LEZING: Twintig jaar wet rechten patiënt. Een kritische evaluatie. (Prof. Herman Nys)

Op 22 augustus 2002 kondigde koning Albert II de wet betreffende de rechten van de patiënt af. Deze wet omschrijft wie een ‘patiënt’ is, wie gehouden is de rechten van de patiënt te eerbiedigen en wat die rechten precies inhouden (kwaliteitsvolle zorg; vrije keuze; toestemming en informatie; een zorgvuldig bijgehouden dossier; bescherming van het privéleven; klachtrecht en recht op vertegenwoordiging als men die rechten niet zelf kan uitoefenen). Deze lezing beoogt een inzicht te geven in de wet en aan te geven of en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.

Herman Nys (1951) is emeritus hoogleraar medisch recht aan de KU Leuven en medeoprichter van het centrum voor biomedische ethiek en recht. Hij is onder meer voorzitter van het VITAZ fusieziekenhuis (Waasland) en adviseert de Europese Commissie inzake bioethische kwesties (EGE). Hij heeft meer dan 700 wetenschappelijke publicaties op zijn naam waaronder recent het boek ‘De rechten van de patiënt in de deelstaten’.

AANDACHT: INSCHRIJVEN kan via ADMINISTRATIE-VC@HIVSET.BE (en dus niet via oranje knop hieronder)

Bij inschrijving indien mogelijk elke deelnemer op een eigen e-mailadres aub. Dank u.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Iedereen welkom

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Herman Nys

Aantal deelnemers

Er kunnen 150 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Dirk Godecharle op dirk.godecharle@hivset.be.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?