Vorming op maat i.f.v. de Kogeka beleidsdag

Foto door <a href=
"https://unsplash.com/@startaeteam?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Startaê Team</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Vormingscentrum Hivset voerde enkele opdrachten op maat uit voor de Kogeka scholengemeenschap. Dit schreef de directie over een recente bijscholing:

'Vormingscentrum DoorElkaar HIVSET verzorgde voor KOGEKA het programma van de beleidsdag 2021-2022 voor bestuurders en directie, over de beleidsprioriteit 'Omgaan met diversiteit'. In de voormiddag wakkerden Lieve, Griet en Karen de sense of urgency aan, kaderden zij dit in recente maatschappelijke evoluties én reikten zij voorbeelden aan van een mogelijk plan van aanpak met een voorstelling getiteld 'Naar een diversiteitsplan'. Enthousiast gebracht, maar met de twee voeten op de grond, en doorspekt met levensechte voorbeelden uit de dagelijkse klas- of schoolpraktijk, zeer herkenbaar voor onze directeurs en bestuurders.
In de namiddag splitsten we op in groepen per school, met de bedoeling om wat we geleerd hadden in de voormiddag te vertalen in een aanzet tot een actieplan per school. De begeleiding door HIVSET beperkte zich hier tot een coachende rol, maar dit werd wel geapprecieerd door de deelnemers.
De evaluatie door bestuurders en directies leerde dat de dag ervaren werd als interessant, urgent en productief. Kortom, we keerden met een goed gevoel huiswaarts, ondanks de prangende problematiek.'

Klant:
Kogeka
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?