Verdiepende vorming (3 namiddagen): zingeving en spiritualiteit rond zorg omtrent het levenseinde en in palliatieve zorg.

VAARDIG OMGAAN MET LEVENSVRAGEN EN ZINGEVING IN ZORG EN WELZIJN.

Inleiding

Als het levenseinde nadert borrelen zinvragen ongetwijfeld méér dan ooit op én kan spiritualiteit een krachtige rol vervullen door troost en betekenis te bieden aan zorgvragers en hun naasten. Maar hoe kan je de kracht van spiritualiteit ten volle benutten zonder dat dit té veel tijd vraagt van zorgverleners? Hoe ga je daarover in gesprek ? Hoe kan je als zorgverlener verbinding scheppen tussen betrokkenen? Én hoe hou je het vol want zorgen voor palliatieve patiënten en naasten geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel van een zorgverlener.

Werkvorm

Tijdens deze reeks van 3 vormingsnamiddagen train je interventies en houdingen om levensvragen een plaats te geven en spirituele zorg te dragen voor de kwaliteit van leven vanuit een helder kader. Het aangrijppunt is je eigen praktijkervaring. Na iedere vormingsnamiddag krijg je een praktijkgerichte opdracht mee, je wisselt onderling ervaringen uit en kunt rekenen op deskundige coaching. Zelfkennis, scherpere bewustwording van de eigen spiritualiteit en het aanboren van veerkracht om met onmacht om te gaan is daarbij steeds de onderliggende dimensie.


Voor wie


Alle zorgprofessionals die in hun praktijk in contact komen met zorg omtrent het levenseinde.


Lesinhoud

Deze verdiepende vorming bestaat uit 3 dagdelen en is gericht op het toepassen van een werkbaar kader in het omgaan met specifieke levensvragen rond het levenseinde. Aan de hand van de eigen praktijkervaring én de uitwisseling daarvan met andere deelnemers geef je levensvragen van de zorgvragers én van jezelf een plaats. Door middel van coaching train je vaardigheden om als  zorgprofessional gericht spirituele zorg te dragen voor de kwaliteit van leven, rouwen en sterven. Want waar leef je voor als het einde nadert?

Sessie 1 - (23/9): Handvatten en werkvormen in omgang met levensvragen als het levenseinde nabij is.


Hoe kunnen zorgprofessionals zingevende gesprekken voeren en levensvragen op het spoor komen? Wat zeg je of doe je wel of beter niet? Wat betekenen de verschillende dimensies van het diamantmodel in de omgang met levensvragen als het levenseinde
nabij is en hoe staan we daar zelf in?


Het model helpt zorgverleners om spanningen bij zorgvragers en hun naasten te herkennen en de zorgvrager vanuit de eigen innerlijke ruimte te ondersteunen. Bovendien geeft het model richtvragen mee voor zorgverleners om een gesprek over zingeving aan te gaan. Na afloop krijgt je een praktijkopdracht mee om de geïntroduceerde kapstokken te toetsen aan je eigen werkveld.


Sessie 2 - (5/11): De zorgprofessional is het eigen instrument in de omgang met levensvragen van de zorgvragers.


Hoe blijf je in balans in de omgang met het lijden en de verlieservaringen van zorgvragers? We verkennen onze krachtbronnen om in balans te blijven bij de omgang met de onmacht en ontwikkelen existentiële vaardigheden om zingevingsbehoeften van zorgvragers bewuster op het spoor te komen..

Coaching bij de praktijkopdrachten met aandacht voor zelfzorg, want goede spirituele zorg begint immers met zelfzorg.

In een tweede praktijkopdracht formuleer je persoonlijke groeiopdrachten door de methodieken via reflectieopdrachten op je eigen leven te leggen.


Sessie 3 - (9/12) : Intervisie


Coaching bij de terugkoppeling van de praktijkopdrachten & uitwisseling van good practices. Het accent ligt daarbij op het verbinden van spirituele zorg met je dagelijkse praktijk en het ontwikkeling van de attitude om er blijvend aandacht aan te geven.

 

Begeleiding

  • David Godecharle, theoloog, stafmedewerker en docent Bijbel en Spiritualiteit HIGW.
  • Philip Hens, spoedgevallen- en palliatief verpleegkundige, huidig medewerker van de
    pastorale en spirituele dienst AZ Turnhout.
  • Ria Fransen, ethica, coördinator Lerend Netwerk Ethiek in Zorg VC HIVSET.

Plaatsen zijn beperkt, wees er snel bij .

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, iedereen welkom en verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
ma. 23 sep.
13:30 - 16:30
Sessie 1 : Handvatten en werkvormen in omgang met levensvragen als het levenseinde nabij is.
Docenten: Ria Fransen, David Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Hoe kunnen zorgprofessionals zingevende gesprekken voeren en levensvragen op het spoor komen? Wat zeg je of doe je wel of beter niet? Wat betekenen de verschillende dimensies van het diamantmodel in de omgang met levensvragen als het levenseinde nabij is en hoe staan we daar zelf in? Je krijgt een praktijk opdracht mee om het geïntroduceerde kader te toetsen via casuïstiek vanuit je eigen ervaringsveld.

di. 5 nov.
13:30 - 16:30
Sessie 2: De zorgprofessional is het eigen instrument in de omgang met levensvragen van de zorgvragers.
Docenten: Ria Fransen, David Godecharle, Philip Hens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Coaching bij de praktijkopdrachten onder leiding van ervaringsdeskundige in palliatieve setting met aandacht voor zelfzorg. Goede spirituele zorg begint immers met zelfzorg zodat we krachtbronnen aanboren om in balans te blijven bij de omgang met onmacht. Via een praktijkopdracht ga je na hoe je jouw existentiële vaardigheden om zingevingsbehoeften van zorgvragers te verkennen en te begeleiden bewuster kunt inzetten.

ma. 9 dec.
13:30 - 16:30
Sessie 3: Intervisie
Docenten: Ria Fransen, David Godecharle, Philip Hens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Terugkoppeling van de praktijkopdracht en uitwisseling van good practices.

Duurtijd

3 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 12 personen deelnemen.

Kostprijs

€160,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Ria Fransen op ria.fransen@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?