Inspiratie, verdieping en uitwisseling met gelijkgestemden rond ethiek

Je nam afgelopen jaren deel aan de opleiding 'Referentiepersoon Ethiek'? Je werkt aan de uitbouw van een ethische zorgcultuur in jouw organisatie? Of je hebt nood aan inspiratie, verdieping en uitwisseling met gelijkgestemden? Allen welkom op 28/11/22 van 13.30 u. tot 16.30 u. Klik hier voor meer info

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?