Het leven zoals het is… door de ogen van een persoon met dementie

Foto door <a href=
"https://unsplash.com/@nampoh?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Maxim Hopman</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Wat is de impact van onze manier van communiceren op mensen met dementie? En hoe kunnen we onze communicatie beter afstemmen op hun noden. Met deze sessie "Het leven zoals het is .. door de ogen naar een persoon met dementie" lieten we de deelnemers zelf ervaringen opdoen. Men kreeg korte theoretische uitleg over de hersenwerking en wat er verandert bij dementie, gevolgd door belevingsoefeningen en gebruik van VR- brillen. Met de bril op je hoofd word je daadwerkelijk zelf de persoon met dementie. Dit heeft een bijzonder groot leereffect en een grote praktische relevantie.

Reacties van enkele deelnemers:

Veel voorbeelden uit ervaring, beeldmateriaal blijft hangen

Zelf beseffen hoe het is door de belevingsopdrachten en de VR-technologie

Linken zoeken met de praktijk waardoor het zeker een meerwaarde is

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?