Postgraduaat leiderschap in zorg-jaar 1 (volzet)

Helaas, deze activiteit is reeds volzet.

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Thomas More departement gezondheidszorg Turnhout

Erkend door Vlaamse & Federale overheid als basisopleiding in het kader van functiecomplement.

We do not teach you what to do
but develop what already is present in you.

De opleiding leiderschap in zorg is gegroeid vanuit de vroegere kaderopleiding. Deze opleiding gaat uit van het besef dat de moderne gezondheidsinstelling nood heeft aan gekwalificeerd leidinggevend paramedisch personeel op afdelingsniveau. We richten ons op gemotiveerde mensen die willen instaan om leiding te geven aan een organisatorische eenheid in een ziekenhuis, een instelling voor gehandicapten, een rust en verzorgingstehuis, in de psychiatrie of in de thuiszorg. Die er voor kunnen zorgen dat de doelstellingen van de afdelingen worden georganiseerd in samenwerking met de medewerkers en andere disciplines. Ook de zorg voor het personeel behoort tot hun takenpakket: bv. coaching, communicatie, uurroostering, enz. Leidinggevenden in de zorg hebben een voorname rol in kwaliteitszorg: zij zetten systemen op met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van zorg en van het hulpverleningproces.

De opleiding is opgebouwd rond een reeks doordachte competenties waarover leidinggevenden in zorg dienen te beschikken. Het gaat dus niet om een poging de cursisten vol te stouwen met theoretische kennis. Het uitgangspunt van de opleiding is de persoonlijke en/of professionele situatie van de cursist. Via een doorgedreven begeleiding, wordt binnen het curriculum veel aandacht geschonken aan het individuele leerproces.

Daarenboven vertrekt de opleiding vanuit de visie dat concrete leiding geven in de zorg zich beweegt in vier dimensies van Ofman.

DOELGROEP : Bachelors verpleeg- en vroedkunde, HBO verpleegkundigen, begeleiders jeugd en gehandicaptenzorg, hoofd kinesisten, hoofd sociale dienst,….

Het postgraduaat wordt ingericht op de HIVSET campus Herentalsstraat 70 te Turnhout en is een combinatie van "life" les en digitale contactmomenten waar mogelijk.

HET PROGRAMMA OMVAT DE VOLGENDE ASPECTEN
Integrale leerlijn, de theoretische vakken
* Algemeen beleid
* Middenmanagement
* Middelenmanagement
* Management van de organisatie
* Projectmanagement & research based werken
* Regelgeving in de gezondheidszorg
* Ethische reflectie

Projectwerking 

Tijdens projectwerking probeert men realistische vraagstukken uit de beroepspraktijk te verwerken in een verbeteringsproject. Voor dit mogelijk te maken wordt er eerst een theoretisch kader geschetst waarna een groepsbegeleider het overneemt.
In dit verbeteringsproject moeten de verschillende aspecten van de integrale leerlijn terug te vinden zijn via duidelijke gerichte opdrachten die een weergave zijn van de integrale leerlijn.

Beroepsontwikkelingsbegeleiding (Coaching)

De beroepsontwikkeling begeleiding is een vast onderdeel van elk jaar. Deze begeleiding concentreert zich op de studieloopbaan en beroepsontwikkeling van de individuele cursist.

Over het algemeen is er elke schoolweek één lesmoment voorzien dat valt op donderdag van 19u20 tot 22u of donderdag van 8u30 tot 16u ( eerste jaar vijf volledige donderdagen, tweede jaar één) of op zaterdag van 8u25 tot 12u10.

MEER INFO : https://sites.google.com/hivset.be/leiderschap-in-zorg

KOSTPRIJS : 1150euro voor twee jaar, eerste jaar 575euro & tweede jaar 575euro (cursusmateriaal, koffie en broodjesmaaltijd bij volledige lesdagen inbegrepen). De prijzen zijn jaarlijks onderhevig aan indexatie. Je ontvangt het factuur via Thomas More bij de start van het schooljaar.

INSCHRIJVING THOMAS MORE : gezien het postgraduaat ook erkend is door Thomas More , moet  je naast de site van hivset vormingscentrum, je ook inschrijven via de site van Thomas More. Zie ook stappenplan in onderstaande info.

