Lezingencyclus "Christen-zijn in de 21ste eeuw"

Deze vorming is reeds gestart.

We nodigen je graag uit voor één of meerdere van deze boeiende lezingen vanuit de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21ste eeuw'. Een initiatief in samenwerking met de Pastorale Eenheid Clara van Assisi. 

Je kan kosteloos deelnemen of een vrijblijvende bijdrage leveren ter plaatse. Ook je collega's en andere geïnteresseerden zijn welkom.  

Wil je via mail op de hoogte gehouden worden van iedere aankomende lezing? Contact wim.appels@hivset.be.  Je kan je vervolgens via deze mails voor iedere aparte lezing inschrijven. 

Hopelijk kan je er bij zijn! 

Doelgroepen

Iedereen welkom

Programma

Datum Titel
ma. 20 feb.
19:30 - 22:00
Vreugde in de Schrift en in ons geloof (Zuster Nicole Vennekens)
Docenten: Nicole Vennekens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Vreugde. Een diepmenselijk fenomeen. Uiting van 'goed-in-zijn-vel-zitten', en bron van vernieuwing voor menselijk engagement. Vreugde is diep verankerd in de Bijbel: vreugde over de aardse dingen die ons goed doen en vreugde over de kernboodschap van het Evangelie. Een christendom zonder vreugde is een boom geplant aan een uitgedroogde rivier. Maar kunnen of mogen wij vreugdemensen zijn wanneer we de ogen open houden en ons laten verwonden door de uitdagingen van onze tijd, in het sociale met elkaar, in de wereldwijde politieke en economische crisissen, in het ecologisch disaster, en niet als laatst in een verscheurde Kerk? Heeft christelijke vreugde iets van intimistische blindheid of brengt het een narrenvrijheid met zich, die verbindend en ongemakkelijk tegelijk is?
Nicole Vennekens (°1957) werd in Antwerpen geboren als vierde van zes. Na kandidatuursjaren rechten en economie aan de toenmalige UFSIA ruilt ze de studiebanken voor buitenlandse ervaringen in Italië en Spanje. In die tijd maakt ze kennis met een nieuwe vorm van godgewijd leven met een specifieke missionarische uitrichting, 'Servidores del Evangelio de la Misericordia'. Ze zal hier ook binnentreden en wordt vooreerst voor theologische studies naar de universiteit van Münster/Duitsland gestuurd. Daarop volgen pastorale werkvelden in Boston en San Francisco, vooral dan met niet-witte Amerikanen. Er volgt een nieuwe studiefase in Münster, ditmaal licentiaat kerkelijk recht met als eindwerk een onderzoeking naar de noodzakelijke rijpheid voor een dienst in de Kerk. Aansluitend volgt een doctoraat in theologie waarin gezocht wordt naar een kader om machtsmisbruik in kerkelijke verhoudingen te benoemen om hun systeeminherente oorzaken op het spoor te komen. Tijdens dit studie- en opzoekingswerk vervult ze verschillende pastorale opgaven als pastor met studenten, als retraitebegeleidster, als docent. Het brengt haar nieuwe levenservaringen in Spanje en Argentinië. Eenmaal de studies voltooid brengt ze geruime tijd door in het Midden-Oostern, bij de melkitische christenen in Israël en Jordanïe. Terug in België om mantelzorg voor haar zieke vader op te nemen stelt ze zich ter beschikking voor pastoraal werk in het bisdom Antwerpen. Er volgt in 2013 een benoeming aan de interdiocesane rechtbank en een benoeming als gedelegeerde voor het Godgewijde Leven. Sinds 2015 is Nicole eveneens gastdocent aan het HIGW Antwerpen voor het vak spiritualiteit.
di. 14 mrt.
19:30 - 22:00
Onbeminde gelovigen: tegendraadse beschouwingen (Prof. Guido Vanheeswijck)
Docenten: Guido Vanheeswijck
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Wanneer en waarom werden gelovige christenen in Vlaanderen en Nederland ‘onbemind’ en wat zijn daarvan de (politieke) gevolgen? En hoe dienen hedendaagse christenen daarop te reageren? Zouden we vandaag als catacombenchristenen – samen met ‘beminde ongelovigen en zoekers’ - ‘de grote vragen’ niet opnieuw ter sprake brengen? Vanuit de overtuiging dat het niet verkeerd is om dat juist nu weer vanuit een religieus perspectief te doen.
