45 - 16:15
Religie: wat is waarheid?
Docenten: lieve lenaerts
Online webinar

We zoomen deze dag in op 'islam' en doen dit via diverse invalshoeken.

We luisteren naar Nazia Maher, gastdocente, met als thema: 'handicap  en geestelijke gezondheid' in de Islamtische cultuur en de weerslag hiervan op hulpverlening. Hoe kunnen we hierop inspelen?

Khalid Benhaddou, imam, neemt ons in de namiddag mee om de uitdagingen in het onderwijs te kunnen aanvatten. 

Deze sessie is via webinar.

do. 16 jun.
08:45 - 16:15
De impact van migratie
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout


- migratiemechanismes, minderheids- en meerderheidsstress

- vooroordelen, stereotiepen, witte privileges

- kennismaking met model 'beschermjassen'

- getuigenissen

do. 15 sep.
08:45 - 16:15
Reflectiedag
Docenten: lieve lenaerts, Karen Segers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- omgaan met weerstand in de organisatie

- interculturele communicatie: inzichten en casusbespreking

do. 13 okt.
08:45 - 16:15
Organiseren van diversiteit
Docenten: lieve lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- een veranderingsproces in organisaties
- zijn we een toegankelijke organisatie? het 7 B model ter inspiratie
- omgaan met dilemma's: rode en groene grenzen als methodiek

- polarisatiemanagement
- de diverse kanten van kansarmoede

do. 17 nov.
08:45 - 16:15
Studiebezoeken Mechelen
Docenten: lieve lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

We verkennen enkele organsiaties met good practices 

We bepalen dit programma in samenspraak met de cursisten.

do. 15 dec.
08:45 - 16:15
Slot
Docenten: lieve lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout


- eigen inbreng via individuele opdracht

- Slotactiviteiten


 

Duurtijd

9 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

€570,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer lieve lenaerts op lieve.lenaerts@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?