Referentiepersoon Ethiek

Eénjarige praktische opleiding tot ethiekondersteuner.

Omgaan met ethische vragen, dilemma’s en moeilijke situaties op de werkvloer is een uitdaging voor elke professional in zorg en welzijn. Wil je er daadkrachtig mee aan de slag dan is de opleiding referentiepersoon ethiek een aanrader.

Een referentiepersoon ethiek is een professional die beschikt over ethische bekwaamheden en die optimaal inzet binnen de dagelijkse werking van de organisatie in samenwerking met het interdisciplinair team.

Tijdens deze eenjarige opleiding trainen we verschillende laagdrempelige ethische werkvormen en methodieken die je eenvoudig kan toepassen op je werkplek. Je groeit in morele veerkracht, zet je ethisch kompas op scherp, neemt actief deel aan ethische overlegstructuren uit en bent bekwaam om met je eigen waarden en zingevingskaders op professionele wijze te hanteren.

Tijdens de opleiding rol je een ethisch project uit in samenspraak met het interdisciplinair team en tal van afgestudeerden kregen inmiddels een mandaat als ethisch referent in de organisatie.

De opleiding zal telkens doorgaan op de derde maandag van de maand van 9u tot 16u30 en start op 18 september 2023 tot 17 juni 2024

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, begeleiders van kinderen, leidinggevenden, onderwijs en verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
ma. 18 sep.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 1: Ethisch redeneren en ethische werkvormen
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 16 okt.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 2: Ethisch analyseren volgens ethische benaderingen en ethische werkvormen
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 20 nov.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 3: Ethische benaderingen en gestructureerde ethische analysemethodiek
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 18 dec.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 4: Ethiek@work: Ethiekondersteuning in het interprofessionele team en op werkvloer
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, Ilke Beckers, Veronique De Maerteleire
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 15 jan.
09:00 - 16:30
Module 2: Lesdag 5: Morele stress, morele veerkracht en moed: uitdagingen voor ethisch leiderschap
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 26 feb.
09:00 - 16:30
Module 2: Lesdag 6: Ethisch kader voor zorg rond het levenseinde: euthanasie, palliatieve en levenseindezorg
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, Guy Hannes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 18 mrt.
09:00 - 16:30
Module 2: Lesdag 7: Omgaan met levensvragen en spiritualiteit in de zorg. Taal en tools voor zorgprofessionals.
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, David Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 15 apr.
09:00 - 16:30
Module 3: Lesdag 8: Ethische overlegstructuren in zorginstellingen
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 27 mei
09:00 - 16:30
Module 3: Lesdag 9: Bouwstenen en randvoorwaarden om ethiek te doen landen in zorginstellingen
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, Gert Adriaenssen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 17 jun.
09:00 - 16:30
Module 3: Lesdag 10: Mandatering als RPE
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Duurtijd

10 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 30 personen deelnemen.

Kostprijs

€575,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Meer weten?

Contacteer Ria Fransen op ria.fransen@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?