Wij blijven met je verbonden!

Kies nu jouw webinar op maat!

Het Vormingscentrum blijft op jou betrokken.

Onze meeste vormingen lopen reeds via webinar.

Schrijf in op onze website, of informeer bij de betrokken contactpersoon van de vorming.

Bel 014 47 13 12 - elke weekdag van 9 tot 16 u.
Of mail vormingscentrum@hivset.be

Tot ziens!

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?