DHOS-opleiding: Hogere Opvoedkundige Studiën Jaar 1

  • Wil je je visie op onderwijs en opvoeding verdiepen en verbreden?
  • Ben je geboeid door evoluties in het onderwijs?
  • Zet je graag je schouders onder een ontwikkelingsgerichte dynamiek in je school?
  • Kijk je uit naar een nieuwe leidinggevende uitdaging in je onderwijsloopbaan?

Het Pedagogisch Vormingscentrum voor de Kempen (PVK) richt vanaf september 2024 de volledig hernieuwde DHOS-opleiding in. We geven hiermee een antwoord aan de sterke roep naar voortdurende professionalisering voor onderwijsmakers. Ben jij iemand die ambitie heeft om zich als leerkracht te verbeteren, of wil je leidinggevende functies opnemen in het onderwijsveld? Ben jij al aan het werk in een leidinggevende functie en wil je extra kennis en voeding? Dan is deze opleiding iets voor jou!

De opleiding focust ieder jaar op een specifieke pijler. In het eerste jaar ligt de focus op het ontwikkelen van een brede visie op je eigen professionele identiteit, op hedendaagse onderwijsontwikkelingen en op de plaats van het onderwijs in de huidige samenleving. In het tweede jaar is de pijler Meesterschap waarbij studenten uitgedaagd worden hun eigen visie te vertalen naar pedagogisch-didactisch verantwoord handelen in de eigen onderwijsomgeving. 

De eerste twee jaren zien we als één geheel en die leiden tot het Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën (GHOS).

Volg je verder het derde jaar, met focus op (bege)leiderschap, leidt dit tot het Diploma (DHOS).

 

VOOR WIE

Voor leerkrachten, zorgleerkrachten, beleidsmedewerkers, directies, leerondersteuners die werkzaam zijn in basis- en secundair onderwijs, in gewoon en buitengewoon onderwijs, én in de leersteuncentra die goesting hebben voor onderwijs. 

 

HET PROGRAMMA EERSTE JAAR

* Visie op goed onderwijs
* Didactische aspecten
* Diversiteit op school (visie en beleid)
* Ouders als partners (betrokkenheid en participatie)
* Onderwijstrajecten in Vlaanderen
* Kennismaken met goede praktijken in het werkveld

Trajectbegeleiding (Coaching)

De trajectbegeleiding is een vast onderdeel van elk jaar. Deze begeleiding concentreert zich op de studietraject en professionele ontwikkeling van de individuele student die de opleiding volgt.

 

WAAR EN WANNEER

De lessen worden ingericht op de HIVSET campus Herentalsstraat 70 in Turnhout. Over het algemeen is er elke schoolweek één lesmoment voorzien op donderdag van 18u30 tot 21u30. Bezoeken in het werkveld worden ingepland in samenspraak met studenten. 

 

KOSTPRIJS

€750 

Indien je liever een gespreide betaling wenst, kan je dit vragen. 

 

MEER INFO OVER PROGRAMMA EN INHOUD

Link naar website

 

Infomomenten

2 juli 2024: 10u-16u Info-moment
5 september: 18u – 19u30 Info-moment 

 

Contactgegevens
guyvandeuren@telenet.be
griet.severeyns@hivset.beIk schrijf me in

Doelgroepen

Onderwijs

Aantal deelnemers

Er kunnen 60 personen deelnemen.

Kostprijs

€750,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Meer weten?

Contacteer Griet Severeyns op griet.severeyns@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?