Diploma-erkenning

In België aan de slag met je buitenlands diploma!

Wil je met je buitenlands diploma in Vlaanderen werken? Dan is het een goed idee om je diploma te laten erkennen.

Na je aanmelding bij VDAB begeleiden wij je doorheen de erkenningsprocedure van je buitenlands diploma

Meer weten?

Contact: mail: diploma-erkenning@hivset.be, tel. 014 47 13 09

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?