Blended learning

Als Vormingscentrum volgen wij permanent de laatste tendensen op. Met behulp van vernieuwende en frisse methodieken brengen wij onze expertise over aan onze cursisten. Door het combineren en mixen van methodes werd deze expertise in het verleden veelal offline doorgegeven in kleinschalige groepen. Steeds gaan we op zoek naar de best mogelijke combinaties van werkvormen, aanpak en methodes - afgestemd op de behoeften van de betrokken doelgroep. De directe interactie met cursisten ligt aan de basis van onze succesvolle opleidingen/vormingen die onze kernwaarden uitdragen: no nonsense, verbindend en betrokken.

De doelstellingen die we met de ondersteuning van ESF en Vlaanderen op korte termijn beogen met dit project zijn tweeërlei. Enerzijds willen we nog meer matuur worden op vlak van e-leren dan we vandaag al zijn en inzetten op het finetunen van de reeds omgevormde vormingen. Anderzijds willen we stappen zetten richting de omzetting van een deel van het bestaande aanbod naar e-aanbod, waarbij we doelbewust kiezen voor blended-learning (bv. opleiding referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg, opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen, enz.). Wordt vervolgd op onze website!

Dit project werd door RRF goedgekeurd en loopt van oktober 2021 tot november 2022. Dankzij de financiële steun van RRF kunnen wij onze doelstellingen behalen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?