Referentiepersoon diversiteit

Deze vorming is reeds gestart.

Diversiteit troef de dag van vandaag. Wat betekent dit voor jou persoonlijk en voor je organisatie? Hoe ga je om met de toenemende diversiteit? Welke aandachtspunten zijn belangrijk? In hoeverre moeten we de leefwereld van de 'ander' kennen om professioneel te kunnen werken?

Alles draait rond divers sensitieve competenties. Wil je graag bijdragen tot een betere kwaliteit van de hulp- en dienstverlening en onderwijs? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je krijgt een stevige dosis praktijkgerichte inhouden, maar ook vele tools, tips en tricks, getuigenissen en bezoeken. We doen beroep op onze eigen bekwame docenten, we schakelen experten in om specifieke topics te verdiepen. 
Kortom, je leert met een open blik kijken en omgaan met de wereld rond jou. 

Elke opleiding is anders, omdat elke groep weer anders is en we kijken naar de noden op dat moment. Enkele nieuwe topics komen aan bod in deze editie: kansarmoede bijvoorbeeld of omgaan met weerstand...

Een deelnemer van vorig jaar schreef bij de evaluatie hetvolgende:  'deze opleiding verandert je, laat je niet meer los, en ik voel me nu bekwaam om in mijn organsiatie aan de slag te gaan.'

Veel gaat live door in Turnhout (of bezoeken in Mechelen of andere stad) omdat we interactie en netwerken zo belangrijk vinden. Twee dagen zijn ook via webinar mogelijk omdat we deze opleiding ook haalbaar willen maken voor hen die ver wonen.

Uiteraard organiseren wij alles in een veilige context en indien de omstandigheden het vragen, kan meer online georganiseerd worden.

Wil je een verkorte versie volgen of enkele dagen? Neem dan contact op met de verantwoordelijke en bekijk samen wat mogelijk is.

Elke opleiding is weer anders, omdat cursisten inspraak hebben in de topics die aan bod kunnen komen.

 

Doelgroepen

Iedereen welkom, begeleiders van kinderen, leidinggevenden, onderwijs, verpleegkundigen en andere zorg- en hulpverleners

Programma

Datum Titel
do. 15 sep.
08:45 - 16:15
Startmodule: professionele basishouding
Docenten: Lieve Lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- inleiding op het thema diversiteit. diversiteitscompetenties en ervaringsoefeningen
- stilstaan bij zelfkennis en je basishouding, je eigen waarden en normen
- kennismaking met interculturele communicatie en het TOPOI-model als leidraad van de opleiding
- portfolio

Deze sessie is live in Turnhout

do. 13 okt.
08:45 - 16:15
Taalmodule: Verstaan we elkaar?
Docenten: Lieve Lenaerts
Online webinar

- taaldrempels en gevoeligheden verkennen: inzichten, tools en tips
- lage gezondheidsvaardigheden herkennen en aan werken: inzichten, tools en tips
- diverse hulpmiddelen leren kennen en kunnen inzetten
- thuistaal als troef?
- getuigenissen van tolk, van een meertalige zorgverlener...

Live, webinar kan

do. 17 nov.
08:45 - 16:15
Cultuurverschillen: kijken we naar hetzelfde?
Docenten: Griet Severeyns, Saida Chihimi
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- verschil en verbondenheid: kennismaking met diverse modellen van verschil
- wat is waarheid?
- stilstaan bij verklaringsmodellen over ziek zijn en hulpverlening
- film 'ik heb een dokter in Marokko' met nabespreking

do. 15 dec.
08:45 - 16:15
Religie: wat is waarheid?
Docenten: Lieve Lenaerts, Naziha Maher
Online webinar

We zoomen deze dag in op 'islam' en doen dit via diverse invalshoeken.

We luisteren naar Nazia Maher, gastdocente, met als thema: 'cultuur sensitief in de zorg' . We bekijken een speciek topic, afhankelijk van de groep.

Khalid Benhaddou, imam, neemt ons in de namiddag mee om de uitdagingen in het onderwijs te kunnen aanvatten. en vooral om professioneel met grenzen om te gaan.

Deze sessie is via webinar of live.

do. 19 jan.
08:45 - 16:15
De impact van migratie
Docenten: Griet Severeyns, Zaherullah Salaarzai
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout


- migratiemechanismes, minderheids- en meerderheidsstress
- vooroordelen, stereotiepen, witte privileges
- kennismaking met model 'beschermjassen'
- getuigenissen

do. 16 feb.
08:45 - 16:15
Reflectiedag
Docenten: Lieve Lenaerts, Karen Segers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- omgaan met weerstand in de organisatie

- interculturele communicatie: inzichten en casusbespreking

do. 16 mrt.
08:45 - 16:15
Organiseren van diversiteit
Docenten: Lieve Lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

- een veranderingsproces in organisaties
- zijn we een toegankelijke organisatie? het 7 B model ter inspiratie
- omgaan met dilemma's: rode en groene grenzen als methodiek
- polarisatiemanagement
- de diverse kanten van kansarmoede

do. 27 apr.
08:45 - 16:15
Studiebezoeken Mechelen
Docenten: Lieve Lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

We verkennen enkele organsiaties met good practices 

We bepalen dit programma in samenspraak met de cursisten.

do. 25 mei
08:45 - 16:15
Slot
Docenten: Lieve Lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout


- eigen inbreng via individuele opdracht

- topic naar keuze 

- Slotactiviteiten


 

Duurtijd

9 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

€570,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Lieve Lenaerts op lieve.lenaerts@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?