Divers sensitief in palliatieve zorg (WEBINAR)

Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.
Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de zorg.

Patiënten, cliënten, zorgverleners botsen vaak op verschillen. Ze zijn soms letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van gevoelens van ergernis en frustratie, onzekerheid, angst. De beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen een belangrijke rol in de fases van begeleidings- of zorgverleningsproces. Zeker in de laatste fase van het leven is elkaar begrijpen heel belangrijk. 
Werken met andere culturen in de zorg vraagt een denken buiten de traditionele kaders: andere verklaringsmodellen van ziekte, ander hulpzoekgedrag, anders uiten van klachten, andere verwachtingen, andere beleving van palliatieve zorg… kortom een cultuur sensitieve benadering in de laatste levensfase is essentieel.
In deze vorming geven we een antwoord op de vragen en bekijken we de nodige interculturele competenties om in de palliatieve setting inclusief te kunnen werken. 
Een breed kader wordt aangereikt met aanzetten tot oplossingen, alsook tools, hulpmiddelen en vele tips.

Deze vorming wordt online gegeven

Ik schrijf me in

Webinar

Dit is een online webinar.

Doelgroepen

Iedereen welkom, andere zorg- en hulpverleners, verpleegkundigen en zorgkundigen

Docenten

Lieve Lenaerts

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

€55,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Lieve Lenaerts op lieve.lenaerts@hivset.be.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?