Omgaan met brede verlieservaringen op school

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. In de voormiddag gaan we samen met An Severeyns op zoek naar hoe je (brede) verlieservaringen bespreekbaar kan maken in de klas. Welke (creatieve) taal kunnen we aanspreken, op welke manier kunnen we ondersteunend zijn. Er is ruimte voor uitwisseling en casusbespreking.
An Severeyns is integratief verliescounselor en psychotherapeut bij Fluistering.

Na de middag neemt Griet Severeyns het roer weer over en kijken we naar een specifieke faseovergang, namelijk migratie. Wat is de impact van migratie en hoe kunnen we aandacht hebben voor dit thema in de klas. Hoe kunnen we leerlingen beschermjassen wanneer ze uit evenwicht zijn?

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Begeleiders van kinderen en onderwijs

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Griet Severeyns

Aantal deelnemers

Er kunnen 15 personen deelnemen.

Kostprijs

€95,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Diversiteit op vormingscentrum-diversiteit@hivset.be.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?