Jaartraject: Welbevinden op school

De ogen gaan vaak naar het onderwijs wanneer het gaat om specifieke thema's die maatschappelijk uitdagend zijn. Niet zo abnormaal vermits leerlingen heel wat tijd spenderen binnen de schoolmuren. Het beroep van leerkrachten is zo mooi en van onschatbare waarde vermits jij als stabiele volwassene in het leven van een kind een verschil kan maken. Het kan hierdoor soms ook lastig, uitdagend, vermoeiend... zijn.

Dit jaartraject 'Welbevinden op school' focust op verschillende thema's die te maken hebben met jou als leerkracht, de leerling alsook de ouders. Het is een mix van online en live momenten. Eén ding staat centraal: jij als leerkracht! Elke dag focussen we op jou.

  • Dag 1: Kennismaking en verbinden met elkaar.
    Verbinding maken met je leerlingen, hoe doe je dat? Wie ben jij als leerkracht? Hoe sta ik in de klas? Hoe voel ik me?

Wat maakt het soms moeilijk? 

  • Dag 2: Online traject: Knap lastig in de klas + online vraag uurtje
  • Dag 3: Kijken door een trauma bril (terugkoppeling, praktisch in de klas, positieve affirmaties, executieve functies) - Casusbespreking

Concrete situaties waar verbinding nodig is

  • Dag 4: Omgaan met verlieservaringen - Impact van migratie
  • Dag 5: Meertaligheid (Lieve) - Wereldklassen - Verbindende communicatie
  • Dag 6: Stevig staan in diversiteit Deep democracy in het onderwijs - polarisatie

De volgorde kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Onderwijs

Programma

Datum Titel
ma. 16 okt.
09:00 - 16:00
Dag 1: Verbinden met elkaar
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Verbinding maken met je leerlingen, wie ben je zelf? Hoe sta ik in de klas? Hoe voel ik me?

We maken tijd om elkaar te leren kennen. We geven onszelf bloot door een kwetsbare kant te tonen, te reflecteren, te duiken in onze familie. Wat vind ik belangrijk als leerkracht? Waar sta ik voor? Welke heilige huisjes draag ik met me mee?
Elke methode die we gebruiken is tevens ook inzetbaar in de klas.

wo. 29 nov.
19:00 - 20:30
Dag 2: Wanneer verbinding moeilijk wordt...
Docenten: Griet Severeyns
Online webinar

Heel wat kinderen groeien op in kwetsbare situaties waar soms ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, denk maar aan emotionele of fysieke verwaarlozing, echtscheiding, verlies van een familielid, verhuizing, migratie,.... Hierdoor proberen kinderen te (over)leven met als gevolg dat ze vaak snel afgeleid en overprikkeld zijn. Hyperactief, opstandig, uitdagend, brutaal en agressie. Of juist stil, passief, onbereikbaar en teruggetrokken. Of een mix van deze gedragingen. Dit opvallende, vaak ongewenste, gedrag van een getraumatiseerd kind is geen onwil, maar pure onmacht. Het is de enige manier die het kind kent om duidelijk te maken hoe het zich voelt.

Je krijgt toegang tot enkele opgenomen webinars rond 'Knap lastig in de groep'. Je leert de theoretische kennis die nodig is om te kunnen kijken met een traumabril. Je verwerkt de webinars zelfstandig. Tijdens een online vragenuurtje kunnen prangende vragen al opgelost worden. Op dag 3 maken we de vertaalslag naar de klas en is er ruimte voor casusbespreking.

do. 7 dec.
09:00 - 16:00
Dag 3: Kijken door een trauma-bril
Docenten: Griet Severeyns, Elke Leemans
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

We maken de vertaalslag naar de klas en gaan aan de slag met
- positieve affirmaties: inpakken van de onzichtbare koffers
- methodieken om stress te reguleren
- opmaken van een begeleidingsplan en casusbesprekingen
- breinvriendelijk lesgeven

vr. 19 jan.
09:00 - 16:00
Dag 4: Situaties waarin verbinding nodig is: Omgaan met brede verlieservaringen
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. Samen gaan we op zoek naar hoe je (brede) verlieservaringen bespreekbaar kan maken in de klas. Welke (creatieve) taal kunnen we aanspreken, op welke manier kunnen we ondersteunend zijn. Er is ruimte voor uitwisseling en casusbespreking.
An Severeyns, integratief verliescounselor en psychotherapeut bij Fluistering.

Na de middag kijken we naar een specifieke faseovergang, namelijk migratie. Wat is de impact van migratie en hoe kunnen we aandacht hebben voor dit thema in de klas. Hoe kunnen we leerlingen beschermjassen wanneer ze uit evenwicht zijn?

do. 22 feb.
09:00 - 16:00
Dag 5: Inzoomen op communicatie
Docenten: Lieve Lenaerts, Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Meertaligheid, hoe geven we dit een plek op school of in de klas. Hoe kan ik goed communiceren met anderstalige ouders?

Leerlingen stimuleren om te communiceren met elkaar, begrip te hebben voor elkaars mening met de focus op wereldburgerschap. Tijdens deze dag exploreren we het project Wereldklassen waarbij muzische methodieken kunnen ingezet worden om rond dit thema te werken.

wo. 27 mrt.
19:00 - 20:30
Online ontmoetingsmoment: Wat leeft er?
Docenten: Griet Severeyns
Online webinar

Ondertussen zijn er al heel wat boeiende thema's aan bod gekomen. Tijdens dit online moment staan we stil bij hoe jij met deze thema's aan de slag bent gegaan op school, in de klas, met je leerling, de ouders,...
Wat betekenen deze thema's voor jou? Is het haalbaar of soms te zwaar?
We leren door elkaars ervaringen en maken tijd om eventuele casussen te bespreken.

do. 25 apr.
09:00 - 16:00
Dag 6: Stevig staan in diversiteit
Docenten: Griet Severeyns
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Duurtijd

6 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 25 personen deelnemen.

Kostprijs

€450,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Griet Severeyns op griet.severeyns@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?