 

 

 

Doelgroepen

Leidinggevenden

Programma

Datum Titel
do. 12 sep.
19:20 - 22:00
Situering opleiding leiderschap in zorg & voorstelling coachingstraject
Docenten: Juan Luyten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 19 sep.
19:20 - 22:20
Voorstelling projectwerking
Docenten: Juan Luyten
Online webinar
do. 26 sep.
08:30 - 16:00
Persoonlijke ontwikkeling
Docenten: Bruno Swinnen, Ann Van Engeland, Nathalie Jochems
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 3 okt.
19:20 - 22:00
Algemeen beleid
Docenten: Bob Van de Putte
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
za. 12 okt.
08:25 - 12:10
Welzijn op het werk
Docenten: Luc Royens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
za. 19 okt.
08:25 - 12:10
Organisatieontwikkeling
Docenten: Daisy Martens, Erwin Lafosse
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 24 okt.
19:20 - 22:00
BOB moment
Docenten: Bruno Swinnen, Ann Van Engeland, Dirk Godecharle, Nathalie Jochems, Bob Van de Putte, Joke Nijns, Juan Luyten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 7 nov.
19:20 - 22:00
Algemeen beleid
Docenten: Bob Van de Putte
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 14 nov.
19:20 - 22:00
Uurroostering
Docenten: Karin Pirson
Locatie: Webinar
za. 23 nov.
08:25 - 12:10
Organisatieontwikkeling
Docenten: Daisy Martens, Erwin Lafosse
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 28 nov.
19:20 - 22:00
Projectmanagement
Docenten: Ines Vercalsteren
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
za. 7 dec.
08:25 - 12:10
Algemeen beleid
Docenten: Bob Van de Putte
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 12 dec.
19:20 - 22:00
Opzoeken bronnen, research based werken
Docenten: Jef Adriaenssens
Online webinar
do. 19 dec.
19:20 - 22:00
Groepsmoment project
Docenten: Helga Van den Eynde, Peter Schaerlaekens, Raf Molkens, Dirk Van der Eycken, Jan Smolders, Daniël Leeten, Els Bydekerke
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 9 jan.
19:20 - 22:00
Projectmanagement
Docenten: Ines Vercalsteren
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 16 jan.
19:20 - 22:00
Algemeen beleid
Docenten: Bob Van de Putte
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 23 jan.
19:20 - 22:00
Uurroostering
Docenten: Karin Pirson
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 30 jan.
19:20 - 22:00
Projectmanagement
Docenten: Ines Vercalsteren
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 6 feb.
19:20 - 22:00
Algemeen beleid
Docenten: Bob Van de Putte
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
za. 15 feb.
08:25 - 12:10
Middenmanagement
Docenten: Bob Van de Putte, Daniël Leeten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 20 feb.
08:30 - 16:00
Communicatie
Docenten: Bruno Swinnen, Ann Van Engeland, Nathalie Jochems
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 27 feb.
19:20 - 22:00
Middenmanagement
Docenten: Bob Van de Putte, Daniël Leeten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 13 mrt.
19:20 - 22:00
BOB moment
Docenten: Ann Van Engeland, Bruno Swinnen, Dirk Godecharle, Nathalie Jochems, Bob Van de Putte, Joke Nijns, Juan Luyten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 20 mrt.
19:20 - 22:00
Organisatieontwikkeling
Docenten: Daisy Martens, Erwin Lafosse
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 27 mrt.
19:20 - 22:00
Middenmanagement
Docenten: Daniël Leeten, Bob Van de Putte
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 3 apr.
08:30 - 16:00
Communicatie
Docenten: Ann Van Engeland, Bruno Swinnen, Nathalie Jochems
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 24 apr.
08:30 - 16:00
Communicatie
Docenten: Ann Van Engeland, Bruno Swinnen, Nathalie Jochems
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
za. 10 mei
08:25 - 12:10
Middenmanagement
Docenten: Bob Van de Putte, Daniël Leeten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 15 mei
19:20 - 22:00
Middenmanagement
Docenten: Bob Van de Putte, Daniël Leeten
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 22 mei
08:30 - 16:00
Communicatie
Docenten: Nathalie Jochems, Bruno Swinnen, Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
do. 5 jun.
19:20 - 22:00
Groepsmoment project
Docenten: Raf Molkens, Helga Van den Eynde, Peter Schaerlaekens, Dirk Van der Eycken, Jan Smolders, Daniël Leeten, Els Bydekerke
Online webinar
do. 12 jun.
19:20 - 22:00
Management van de organisatie: teamdiversiteit
Docenten: Lieve Lenaerts
Online webinar

Duurtijd

32 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 53 personen deelnemen.

Kostprijs

Gratis

Inschrijvingsgelden voor deze editie worden niet door Vormingscentrum HIVSET beheerd. Je zal na je inschrijving verdere informatie ontvangen.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Juan Luyten op juan.luyten@hivset.be.

Geef me een seintje

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we terug vrije plaatsen hebben? Laat je email dan achter op deze pagina.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?