Mentorenopleiding: opvang van stagiairs

Deze vorming is reeds gestart.

De mentorenopleiding is een combinatie van een beperkte theoretische kadering en veel praktische oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen situatie. Tijdens de opleiding wordt er tijd gemaakt voor probleemsituaties die deelnemers aanhalen en wordt er ruimte gegeven om vragen te stellen. De opleiding bestaat uit 18 u live onderwijs en 2 u werkplekleren (opdracht op de eigen werkvloer met terugkoppeling in de lessen).

Volgende thema’s komen aan bod:

Onthaal: hoe organiseer je een goed onthaal voor je stagiair?
Leren: wat is leren, wat zijn competenties, wat is een competentieprofiel/functieprofiel, hoe beoordeel je op basis van een competentieprofiel/functieprofiel, hoe ontwikkel je competenties?
Observeren: wat moet je observeren, hoe doe je dat, wanneer? Wat noteer je?
Actief luisteren: wat is actief luisteren? Wanneer doe je dat? En waarom is dat belangrijk?
Feedback geven: hoe geef en ontvang je zowel positieve als opbouwende feedback? Wat doe je als een stagiair of collega feedback ontkent, er niets mee doet? Wat doe je bij weerstand?
Reflecteren: wat zijn goede methoden om te reflecteren? Hoe ondersteunt reflectie het leerproces op de werkvloer?
Motiveren: hoe begeleid je mensen die wat minder zelfvertrouwen hebben, die niet geïnteresseerd zijn in de richting die ze volgen, enz.
Coachen: hoe kan je het leerproces begeleiden? Hoe kan je iemand zijn persoonlijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kan je jouw manier van coachen afstemmen op de student (situationeel leidinggeven)?
Evaluatie: wat is evalueren? Wanneer evalueer je iemand? Hoe voer je een evaluatiegesprek?
Doelen stellen: Hoe stel je goede korte en lange termijndoelen op (Smart-principe)? Hoe kan dit plan helpen bij het begeleiden van stagiairs?

Extra sessie rond klinisch redeneren: Hoe je eigen observaties en interpreaties koppelen aan medische kennis? Hoe de student bijstaan om dit op de stageplaats aan te leren? (enkel verplicht voor verpleegkundigen, warm aanbevolen voor andere deelnemers)

Op vraag van deelnemers kunnen er ook andere onderwerpen mee besproken worden! We richten ons deze keer op stagiairs, maar deze vorming kan ook gevolgd worden met het oog op het begeleiden van nieuwe medewerkers. 

Kostprijs : 210 euro, voor stageplaatsen van Hivset wordt deze opleiding aangeboden voor 50 euro.  Per stageplaats mogen er twee deelnemers aan dit verminderd tarief inschrijven per mentorenopleiding. Gelieve bij inschrijving (bij opmerkingen) te vermelden dat je een stageplaats bent. 

Let op:

- Het lokaal kan nog veranderen. Bij het onthaal zal steeds het juiste lokaal medegedeeld worden.

- Er kan opleidingsverlof slechts toegekend worden voor maximaal 20 uren van deze opleiding (afhankelijk       van het doorlopen traject).

 

Doelgroepen

Begeleiders van kinderen, iedereen welkom, onderwijs, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel
di. 11 jun.
09:00 - 15:30
Mentorenopleiding: dag 1
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens dag 1 komen volgende thema's aan bod:

  • Wie ben ik als mentor? 
  • Werken met competenties
  • Leerstijlen
  • Observeren
  • Feedback geven
  • Actief luisteren

 

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

di. 18 jun.
09:00 - 15:30
Mentorenopleiding: dag 2
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Tijdens dag 2 komen volgende thema's aan bod:

  • Reflecteren
  • Motiveren
  • Situationeel leidinggeven
  • Coachen

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

do. 10 okt.
09:00 - 12:00
Sessie Klinisch redeneren
Docenten: Ans Houtmeyers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Deze sessie is enkel voor verpleegkundigen en zorgkundigen .

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

do. 10 okt.
12:30 - 15:30
Mentorenopleiding: terugkomsessie
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

In deze sessies komen er thema's aan bod die jullie nog uitdagend vinden en er wordt gewerkt met jullie casussen. We kijken wat er al goed loopt en waar jullie nog meer input nodig hebben!

Duurtijd

20 uren

Aantal deelnemers

Er kunnen 14 personen deelnemen.

Kostprijs

€210,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Communicatie op vormingscentrum-communicatie@hivset.be.

Geef me een seintje

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we terug vrije plaatsen hebben? Laat je email dan achter op deze pagina.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Andere aankomende datums

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?