Mentorenopleiding: opvang van stagairs (Voorjaar 2022)

De mentorenopleiding is een combinatie van een beperkte theoretische kadering en veel praktische oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen situatie. Tijdens de opleiding wordt er tijd gemaakt voor probleemsituaties die deelnemers aanhalen en wordt er ruimte gegeven om vragen te stellen.

Volgende thema’s komen aan bod:

Onthaal: hoe organiseer je een goed onthaal voor je stagiair?
Leren: wat is leren, wat zijn competenties, wat is een competentieprofiel/functieprofiel, hoe beoordeel je op basis van een competentieprofiel/functieprofiel, hoe ontwikkel je competenties?
Observeren: wat moet je observeren, hoe doe je dat, wanneer? Wat noteer je?
Actief luisteren: wat is actief luisteren? Wanneer doe je dat? En waarom is dat belangrijk?
Feedback geven: hoe geef en ontvang je zowel positieve als opbouwende feedback? Wat doe je als een stagiair of collega feedback ontkent, er niets mee doet? Wat doe je bij weerstand?
Reflecteren: wat zijn goede methoden om te reflecteren? Hoe ondersteunt reflectie het leerproces op de werkvloer?
Motiveren: hoe begeleid je mensen die wat minder zelfvertrouwen hebben, die niet geïnteresseerd zijn in de richting die ze volgen, enz.
Coachen: hoe kan je het leerproces begeleiden? Hoe kan je iemand zijn persoonlijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kan je jouw manier van coachen afstemmen op de student (situationeel leidinggeven)?
Evaluatie: wat is evalueren? Wanneer evalueer je iemand? Hoe voer je een evaluatiegesprek?
Doelen stellen: Hoe stel je goede korte en lange termijndoelen op (Smart-principe)? Hoe kan dit plan helpen bij het begeleiden van stagiairs?


Op vraag van deelnemers kunnen er ook andere onderwerpen mee besproken worden! We richten onze deze keer op stagiars, maar deze vorming kan gerust gevolgd worden met het oog op het begeleiden van nieuwe medewerkers.

 

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Begeleiders van kinderen, iedereen welkom, onderwijs, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel
do. 17 mrt.
13:00 - 16:00
Mentorenopleiding sessie 1
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Volgende thema's komen aan bod:

  • Onthaal, observeren, competentieprofiel
do. 24 mrt.
13:00 - 16:00
Mentorenopleiding sessie 2
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Volgende thema's komen aan bod:

  • Verbindende communicatie
do. 31 mrt.
13:00 - 16:00
Mentorenopleiding sessie 3
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Volgende thema's komen aan bod:

  • Motivatie
  • Reflecteren
  • Situationeel leidinggeven
do. 21 apr.
13:00 - 16:00
Mentorenopleiding sessie 4
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Volgende thema's komen aan bod:

  • Evalueren
  • Coachen
do. 12 mei
13:00 - 16:00
Mentorenopleiding terugkomdag
Docenten: Ann Van Engeland
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

In deze sessie gaan we aan de slag met casussen, ervaringen,...

Duurtijd

5 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

€170,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid. Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Communicatie op vormingscentrum-communicatie@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?