Guido Vanheeswijck (°Genk, 1955) is gehuwd met Martine Deleu en vader van vier kinderen. Hij studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven en doctoreerde met een proefschrift over de Engelse filosoof Robin George Collingwood. In 1990 werd hij docent aan de UFSIA te Antwerpen, waar hij vanaf 2003 gewoon hoogleraar werd. Sinds 1998 was hij ook deeltijds hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Sinds 2022 is hij op emeritaat, wat echter geenszins een afscheid betekent van zijn vak als filosoof, dat hij beschouwt als roeping. Zijn onderzoeksdomeinen zijn vooral cultuurfilosofie, godsdienstfilosofie en metafysica. Naast het schrijven van internationale artikels houdt hij eraan ook in het Nederlands te schrijven voor een breed geïnteresseerd publiek. Zijn publicatie 'Onbeminde gelovigen (Polis, 2019)' werd een echte bestseller. In 2022 schreef hij 'Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk', dat werd bekroond met de prijs van het Spirituele Boek 2022. Een citaat dat prof. Van Heeswijck typeert: 'Filosofie mag geen spielerei zijn. Ze behandelt de grote vragen van het leven: wie zijn wij, wat is onze plaats in deze wereld, is er meer dan wat zich zichtbaar afspeelt in onze werkelijkheid? Filosofie moet inzet hebben. Als ze niet gaat over het concrete leven, over de existentiële vragen - geluk, waarheid, een zinvol leven -, stop er dan mee.'
ma. 17 apr.
19:30 - 22:00
Hoe kunnen we het volhouden in de zorg? Van morele stress naar morele veerkracht.
Docenten: Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Binnen de zorg is er veel stress. De druk is hoog, de werking niet gemakkelijk, de zwaarte neemt toe. In de ethiek spreken we dan van morele stress: de stress die je ervaart wanneer je de zorg die je wil geven, niet kan geven. Tekort aan tijd, geld, middelen, personeel, … Tekorten zijn er (te) veel, nochtans is er ook van alles nodig. Hoe kunnen we omgaan met deze onmacht? Hoe kunnen we (terug) onze tweede adem vinden? Hoe kunnen we morele stress ombuigen naar morele veerkracht? In deze vorming formuleert Simon Godecharle concrete voorstellen over hoe we terug in en vanuit onze kracht kunnen werken. We leren hoe we onze ‘ethische spieren’ kunnen trainen, hoe we een moreel kompas kunnen ontrafelen dat ons helpt om koers te houden, ook als de wateren woelig zijn. We hebben hierbij expliciet aandacht voor de vraag wat ons bezielt om voor de zorg te kiezen. Waarom doe ik dit werk eigenlijk? Het is niet gemakkelijk en soms zelfs gevaarlijk. Wat is mijn motivatie, drive, bezieling? Hoe kunnen we hierdoor terug geïnspireerd geraken?
Simon Godecharle bouwt als coördinator gezondheidsethiek van de zorggroep Emmaüs vzw (meer dan 7000 werknemers; 24 voorzieningen, actief in alle takken van de gezondheids- en welzijnszorg: algemene ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, jeugd-, kind-, en gezinszorg) het ethisch beleid uit voor al deze sectoren en voorzieningen. Daarnaast verleent hij ethisch advies over concrete vraagstukken vanuit de dagelijkse zorgpraktijk. De meerwaarde van ethiek moet namelijk voelbaar zijn voor medewerkers, vrijwilligers en bovenal voor zorgvragers en hun betekenisvolle naasten. Simon geeft regelmatig vormingen als gastdocent of keynote spreker over uiteenlopende ethische thema’s aan diverse onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Daarnaast zetelt hij in verschillende nationale en regionale overlegorganen en is hij betrokken bij verscheidene ethische commissies. Hij is ook de oprichter en lid van de verenging Ethici in de Zorg, een overlegplatform van experten verantwoordelijk voor het ethisch beleid in toonaangevende zorggroepen in België.
Opleidingen:
- Master in de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen met major ethiek, KU Leuven
- PhD: Wetenschappelijke integriteit en fraude in het biomedisch onderzoek, aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht Faculteit Geneeskunde, KU Leuven
- Opleiding Lean expert in zorg en welzijn, lean management (Zorgondersteuning vzw)
Overzicht van publicaties en presentaties: https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0078590

Aantal deelnemers

Er kunnen 150 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Wim Appels op wim.appels@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?