Lerend Netwerk Ethiek in Zorg (LNEZ)

Ethiek en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als bouwstenen voor een persoonsgerichte zorg. De aandacht voor ethiek is tegelijkertijd ook voeding voor persoonlijk reflecteren op je rol als professional. Inspelend op deze dynamiek breidt het Vormingscentrum Hivset het huidige (na)vormingsaanbod omtrent ethiek in zorg en welzijn verder uit in de vorm van een 'Lerend Netwerk Ethiek in Zorg' (LNEZ). Het netwerk staat open voor elke professional die ethiek meer impact wil geven in zorg en welzijn.

Ons aanbod

Doel

  • Aanscherpen ethische competenties van zorg-, en welzijnsprofessionals
  • Ervaringsgerichte uitwisseling van methodieken, instrumenten en good practices om een ethische cultuur uit te rollen op de werkvloer en te borgen binnen de organisatie
  • Versterken van morele veerkracht van professionals en teams
  • Impulsen voor ethisch leiderschap in zorg en welzijn

Lid worden

  • Alumni Referentiepersonen Ethiek zijn automatisch lid van LNEZ
  • Interesse in een vorming op maat van je team of een andere vraag mail ons dan: ria.fransen@hivset.be
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?