PVK


Het Pedagogisch Vormingscentrum voor de Kempen (PVK), voorheen onderdeel van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) wordt vanaf academiejaar 2024-2025 georganiseerd i.s.m. Vormingscentrum HIVSET te Turnhout.

PVK richt vanaf september 2024 de volledig hernieuwde DHOS-opleiding in. We geven hiermee een antwoord aan de sterke roep naar voortdurende professionalisering voor onderwijsmakers. De opleiding is georganiseerd over drie opleidingsjaren waarbij de eerste twee jaren, met focus op visieontwikkeling en meesterschap, leiden tot het Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën (GHOS) en het derde jaar, met focus op (bege)leiderschap, leidt tot het Diploma (DHOS).

GHOS - jaar 1 & 2 van de opleiding

PIJLER VISIEONTWIKKELING & PIJLER MEESTERSCHAP

Visie

De studenten ontwikkelen een brede visie op hun professionele identiteit, op actuele onderwijsontwikkelingen en op de rol van het onderwijs in de hedendaagse samenleving. In deze pijler worden de studenten zich meer bewust van hun persoonlijke drijfveren, hun leerideeën en ambities. Als professional verwerven ze een dieper inzicht in onderwijsontwikkelingen die er echt toe doen en definiëren ze de rol die het onderwijs inneemt in de huidige diverse samenleving. De studenten erkennen het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de onderbouwing van innovaties en leren hierbij betrouwbare bronnen te zoeken, te beoordelen en te verwerken in een eigen literatuuronderzoek

Meesterschap

Het doel van de pijler Meesterschap is om studenten in staat te stellen hun eigen visie te vertalen naar pedagogisch-didactisch verantwoord handelen in hun eigen onderwijsomgeving. Ze worden uitgedaagd om de impact van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling expliciet te maken in termen van veranderingen in hun eigen handelen en de effecten daarvan op het leerproces van hun leerlingen.

DHOS - jaar 3 van de opleiding

PIJLER (BEGE)LEIDERSCHAP

(Bege-)leiderschap

De pijler '(Bege)leiderschap' richt zich op concepten en methoden voor het management en de strategische sturing van schoolse organisaties. Het hoofddoel is het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden om uitdagingen te herkennen, analyseren en effectief aan te pakken. Deze aanpak behandelt managementvraagstukken gerelateerd aan leren als individuen, binnen teams en organisaties. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals leiderschapsstijlen, cultuurontwikkeling, besluitvorming, macht en (micro)politiek.

De pijler legt specifieke nadruk op het begeleiden van innovaties binnen teams, omdat innovatie altijd effect heeft op anderen. Studenten verwerven inzichten en vaardigheden om innovaties effectief te begeleiden en een professionele leergemeenschap te creëren in hun eigen context. Ze reflecteren op hun persoonlijke leiderschapsvaardigheden en groei, om zo adequaat te reageren op de voortdurende uitdagingen van leiderschap en innovatie in schoolse organisaties.

Programma en inhoud

  • Klik hier om meer info over programma en inhouden te bekijken
  • Klik hier om door te gaan naar de opleidingpagina waar je je kan inschrijven.

Infomomenten

  • 2 juli 2024: 10u-16u Info-moment
  • 5 september: 18u - 19u30 Info-moment

Meer info

Contactgegevens:

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?