Deskundige mentaal welbevinden bij oudere volwassenen.

In het kader van het Bloesem- project, waarin we willen inwerken op de determinanten van veerkracht, verbondenheid en cognitieve reserve of hun negatieve tegenhanger, organisereert PKOKC (= Psychische Kwetsbaarheid bij Ouderen KennisCentrum) een vormingsreeks voor medewerkers binnen de woonzorgsector en de eerste lijn. 

Doel van de opleiding

 • Een algemeen inleidend kader te geven rond psychische problematieken
 • Een duidelijk beeld te geven op wat positieve psychologie, preventie en gezondheidsbevordering betekent, ook binnen de individuele zorgcontacten 
 • Medewerkers tools aan te reiken om op een niet-medicamenteuze manier in te grijpen op situaties/casussen nog vooraleer of nadat een medische interventie gebeurd is. 
 • Medewerkers bewust te maken van het continuüm aan psychische problemen op de assen depressie, psychose, cognitie en persoonlijkheid. 
 • Een mens- en belevingsgerichte benadering als standaard aan te reiken binnen de zorg 

Concept

Er bestaat best wel wat wetenschappelijke literatuur die aangeeft dat, hoe complex ook, het steeds de moeite waard is om te werken aan een preventief beleid op vlak van psychische kwetsbaarheid bij oudere volwassenen. De gezondheidswinst kan zelfs ontstellend groot zijn (Barry, 2019; Carpenter et al., 2022; Lee et al., 2022; Reynolds et al., 2022; Tsai & Shen, 2022). 

Er zijn echter heel wat factoren waarop we kunnen ingrijpen die niet specifiek zijn voor een diagnose, maar waarop we wel kunnen ingrijpen (ook preventief, dus voor de diagnose gesteld wordt, zelfs nog voor er zich symptomen manifesteren) en die een positieve invloed hebben op de kernwaarden voor deze opleiding: autonomie, integriteit en levenswaarde/mens-zijn. 

Wat kunnen we doen op vlak van psychisch welbevinden? Als we uitgaan van drie assen met een continuüm van bloeien (to thrive) tot onwelbevinden (to be imposed) voor aspecten waar oudere volwassenen het meest vatbaar zijn voor verandering (vooruitgang of achteruigang), dan kunnen we werken vanuit een tentatief model (nog te operationaliseren in onderzoek), het PDC-age model©. De opleiding is opgevat volgens de lijnen van dit model. 

De drie assen staan hierbij voor:

 • verbondenheid – psychose
 • veerkracht – depressie
 • cognitieve reserve – cognitieve deterioratie
 • aandacht
 • geheugen
 • executief functioneren

We gaan er in het conceptueel model van uit dat een grotere verbondenheid, veerkracht en het behoud van cognitieve reserve leidt tot meer mentale capaciteit en meer mogelijkheden tot een verhoogde levenswaarde en volwaardig mens-zijn. 

 

Meer info nodig? info@pkokc.be

 

 

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, leidinggevenden, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel
di. 3 sep.
13:00 - 16:00
Ouderen versus volwassenen
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 17 sep.
13:00 - 16:00
Holistisch zorgen: wat betekent dat?
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 8 okt.
13:00 - 16:00
Preventie : de toekomst
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 22 okt.
13:00 - 16:00
Preventie: de toekomst deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 5 nov.
13:00 - 16:00
Basis psychiatrische ziektebeelden bij ouderen - deel 1
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 19 nov.
13:00 - 16:00
Basis psychiatrische ziektebeelden bij ouderen - deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 3 dec.
13:00 - 16:00
Psychofarmaca: de basis deel 1
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 17 dec.
13:00 - 16:00
Psychofarmaca de basis deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 7 jan.
13:00 - 16:00
Voeding en voedingsuppletie deel 1
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 21 jan.
13:00 - 16:00
Voeding en voedingsuppletie deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 4 feb.
13:00 - 16:00
Fysieke activiteit en welbevinden deel 1
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 18 feb.
13:00 - 16:00
Fysieke activiteit en welbevinden deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 25 feb.
13:00 - 16:00
Omgevingsfactoren en welbevinden deel 1
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 18 mrt.
13:00 - 16:00
Omgevingsfactoren en welbevinden deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 1 apr.
13:00 - 16:00
Geîntegreerd (preventief) hulpverlenen deel 1
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 22 apr.
13:00 - 16:00
Geîntegreerd (preventief) hulpverlenen deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 6 mei
13:00 - 16:00
Basistherapeutische en lichaamsgerichte interventies deel 1
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 20 mei
13:00 - 16:00
Basistherapeutische en lichaamsgerichte interventies deel 2
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 3 jun.
13:00 - 16:00
Ethische aspecten
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)
di. 17 jun.
13:00 - 16:00
Integratie van de opleiding
Docenten: Tom Vermeulen
Locatie: PKOKC Gasthuisstraat 10, 2560 Nijlen (WZC St. Jozef)

Duurtijd

20 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 20 personen deelnemen.

Kostprijs

€600,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?