DIALOOGSESSIES christenen & moslims

Deze vorming is reeds gestart.

Met deze Dialoogsessies willen we als moslims en christenen met elkaar dialogeren door info en ervaringen vanuit een gezamenlijk thema uitwisselen. Dit thema belichten we respectievelijk vanuit de Koran en de Bijbel. Door deze interreligieuze dialoog leren we elkaar beter kennen en meer waarderen, maar kunnen we elkaar ook als gelovigen inspireren. Daarnaast staan we open voor belangstellenden in bredere zin.

Doelgroepen

Iedereen welkom

Programma

Datum Titel
za. 25 mrt.
18:00 - 20:00
DIALOOGSESSIE christenen & moslims: Vasten in de Bijbel en in de Koran
Docenten: Dirk Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Over het vasten in de Bijbel en de Koran op een dag dat de ramadan enkele dagen eerder begonnen is en de christelijke vasten nog loopt. We belichten eerst wat gemeenschappelijk en wat eigen is aan de christelijke en de islamitische kijk op vasten en solidariteit. Na zonsondergang genieten we van een iftar-maaltijd. Het doel is een interreligieuze dialoog. Waarin we elkaar beter leren kennen en zo waarderen. En waarin we elkaar als gelovigen inspireren. Daarnaast staat de Dialoogsessie open voor belangstellenden in bredere zin. 

Programma:
18u00 Inleiding door Dirk Godecharle, coördinator van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi, die de Dialoogsessie coördineert.
18u10 Arie Poldervaart, emeritus predikant over het vasten in de Bijbel vanuit de Verenigde Protestantse Kerk België (VPKB) in Turnhout.
18u20 Saïda El Miniti, leerlingenbegeleidster, met een bijzonder engagement voor dialoog en verbinding, over het vasten in de Koran.
18u30 Griet Van Coillie, pastor in de Pastorale Eenheid De Heilige Apostelen van Mol-Balen en verantwoordelijke voor de Diaconie, over het vasten in de Bijbel.
18u40 Sheheryaar Akbar, lokale missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Turnhout, over het vasten in de Koran.
18u50 Dankwoord door de heer Idrees Ahmad, nationale voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België.
18u55 Afronding van het eerste gedeelte van de Dialoogsessie door Dirk Godecharle.
19u05 Na zonsondergang samen genieten van een iftar-maaltijd en delen met elkaar over de betekenis van het vasten in het eigen leven en vanuit de dialoog.
19u55 Afsluiting door Dirk Godecharle.

Inschrijven is verplicht. Dat kan via een mail aan:
- Of wim.appels@hivset.be
- Of sheheryaar.akbar@ahmadiyya.be
Deelname is gratis.
Georganiseerd door de Pastorale Eenheid Clara van Assisi en de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België in Turnhout, in samenwerking met het Vormingscentrum van het HIVSET.

Aantal deelnemers

Er kunnen 150 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Dirk Godecharle op dirk.godecharle@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?