(Licht) verstandelijke beperking en de invloed hiervan op het gedrag van je zorgvrager

Deze vorming is reeds voorbij.

Docenten: Sigrid Bouwens en Ann Hens van het Outreachteam dubbeldiagnose verstandelijke beperking van het Bethaniënhuis/Zoersel verzorgen deze vorming. 

(Licht) Verstandelijke Beperking (LVB) en de Geestelijke Gezondheidszorg. Onbekend maakt onbemind zeggen ze wel eens... Maar is dit wel zo onbekend? Uit onze dagelijkse praktijk in het Outreachteam Dubbeldiagnose Verstandelijke Beperking blijkt dat wij nagenoeg vanuit alle kanten aanmeldingen krijgen rond personen met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek. 

Alle kanten? Ja! Psychiatrische ziekenhuizen, VAPH-voorzieningen, familie, werkgevers, rusthuizen, buren, huisartsen, CGG's, gezinszorg, thuisverpleging ... Het is bijna ondenkbaar dat je in je carrière als hulpverlener niet in contact zou komen met deze doelgroep. 

Het blijkt niet altijd simpel om zorg op maat te vinden/ te geven aan deze mensen. Vanuit hun omgeving krijgen we al wel eens de repliek: "We zijn niet gespecialiseerd in LVB" of "We kennen hier niets van..." Vanuit de persoon met LVB blijkt er ook al wel eens een dosis tegenkanting: "Da’s kinderachtig… Ik ben wel geen mongool hé!" Het is alvast niet de eerste keer dat hulpverlening dit te horen zouden krijgen...  

Zorg op maat verlenen voor deze groep mensen is zeker niet vanzelfsprekend. Vaak is de balans tussen de taken en eisen van de omgeving en de vaardigheden waarover ze beschikken alsook hun wensen, in onevenwicht. Dit uit zich vaak in overvraging (bijvoorbeeld door niet of te late (h)erkenning van de verstandelijke beperking) of in ondervraging of verwenning, en ontwikkelen zich psychiatrische en/ of gedragsstoornissen. Vaak is er sprake van een zeer beperkt sociaal netwerk en ontwrichte sociale relaties, en van risicovol gedrag waardoor men een gevaar is voor zichzelf en/ of de omgeving. 

De verstandelijke beperking zet de persoon zelf voor een niet-vanzelfsprekend parcours van uitdagingen. Het leren omgaan met deze uitdagingen, het aanvaarden van de beperking en de gevolgen hiervan zetten vaak ook alles klaar voor een rouwverwerking met heel wat hobbels en onverwachte wendingen die bovendien vaak jarenlang duurt. Daarbij hebben ze hulp nodig en dit op verschillende domeinen in hun leven. Die hulp moet in eerste instantie aangepast worden aan de mens voor je, met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek. 

Tijdens deze dag willen we samen met jullie ons verder verdiepen in deze doelgroep, de reeds bestaande hulp rond deze groep mensen belichten, tips en tricks aanreiken en samen nadenken over concrete casussen. Wie weet kunnen we na deze dag het gezegde in het begin van de tekst wel wat updaten?

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, leidinggevenden, verpleegkundigen en zorgkundigen

Ik schrijf me in

Locatie

Campus Turnhout

Docenten

Ann Hens, Sigrid Bouwens

Aantal deelnemers

Er kunnen 25 personen deelnemen.

Kostprijs

€80,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?