Storytelling: de meerwaarde van het werken met levensverhalen in chronische zorg.

Deze vorming is reeds gestart.

Wanneer: Donderdag 11 mei 2023 van 9u00 - 16u00 
Waar: Sint Pietershoek (Schoolstraat 1, 2300 Turnhout)

Chronisch ziek zijn, langdurig verblijven in zorginstellingen, het kan ons allemaal overkomen. We willen dan zeker het beste voor de bewoners die we verzorgen, maar hoe weet je wat het beste is?

"Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt iedereen met zijn levensloop", luidt de beroemde zin van György Konrád. Wie we zijn, is het verhaal dat we over ons leven vertellen. Verhalend zoeken we naar samenhang in de fragmentarische gebeurtenissen van het leven. Mensen zijn verhalende wezens: we gebruiken verhalen en beelden om ervaringen uit te drukken en onszelf te positioneren in de wereld. Levensverhalen zijn krachtige instrumenten waarmee mensen betekenis geven aan hun omgeving en zich met elkaar verbinden. De ondersteuning daarbij door zorgverleners versterkt het zingevingsproces aanzienlijk.

De kern van werken met levensverhalen is het aandachtig luisteren en nabij zijn, waardoor de zorgrelatie met de bewoner meer betekenisvol wordt. Gezien en gehoord worden is een essentiële menselijke behoefte en zeker ouderen ervaren dit als een weldaad. Het levensverhaal is bovendien een essentiele bron van informatie die ingezet kan worden om de zorg te personaliseren en het welbevinden van de bewoner te bevorderen.

De zorgverlener krijgt meer inzicht in wat er eigenlijk speelt in de specifieke context van een unieke bewoner en kan de zorg er beter op afstemmen. Deze wisselwerking heeft een positieve invloed op de kwaliteit van zorg en ook zorgverleners ervaren dat ze iets essentieels betekenen voor de bewoners. Dit vergroot hun werkplezier.

De houding van de zorgverlener bij het werken met levensverhalen is te omschrijven als 'leeg luisteren', waarbij de methodiek van motiverende gespreksvoering de basis kan zijn. Men is een en al oor voor hetgeen de bewoner te vertellen heeft en probeert met gerichte vragen en vanuit een passende houding door te vragen op wat de bewoner vertelt. De presentiebenadering is hierbij een perfecte houding en biedt belangrijke inzichten en allerhande concrete handvatten voor het vormgeven aan relationele en persoonsgerichte zorg.

Tijdens deze vormingsdag belichten we de meerwaarde van het werken met levensverhalen bij de realisatie van persoonsgerichte en kwaliteitsvolle zorg, staan we stil bij de houding van presentie en verkennen we een aantal creatieve werkvormen die betekenisverlening van de zorgvrager centraal stelt. De deelnemers vertrekken huiswaarts met interessante inzichten en handige tools die meteen inzetbaar zijn in hun werkveld.

Dagprogramma

9u00 - 12u00: Interactief gastcollege: "Storytelling: wat is het en hoe werkt het?"

Waarin bestaat het belang, de meerwaarde en de tijdswinst van het werken met levensverhalen in het streven naar een holistische en persoonsgerichte benadering voor
chronische zorgvragers? Hoe storytelling integreren in een holistische kijk op zorgvragers in dagelijkse zorg en ouderen zoveel mogelijk betrekken bij het leven in het woonzorgcentrum? 'Presentie en aandacht' als interventie om te kijken naar wat wel kan, te zoeken naar wat ze te vertellen hebben en tenslotte stil te staan bij wat je van hen kan leren. 

12u00 - 13u00: Middagpauze, inclusief broodjes

13u00 - 15u30: Verkennen van diverse methodieken en training van werkvormen om betekenisvolle zorg in chronische setting te bieden.

- Workshop: Handvaten om te werken met levensverhalen: fiches en kaartjes
- Workshop: Maak een moodboard van jezelf en oefen met elkaar.

15u30 - 16u00: afronding van de dag: wat nemen we mee?

Begeleiding:

Anja Claes, Woonzorgcoördinator, WZC De Winde, referentiepersoon dementie & referentiepersoon Ethiek in Zorg

Ria Fransen, ethica, coordinator Referentiepersoon Ethiek & Lerend Netwerk Ethiek in Zorg VC Hivset.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekijk ook het interview in de artsenkrant over deze vorming (zie onderstaande rubriek 'bijlagen')

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze vorming is een van de 5 aangeboden vormingen van een reeks omtrent 'vaardig omgaan met levensvragen in zorg en welzijn'. Interesse om er meer te volgen? 

Vorming 1: Zachtmoedig balans hervinden, telkens weer, in het gedoe van elke dag. Wat draagt jou, wat draagt mij?

Vorming 2: Hoe kan ik het blijven volhouden in de zorg? Op zoek naar morele veerkacht met je team.

Vorming 3: Storytelling: de meerwaarde van het werken met levensverhalen in chronische zorg.

Vorming 4: Omgaan met levensvragen als het levenseinde in zicht komt, vraagt teamwork.

Vorming 5: De helende kracht van rituelen. Bouwstenen voor een cultuur van rouwzorg in chronische settings.

Doelgroepen

Iedereen welkom

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Ria Fransen, Anja Claes

Aantal deelnemers

Er kunnen 50 personen deelnemen.

Kostprijs

€90,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Ria Fransen op ria.fransen@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?