LEZING: En toen waren ze met 5: theologische ethiek over sekse en gender

Na het aarzelende aanvaarden van mensen met een niet-heteroseksuele oriëntatie in de katholieke kerk blijft de kwestie van ‘gender’ een heet hangijzer. En waar velen dachten dat er een natuurlijke geschapen ordening is van ofwel man, ofwel vrouw heeft de biologie ons ondertussen geleerd dat het geen twee-deling is, maar dat er wellicht tot 5 ‘geslachten’ bestaan die natuurlijkerwijs voorkomen. Gender maakt het nog moeilijker: indien de diverse rollen die aan mannelijk-vrouwelijk normatief worden verbonden een deel van hun ‘natuurlijke basis’ verliezen, komt de gehele sociale constructie van gender-rollen ook ter discussie te staan. Daarbij komt ook de vaststelling dat deze gender-rollen elementen bevatten van sociale ongerechtigheid en dat vrouwen er al te dikwijls bekaaid vanaf komen. In de lezing wordt deze problematiek bekeken vanuit de theologische ethiek om meer helderheid te brengen in de betekenis van ‘scheppingsorde’ en in het gedeelde belang van/voor alle mensen dat ‘cultuur’ of ‘traditie’ geen voldoende basis zijn voor onrecht in verhoudingen tussen mensen.

Jan Jans, °1954, sinds 1981 gehuwd met Caroline Vander Stichele. Theologische studies in Leuven, gepromoveerd in 1990 in de moraaltheologie en tussen 1991 en 2020 (pensioen) diverse academische functies aan de Theologische Faculteit en de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 visiting professor aan St. Augustine College of South Africa. Publicaties vooral over katholieke theologische ethiek, medische ethiek en interculturele ethiek. 

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Iedereen welkom

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Jan Jans

Aantal deelnemers

Er kunnen 80 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Dirk Godecharle op dirk.godecharle@hivset.be.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?