Interculturele communicatie (WEBINAR)

Overal waar mensen met elkaar omgaan, duiken er misverstanden op. Dit is zeker zo als het gaat om omgang tussen mensen die veel van elkaar verschillen door de taal, lichaamstaal, persoonlijke geschiedenis, een verschillende sociale positie, andere herkomst, andere waarden en normen… 
Je kan misverstanden door een culturele bril bekijken en verklaren. Maar dan heb je veel kans om in de valkuil van stereotypering te trappen.
Je kan misverstanden ook vanuit communicatieoogpunt bekijken. Storingen in de communicatie hebben te maken met de beelden die gesprekspartners over elkaar hebben, hoe ze elkaars bedoelingen inschatten, de waarden en normen die meespelen, de posities die ze innemen, ...

Edwin Hoffman ontwierp een praktisch hulpmiddel voor het opvangen van storingen in een gesprek: het TOPOI-model. Uitgangsidee is dat mensen in elk gesprek zichzelf kunnen blijven. Maar ook alert zijn op de verschillen die kunnen spelen en interventiemogelijkheden bezitten om preventief op te treden, om de communicatie weer recht te krijgen, om met minder botsingen verder te gaan.

We werken in deze workshop, interactief, aan enkele van die ‘storingen’ en bouwen inzichten op om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.

Tips en trics, nuttige websites, handvaten worden aangereikt.

De deelnemrs ontvangen ook een mooi naslagwerk.

We doen dit in twee stappen: maandag 15 januari 2024 en maandag 22 januari 2024, telkens van 9 tot 12 uur.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, begeleiders van kinderen, iedereen welkom, leidinggevenden, onderwijs en verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
ma. 15 jan.
09:00 - 12:00
Dag 1 Interculturele communicatie
Docenten: Lieve Lenaerts
Online webinar

WE starten met de inleiding, bekijken basishouding en de taaldrempel.

ma. 22 jan.
09:00 - 12:00
Deel 2: interculturele communicatie
Docenten: Lieve Lenaerts
Online webinar

In deel twee behandelen we de drempels 'cultuur' 'religie', 'ses' en meer. We bekijken ook de relationele drempel en het kader van de organisatie. We sluiten af met praktische casussen, tips en tools

Duurtijd

2 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 18 personen deelnemen.

Kostprijs

€80,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Diversiteit op vormingscentrum-diversiteit@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?