Ouderbetrokkenheid - Een traject in 10 sleutels

Werken aan een nauwe ouder-school-samenwerking is winst voor iedereen: voor het kind, de ouders, de leerkracht, eigenlijk voor de hele school én de bredere samenleving. Deze topic staat bij elke school vrij hoog op de prioriteitenlijst. Ouderbetrokkenheid is echter geen doel op zich, maar is een middel om tot maximale ontwikkelingskansen te komen van tal onze kinderen en jongeren. Werken aan ouderbetrokkenheid was dan ook een belangrijk aandachtspunt in Turnhout in het schooljaar 21-22. Dit leidde tot de oprichting van een lerend netwerk.

We kwamen 4 keer samen met vertegenwoordigers van een tiental scholen. Schoolteams en ouders kunnen veel leren van elkaar als ze elkaars expertise erkennen en benutten.. Met het netwerk formuleerden we tien logisch opgebouwde sleutels die een blijvend aandachtspunt kunnen zijn op scholen. We proberen elke sleutel eenvoudig te verwoorden en een tip en een aandachtspunt in de kijker te zetten. Elke Turnhoutse school van het netwerk probeert ook een praktijkvoorbeeld te delen. Leren van elkaars voorbeelden en verhalen is de weg die we moeten gaan!

Je kan de bundel nu downloaden. Veel leesplezier!

Bijlagen

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?