Hervorming kmo-portefeuille

Vormingscentrum Hivset is een erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze subsidiemaatregel door tal van onze cursisten en organisaties (zelfstandigen, thuiszorgkringen, zelfst. kinderopvang, kmo's).

De Vlaamse Regering keurde recent de hervorming van de kmo-portefeuille goed. Vanaf januari 2023 wordt deze steun inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema's.

Heel wat van onze vormingen zullen als vanouds in aanmerking blijven komen voor mensen die gebruik willen maken van de kmo-portefeuille, maar sommige ook niet. Het ziet er goed uit voor:

  • onze vormingen m.b.t. diversiteit, communicatie, interne processen en HR, functioneringsbeleid.
  • Ook al onze langere vormingen die in aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof komen automatisch in aanmerking voor de kmo-p (de meeste van onze referentenopleidingen, leiderschap in zorg, mentorenopleidingen, stralingsprotectie, enz.).

Voor andere vormingen proberen we nog maatregelen te nemen om bijkomende erkenningen te verwerven. We volgen de concrete uitrol van deze hervormingen in januari nauwgezet op en houden je op de hoogte. Vormingen die in aanmerking komen, zullen bv. als dusdanig worden gemarkeerd op de website.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?